Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang50/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   119Biểu số: 006.H/BCC-NLTS

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ước tính 6 tháng: Ngày 15/6

Ước tính 9 tháng: Ngày 15/9

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG

CÂY LÂU NĂM

Ước tính 6 tháng/9 tháng năm....- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê…..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Cùng kỳ năm trước

Ước tính kỳ báo cáo

Ước tính kỳ báo cáo so cùng kỳ năm trước (%)
A

B

C

1

2

3
I. Cây ăn quả1. Nho


Diện tích hiện có

01

Ha
Sản lượng thu hoạch

02

Tấn

2. Xoài, cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đớia. Xoài

Diện tích hiện có

03

Ha

Sản lượng thu hoạch

04

Tấn

b. Chuối

Diện tích hiện có

05

Ha

Sản lượng thu hoạch

06

Tấn

c. Thanh

long


Diện tích hiện có

07

Ha

Sản lượng thu hoạch

08

Tấn

d. Dứa (thơm, khóm)

Diện tích hiện có

09

Ha

Sản lượng thu hoạch

10

Tấn

e. Sầu riêng

Diện tích hiện có

11

Ha

Sản lượng thu hoạch

12

Tấn

f. Na (mãng cầu)

Diện tích hiện có

13

Ha

Sản lượng thu hoạch

14

Tấn

g. Măng cụt

Diện tích hiện có

15

Ha

Sản lượng thu hoạch

16

Ha

…..

Diện tích hiện có

17

Ha

Sản lượng thu hoạch

18

Tấn

3. Cam, quýt và các loại quả có múi kháca. Cam

Diện tích hiện có

29

Ha

Sản lượng thu hoạch

30

Tấn

b. Quýt

Diện tích hiện có

31

Ha

Sản lượng thu hoạch

32

Tấn

c. Chanh

Diện tích hiện có

33

Ha

Sản lượng thu hoạch

34

Tấn

d. Bưởi, bòng

Diện tích hiện có

35

Ha

Sản lượng thu hoạch

36

Tấn

……..

Diện tích hiện có

37

Ha

Sản lượng thu hoạch

38

Tấn

4. Táo, mận và các loại quả có hạt như táoa. Táo

Diện tích hiện có

51

Ha

Sản lượng thu hoạch

52

Tấn

b. Mận, mơ

Diện tích hiện có

53

Ha

Sản lượng thu hoạch

54

Tấn

....

Diện tích hiện có

55

Ha

Sản lượng thu hoạch

56

Tấn

5. Nhãn, vải, chôm chôm
Ha

a. Nhãn

Diện tích hiện có

67

Ha

Sản lượng thu hoạch

68

Tấn

b. Vải

Diện tích hiện có

69

Ha

Sản lượng thu hoạch

70

Tấn

c. Chôm chôm

Diện tích hiện có

71

Ha

Sản lượng thu hoạch

72

Tấn

6. Cây ăn quả khác

73

Ha

…..

Diện tích hiện có

74

Ha

Sản lượng thu hoạch

75

Tấn

II. Cây lấy quả chứa dầu
Ha

1. Dừa


Diện tích hiện có

91

Ha

Sản lượng thu hoạch

92

Tấn

2. Cây ……


Diện tích hiện có

93

Ha

Sản lượng thu hoạch

94

Tấn

III. Điều


Diện tích hiện có

101

Ha

Sản lượng thu hoạch

102

Tấn

IV. Hồ tiêu


Diện tích hiện có

103

Ha

Sản lượng thu hoạch

104

Tấn

V. Cao su


Diện tích hiện có

105

Ha

Sản lượng thu hoạch

106

Tấn

VI. Cà phê


Diện tích hiện có

107

Ha

Sản lượng thu hoạch

108

Tấn

VII. Chè búp


Diện tích hiện có

109

Ha

Sản lượng thu hoạch

110

Tấn

VIII. Cây gia vị, cây dược liệu lâu năm1. Cây gia vị lâu năma. Gừng

Diện tích hiện có

111

Ha

Sản lượng thu hoạch

112

Tấn

…..

Diện tích hiện có

113

Ha

Sản lượng thu hoạch

114

Tạ/ha

2.Cây dược liệu lâu năm
Ha

a. Hồi

Diện tích hiện có

121

Ha

Sản lượng thu hoạch

122

Tấn

b. Tam thất

Diện tích hiện có

123

Ha

Sản lượng thu hoạch

124

Tấn

….

Diện tích hiện có

125

Ha

Sản lượng thu hoạch

126

Tấn

IX. Cây lâu năm khác
Ha

1. Dâu tằm

Diện tích hiện có

141

Ha

Sản lượng thu hoạch

142

Tấn

2. Ca cao

Diện tích hiện có

143

Ha

Sản lượng thu hoạch

144

Tấn

…….

Diện tích hiện có

145

Ha

Sản lượng thu hoạch

146

Tấn
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương