Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang53/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   119

II. Cây lấy quả chứa dầu

355

Ha

Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Chính thức năm trước

Ước, sơ bộ năm báo cáo

Năm báo cáo so cùng kỳ năm trước (%)
A

B

C

1

2

3
1. Dừa


Diện tích hiện có

356

Ha

Trong đó: Trồng mới

357

Ha

Diện tích cho SP

358

Ha

NS trên DT cho SP

359

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

360

Tấn

……………

….

….

2. Cây lấy dầu khác


Diện tích hiện có

401

Ha

Trong đó: Trồng mới

402

Ha

Diện tích cho SP

403

Ha

NS trên DT cho SP

404

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

405

Tấn

III. Điều


Diện tích hiện có

406

Ha

Trong đó: Trồng mới

407

Ha

Diện tích cho SP

408

Ha

NS trên DT cho SP

409

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

510

Tấn

IV. Hồ tiêu


Diện tích hiện có

511

Ha

Trong đó: Trồng mới

512

Ha

Diện tích cho SP

513

Ha

NS trên DT cho SP

514

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

515

Tấn

V. Cao su


Diện tích hiện có

516

Ha

Trong đó: Trồng mới

517

Ha

Diện tích cho SP

518

Ha

NS trên DT cho SP

519

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

520

Tấn

VI. Cà phê


Diện tích hiện có

521

Ha

Trong đó: Trồng mới

522

Ha

Diện tích cho SP

523

Ha

NS trên DT cho SP

524

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

525

Tấn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Chính thức năm trước

Ước, sơ bộ năm báo cáo

Năm báo cáo so cùng kỳ năm trước (%)
A

B

C

1

2

3
VII. Chè

526

Ha

  1. Chè búp


Diện tích hiện có

527

Ha

Trong đó: Trồng mới

528

Ha

Diện tích cho SP

529

Ha

NS trên DT cho SP

530

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

531

Tấn

  1. Chè hái lá


Diện tích hiện có

532

Ha

Trong đó: Trồng mới

533

Ha

Diện tích cho SP

534

Ha

NS trên DT cho SP

535

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

536

Tấn

VIII. Cây gia vị, cây dược liệu lâu năm

537

Ha

1. Cây gia vị lâu năm

538

Ha

a. Gừng

Diện tích hiện có

539

Ha

Diện tích cho SP

540

Ha

NS trên DT cho SP

541

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

542

Tấn

b. Đinh hương

Diện tích hiện có

543

Ha
Diện tích cho SP

544

Ha
NS trên DT cho SP

545

Tạ/ha
Sản lượng thu hoạch

546

Tấn

b. Vani

Diện tích hiện có

547

Ha
Diện tích cho SP

548

Ha
NS trên DT cho SP

549

Tạ/ha
Sản lượng thu hoạch

550

Tấn

…..

.....

….

….

c. Cây gia vị lâu năm khác

Diện tích hiện có

600

Ha

Diện tích cho SP

601

Ha

NS trên DT cho SP

602

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

603

Tấn

2. Cây dược liệu lâu năm

604

Ha

a. Hồi

Diện tích hiện có

605

Ha

Diện tích cho SP

606

Ha

NS trên DT cho SP

607

Tạ/ha1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương