Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thoát nước và xử lý nước thảitải về 19.01 Mb.
trang35/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   119

37. Thoát nước và xử lý nước thải

274

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

275

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

276

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

277

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

278

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

279

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

280

 

 

 

 

 

 

 

38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu

281

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

282

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

283

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

284

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

285

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

286

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

287

 

 

 

 

 

 

 

39. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

288

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

289

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

290

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

291

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

292

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

293

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

294

 

 

 

 

 

 

 

F. Xây dựng

295

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

296

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

297

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

298

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

299

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

300

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

301

 

 

 

 

 

 

 

41. Xây dựng nhà các loại

302

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

303

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

304

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

305

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

306

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

307

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

308

 

 

 

 

 

 

 

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

309

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

310

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

311

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

312

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

313

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

314

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

315

 

 

 

 

 

 

 

43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng

316

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

317

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

318

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

319

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

320

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

321

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

322

 

 

 

 

 

 

 

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

323

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

324

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

325

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

326

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

327

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

328

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

329

 

 

 

 

 

 

 

45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

330

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

331

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

332

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

333

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

334

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

335

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

336

 

 

 

 

 

 

 

46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

337

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

338

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

339

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

340

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

341

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

342

 

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

343

 

 

 

 

 

 

 1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương