Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang29/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   119

P(85). Giáo dục và đào tạo

610

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

611

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

612

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

613

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

614

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

615

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

616

 

 

 

 

 

 

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

617

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

618

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

619

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

620

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

621

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

622

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

623

 

 

 

 

 

 

86. Hoạt động y tế

624

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

625

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

626

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

627

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

628

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

629

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

630

 

 

 

 

 

 

87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung

631

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

632

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

633

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

634

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

635

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

636

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

637

 

 

 

 

 

 

88. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung

638

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

639

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

640

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

641

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

642

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

643

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

644

 

 

 

 

 

 

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

645

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

646

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

647

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

648

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

649

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

650

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

651

 

 

 

 

 

 

90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

652

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

653

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

654

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

655

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

656

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

657

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

658

 

 

 

 

 

 

91. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

659

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

660

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

661

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

662

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

663

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

664

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

665

 

 

 

 

 

 

92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

666

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

667

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

668

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

669

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

670

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

671

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

672

 

 

 

 

 

 

93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí

673

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

674

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

675

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

676

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

677

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

678

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

679

 

 

 

 

 

 

S. Hoạt động dịch vụ khác

680

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

681

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

682

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

683

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

684

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

685

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

686

 

 

 

 

 

 1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương