Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang115/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   119


Biểu số: 04a.N/BCC-XHMT


Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/6 năm sau

HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN GIỮA NĂM HỌC
Năm học 20...- 20...

(Có đến 31 tháng 12 năm 20….)- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kêĐơn vị tính: Người


Mã số

Xóa mù chữ

Giáo dục sau xóa mù chữ, sau phổ cập tiểu học

Bổ túc văn hóa

Tổng số

Trong đó: được công nhận xóa mù chữ

Bổ túc

Trung học cơ sở

Bổ túc

Trung học phổ thông

A

B

1

2

3

4

5

Tổng số

01
Trong tổng số:- Từ 16-35 tuổi

02
- Nữ

03
- Dân tộc ít người

04

, Ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 05a.N/BCC-XHMT


Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư


Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/6 hàng năm

HỌC SINH PHỔ THÔNG BỎ HỌC

Năm học 20…- 20…


- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kêMã số

Tổng số

Chia ra:

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Số học sinh bỏ học (Người)

Tỷ lệ bỏ học (%)

Số học sinh bỏ học (Người)

Tỷ lệ bỏ học (%)

Số học sinh bỏ học (Người)

Tỷ lệ bỏ học (%)

A

B

1=2+4+6

2

3

4

5

6

7

Tổng số

01


Trong tổng số:

- Nữ

02


- Dân tộc ít người

03


, Ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương