Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang113/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   119


Biểu số: 02a.N/BCC-XHMT


Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/11 hàng năm

HỌC SINH PHỔ THÔNG CHIA THEO LỚP HỌC

ĐẦU NĂM HỌC

Năm học 20… - 20…

(Có đến 30 tháng 9 năm 20….)

- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Người
Mã số

Tổng

số

Chia ra:

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Tổng số

Lớp

1

Lớp

2

Lớp

3

Lớp

4

Lớp

5

Tổng số

Lớp

6

Lớp

7

Lớp

8

Lớp

9

Tổng số

Lớp

10

Lớp

11

Lớp

12

A

B

1=2+8+13

2= 3+…+7

3

4

5

6

7

8=9+ …+

12


9

10

11

12

13= 14+..+16

14

15

16

1. Tổng số

01

Trong tổng số:
- Tuyển mới

02

Trong đó: Nữ

03

- Lưu ban

04

Trong đó: Nữ

05

- Hòa nhập

06

2. Bỏ học năm học trước

07x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

Trong đó: Nữ

08x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

, Ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương