Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang108/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   119


, Ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 015.N/BCC-TMDV

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/7 năm sauKHÁCH DU LỊCH DO CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ PHỤC VỤ

PHÂN THEO LOẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ

Năm …..


- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Mã số

Đơn

vị

tính

Tổng số

Phân theo loại cơ sở lưu trú

Khách sạn

5 sao

Khách sạn

4 sao

Khách sạn

3 sao

Khách sạn

2 sao

Khách sạn

1 sao

Khách sạn không xếp hạng

Nhà nghỉ, nhà khách

Biệt thự kinh doanh du lịch

Làng du lịch

Căn hộ du lịch

Loại khác

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Số buồng có đến 31/12

01

Buồng

2. Số giường có đến 31.12

02

Giường

3. L­ượt khách phục vụ trong năm (chỉ tính khách ngủ qua đêm)

03

Lượt khách

Trong đó - Khách quốc tế

04

"

4. Số ngày buồng sử dụng trong năm

05

Lượt ngày

5. Số ngày giường sử dụng trong năm

06

Lượt ngày, Ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)
Biểu số: 016.N/BCC-TMDV

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/7 năm sau


NĂNG LỰC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Năm …..


- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê

1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương