Phần I giới thiệu chung về trưỜng đẠi học công nghệ thông tin & truyềN thông đẠi học thái nguyên giới thiệu về Trườngtải về 5.22 Mb.
trang26/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.22 Mb.
#21498
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

1. Đăng nhập chương trình


Sinh viên truy cập vào Internet, sau đó truy cập theo địa chỉ: http://125.214.0.57/kcntttn/login.aspx

Màn hình hiện ra như sau:

Hình 1. Đăng nhập vào hệ thống
Sinh viên đăng nhập lần đầu với tên người dùng là mã do nhà trường cung cấp và mật khẩu cũng là mã này (chú ý: mã và mật khẩu lần này phải là chữ in hoa). Sau khi đăng nhập lần đầu tiên vào hệ thống sinh viên phải tự đổi lại mật khẩu của mình để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân cũng như các thông tin khác của cá nhân mình.
2. Đổi mật khẩu mặc định

Mật khẩu mặc định ban đầu của sinh viên chính là mã sinh viên. Do vậy ngay sau khi đăng nhập lần đầu vào hệ thống thành công, hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên đổi mật khẩu.

 

Hình 2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập
Sinh viên nhập lại mật khẩu cũ (chính là mã sinh viên) vào ô “Mật khẩu cũ”, nhập mật khẩu mới vào ô “Mật khẩu mới”, nhập lại mật khẩu mới vào ô “Gõ lại mật khẩu mới” để đảm bảo tính chính xác rồi nhấn nút đổi mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công và thay đổi mật khẩu thành công hệ thống sẽ có giao diện như sau:

Hình 3. Kết quả sau khi đăng nhập thành công

3. Chức năng đăng ký học

Để thực hiện việc đăng ký học khi có kế hoạch ở mỗi học kỳ , sinh viên trỏ chuột vào chức năng “đăng ký học”, khi đó sẽ xuất hiện một menu như hình dưới đây:
Hình 4. Chức năng đăng ký học
Tại menu này sinh viên nhắp trái chuột chọn mục “Sinh viên đăng ký học” để thực hiện các thao tác đăng ký các học phần trong học kỳ.

Kết quả sẽ xuất hiện một giao diện như hình 5.


4. Danh sách lớp học phần có thể đăng kýHình 5. Giao diện đăng ký các học phần dự định học trong học kỳ
Danh sách các học phần có thể đăng ký trong một đợt học (học kỳ) nằm trong Danh sách lựa chọn bên dòng chữ “chọn học phần để hiển thị các lớp học

Hệ thống căn cứ vào một số tiêu chí sau để lọc ra danh sách các học phần mà sinh viên có thể đăng ký học trong học trong học kỳ hiện tại:  • Chương trình đào tạo của nghành, chuyên nghành sinh viên đang theo học

  • Các lớp học phần (thời khóa biểu) được nhà trường tổ chức trong học kỳ

  • Điểm các môn học sinh viên đã học (số môn học đã tích lũy)

Khi chọn một học phần, các lớp học phần tương ứng được hiển thị ra thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Các học phần được tổ chức và thuộc vào chương trình đào tạo của nghành, chuyên nghành mà sinh viên đang theo học;

  • Các học phần sinh viên chưa học hoặc đã học nhưng chưa đạt yêu cầu;

  • Các học phần quan hệ tiên quyết hoặc học trước đối với học phần được chọn phải thỏa mãn;

  • Nếu không thỏa mãn các điều kiện trên, hệ thống sẽ hiển thị thông báo ra màn hình;

5. Lựa chọn các lớp học phần

5.1. Các lớp học phần gồm cả lý thuyết và thực hành

Các lớp học phần gồm cả lý thuyết và thực hành là các lớp học dạy cùng một môn học, trong đó chia làm hai thành phần lý thuyết và thực hành, khi đăng ký sinh viên buộc phải chọn cả lớp học phần lý thuyết và thực hành trong cùng một nhóm để đăng ký .Ví dụ: khi sinh viên đăng ký lớp học phần Vật lý 2 trong học kỳ 2 năm học 2009, sẽ phải chọn một lớp lý thuyết và một lớp thực hành cùng một nhóm cùng lúc thì mới đăng ký thành công . “như hình dưới đây giả sử sinh viên đăng ký lớp học phần: Vật-lý 2-2-09(N04) thì đồng thời cũng phải đăng ký 1 lớp thực hành là Vật-lý 2-2-09(N04.LT1) hoặc Vật-lý 2-2-09(N04.LT2)”.


Hình 6. Giao diện lựa chọn lớp học phần có lý thuyết và thực hành để đăng ký

5.2. Các lớp học phần chỉ có lý thuyết hoặc thực hành

Các lớp học phần chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành thì sinh viên chỉ cần chọn một trong các lớp đó.Ví dụ: học phần giáo dục thể chất được nhà trường tổ chức x lớp học phần để phân chia đều số lượng sinh viên đảm bảo một lớp không quá đông sinh viên. Các học phần khác cũng tương tự, sinh viên chỉ cần chọn một trong các lớp học phần đó.


Hình 7. Giao diện lựa chọn lớp học phần chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành để đăng ký

6. Thao tác đăng ký học

- Sinh viên chọn một học phần trên danh sách tại mục “Chọn học phần để hiển thị các lớp học phần tương ứng”, rồi nhấn nút “hiển thị lớp học phần” đế hiển thị danh sách các lớp học phần tương ứng.

- Sau khi danh sách các lớp học phần đã hiển thị bên dưới, sinh viên chọn một lớp học phần (đối với học phần chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành) hoặc chọn một lớp lý thuyết và một lớp thực hành (đối với các học phần có cả lý thuyết và thực hành).

- Sau khi đã chọn các lớp học phần thích hợp trên cột “Chọn”, nhấn nút “Đăng ký”, kết quả đăng ký học sẽ được hiển thị ở bên dưới màn hình, nếu sinh viên đăng ký trùng thời gian với các lớp học phần khác đã dăng ký hoặc đã vượt quá sỹ số tối đa cho phép đăng ký thì hệ thống sẽ thông báo ra màn hình và sinh viên phải chọn lớp học phần khác (xem hình 8).

Hình 8. Giao diện lựa chọn lớp học phần để đăng ký

- Sau khi đang ký thành công bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Hình 9. Thông báo kết quả đăng ký thành công
- Kết quả các lớp học phần đăng ký thành công sẽ được hiển thị bên dưới màn hìnhHình 10. Giao diện hiển thị danh sách các học phần đã đăng ký

7. Hủy đăng ký học

Nếu sinh viên muốn hủy đăng ký học, có thể thực hiện hủy đăng ký học để đăng ký lại như sau:

Ở danh sách kết quả đăng ký học bên dưới màn hình, chọn các lớp học phần muốn hủy bằng cách nhấn chuột vào ô vuông tại cột “hủy” tương ứng với lớp học phần muốn hủy, có thể chọn hủy nhiều lớp học phần đồng thời, rồi nhấn nút “Hủy bỏ” để thực hiện hủy đăng ký học.

Lưu ý: sinh viên chỉ được phép hủy trong thời hạn cho phép, nếu đã hết hạn đăng ký học trên máy tính, sinh viên phải đến phòng đào tạo làm đơn xin hủy môn học.Hình 11. Giao diện chọn học phần đã đăng ký để hủy đăng ký
Sau khi hủy thành công hệ thống sẽ có thông báo sau:Hình 12. Thông báo kết quả hủy môn học thành công


8. Đăng ký học nâng điểm

Nếu sinh viên có nhu cầu học nâng điểm các môn học đã đạt thì nhấn nút “Học nâng điểm”, chương trình sẽ hiển thị tất cả các lớp học phần này để sinh viên có thể đăng ký học bình thường

9. Xem kết quả đang ký học

Các học phần sinh viên đã đăng ký học thành công sẽ được hiển thị ở bên dưới màn hình đăng ký học, hoặc sinh viên có thể vào chức năng “kết quả đăng ký học” ở menu bên trái màn hình (xem Hình 4) để xem kết quả đăng ký học của mình.

Hình 13. Kết quả đăng ký học

Sinh viên có thể xuất ra danh sách các môn học đã đăng ký ra file excel để in ấn hay lưu lại bằng cách nhấn nút trên trang “đăng ký học” hoặc nút trên trang “kết quả đăng ký học”.
Hình 14. Xuất kế quả đăng ký học ra file excel để in ấn hoặc lưu trữ
Khi nhắp chuột vào nút “In kết quả đăng ký học” sẽ xuất hiện một hộp thoại yêu cầu thực hiện thao tác ghi lại, tại hộp thoại này sinh viên nhắp chuột vào nút “Save” để ghi và tải về máy tính file excel chứa kế quả đăng ký học hoặc chọn “Open” để mở kết quả đăng ký học bằng hệ thống MS Excel có sẵn trên máy tính.

Hình 15. Kết quả đăng ký học được xuất ra excel để lưu và in ấn

10. Cập nhật thông tin cá nhân


Lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống, sinh viên cần kiểm tra thông tin cá nhân và cập nhật lại sao cho đầy đủ và chính xác.

Đê thực hiện việc này, sinh viên thực hiện theo hình sau (xem hình 16)

Hình 16. Kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân

Kết quả khi thực hiện chức năng xem và tự cập nhật thông tin cá nhân sẽ xuất hiện 1 giao diện như hình dưới đây (Hình 17)Hình 17. Kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân

Khi sinh viên thực hiện bổ sung hoặc sửa chữa một số thông tin cá nhân xong, để ghi lại thông tin đó vào hệ thống thì sinh viên phải nhắp chuột chọn nút “Cập nhật thông tin sinh viên”.
tải về 5.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương