Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang52/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   119

Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Chính thức năm trước

Ước, sơ bộ năm báo cáo

Năm báo cáo so cùng kỳ năm trước (%)
A

B

C

1

2

3Diện tích cho SP

127

Ha

NS trên DT cho SP

128

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

129

Tấn

c. Chanh

Diện tích hiện có

130

Ha

Trong đó: Trồng mới

131

Ha

Diện tích cho SP

132

Ha

NS trên DT cho SP

133

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

134

Tấn

d. Bưởi, bòng

Diện tích hiện có

135

Ha

Trong đó: Trồng mới

136

Ha

Diện tích cho SP

137

Ha

NS trên DT cho SP

138

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

139

Tấn

.................

…..

…..

f. Cây ăn quả có múi khác

Diện tích hiện có

160

Ha

Trong đó: Trồng mới

161

Ha

Diện tích cho SP

162

Ha

NS trên DT cho SP

163

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

164

Tấn

4. Táo, mận và các loại quả có hạt như táo

165

Ha

a. Táo

Diện tích hiện có

166

Ha

Trong đó: Trồng mới

167

Ha

Diện tích cho SP

168

Ha

NS trên DT cho SP

169

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

170

Tấn

b. Mận

Diện tích hiện có

171

Ha

Trong đó: Trồng mới

172

Ha

Diện tích cho SP

173

Ha

NS trên DT cho SP

174

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

175

Tấn

c. Mơ

Diện tích hiện có

176

Ha

Trong đó: Trồng mới

177

Ha

Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Chính thức năm trước

Ước, sơ bộ năm báo cáo

Năm báo cáo so cùng kỳ năm trước (%)
A

B

C

1

2

3Diện tích cho SP

178

Ha

NS trên DT cho SP

179

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

180

Tấn

............

….

….

f. Các loại quả có hạt như táo khác

Diện tích hiện có

241

Ha

Trong đó: Trồng mới

242

Ha

Diện tích cho SP

243

Ha

NS trên DT cho SP

244

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

245

Tấn

5. Nhãn, vải, chôm chôm

246

Ha

a. Nhãn

Diện tích hiện có

247

Ha

Trong đó: Trồng mới

248

Ha

Diện tích cho SP

249

Ha

NS trên DT cho SP

250

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

251

Tấn

b. Vải

Diện tích hiện có

252

Ha

Trong đó: Trồng mới

253

Ha

Diện tích cho SP

254

Ha

NS trên DT cho SP

255

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

256

Tấn

c. Chôm chôm

Diện tích hiện có

257

Ha

Trong đó: Trồng mới

258

Ha

Diện tích cho SP

259

Ha

NS trên DT cho SP

260

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

261

Tấn

6. Cây ăn quả khác

262

Ha

a.........

......

….

…..

b. Cây ăn quả khác

Diện tích hiện có

350

Ha

Trong đó: Trồng mới

351

Ha

Diện tích cho SP

352

Ha

NS trên DT cho SP

353

Tạ/ha

Sản lượng thu hoạch

354

Tấn1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương