Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại kháctải về 19.01 Mb.
trang5/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   119

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

176

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

177

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

178

 

 

 

- Kinh tế tập thể

179

 

 

 

- Kinh tế cá thể

180

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

181

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

182

 

 

 

24. Sản xuất kim loại

183

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

184

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

185

 

 

 

- Kinh tế tập thể

186

 

 

 

- Kinh tế cá thể

187

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

188

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

189

 

 

 

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

190

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

191

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

192

 

 

 

- Kinh tế tập thể

193

 

 

 

- Kinh tế cá thể

194

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

195

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

196

 

 

 

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

197

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

198

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

199

 

 

 

- Kinh tế tập thể

200

 

 

 

- Kinh tế cá thể

201

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

202

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

203

 

 

 

27. Sản xuất thiết bị điện

204

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

205

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

206

 

 

 

- Kinh tế tập thể

207

 

 

 

- Kinh tế cá thể

208

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

209

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

210

 

 

 

28. Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

211

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

212

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

213

 

 

 

- Kinh tế tập thể

214

 

 

 

- Kinh tế cá thể

215

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

216

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

217

 

 

 

29. Sản xuất xe có động cơ, rơ móoc

218

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

219

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

220

 

 

 

- Kinh tế tập thể

221

 

 

 

- Kinh tế cá thể

222

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

223

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

224

 

 

 

30. Sản xuất phương tiện vận tải khác

225

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

226

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

227

 

 

 

- Kinh tế tập thể

228

 

 

 

- Kinh tế cá thể

229

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

230

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

231

 

 

 

31. Sản xuẩt gường, tủ, bàn, ghế

232

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

233

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

234

 

 

 

- Kinh tế tập thể

235

 

 

 

- Kinh tế cá thể

236

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

237

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

238

 

 

 

32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

239

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

240

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

241

 

 

 

- Kinh tế tập thể

242

 

 

 

- Kinh tế cá thể

243

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

244

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

245

 

 

 

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

246

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

247

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

248

 

 

 

- Kinh tế tập thể

249

 

 

 

- Kinh tế cá thể

250

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

251

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

252

 

 

 

D(35). Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

253

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

254

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

255

 

 

 

- Kinh tế tập thể

256

 

 

 

- Kinh tế cá thể

257

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

258

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

259

 

 

 

E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

260

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

261

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

262

 

 

 

- Kinh tế tập thể

263

 

 

 

- Kinh tế cá thể

264

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

265

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

266

 

 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương