Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chếtải về 19.01 Mb.
trang23/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   119

19. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

148

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

149

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

150

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

151

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

152

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

153

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

154

 

 

 

 

 

 

20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

155

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

156

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

157

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

158

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

159

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

160

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

161

 

 

 

 

 

 

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

162

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

163

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

164

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

165

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

166

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

167

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

168

 

 

 

 

 

 

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

169

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

170

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

171

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

172

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

173

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

174

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

175

 

 

 

 

 

 

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

176

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

177

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

178

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

179

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

180

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

181

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

182

 

 

 

 

 

 

24. Sản xuất kim loại

183

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

184

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

185

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

186

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

187

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

188

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

189

 

 

 

 

 

 

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

190

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

191

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

192

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

193

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

194

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

195

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

196

 

 

 

 

 

 

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

197

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

198

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

199

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

200

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

201

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

202

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

203

 

 

 

 

 

 

27. Sản xuất thiết bị điện

204

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

205

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

206

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

207

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

208

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

209

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

210

 

 

 

 

 

 

28. Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

211

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

212

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

213

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

214

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

215

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

216

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

217

 

 

 

 

 

 

29. Sản xuất xe có động cơ, rơ móoc

218

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

219

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

220

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

221

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

222

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

223

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

224

 

 

 

 

 

 1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương