Phần I giới thiệu chung về trưỜng đẠi học công nghệ thông tin & truyềN thông đẠi học thái nguyên giới thiệu về Trường


IV. Nhóm ngành hệ thống thông tin kinh tếtải về 5.22 Mb.
trang22/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.22 Mb.
#21498
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

IV. Nhóm ngành hệ thống thông tin kinh tế

1. Chuyên ngành Tin học kinh tế

TT

Mã số

Tên môn

Số TC

TH

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

Ghi chú

19

19

20

17

16

20

17

13

1

 

Những NLCB của CN Mác Lê nin

5

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Anh văn 1

3

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Toán cao cấp 1

4

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Địa lý kinh tế

3

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Tin học đại cương

3

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

GDTC 1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Anh văn 2

3

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Toán cao cấp 2

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Pháp luật đại cương

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Kinh tế vi mô

3

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Marketing căn bản

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Cơ sở lập trình trong kinh tế

2

0.5

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Phân vùng kinh tế

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15

 

GDTC 2

1

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Lý thuyết xác suất thống kê và thống kê

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

17

 

Anh văn 3

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

18

 

Toán rời rạc

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

19

 

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

20

 

Đường lối CM của Đảng CSVN

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

21

 

GDTC 3

1

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

22

 

Giáo dục quốc phòng

4

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

5 tuần

23

 

Anh văn chuyên ngành

3

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

24

 

Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ
phân tích-thiết kế

2

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

25

 

Nguyên lý kế toán

3

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

26

 

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

2

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

27

 

Cấu trúc dữ liệu

2

0.5

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

28

 

Quản trị học

2

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

29

 

Thực tập cơ sở

2

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

30

 

GDTC 4

1

 

4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

31

 

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

32

 

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

3

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

33

 

Mạng máy tính và ứng dụng trong kinh tế

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

34

 

Nhập môn kỹ nghệ phần mềm

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

35

 

Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

36

 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

37

 

Phát triển hệ hỗ trợ ra quyết định trong kinh tế

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

38

 

Kế toán máy

2

0.5

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

39

 

Thương mại điện tử

3

0.5

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

40

 

Phân tích chi phí lợi ích kinh tế vùng

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

41

 

Lập trình ứng dụng kinh tế

3

1

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

42

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

43

 

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

3

 

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

44

 

Thực tập chuyên ngành

3

 

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

45

 

Lập trình hướng đối tượng cho
các mô hình kinh tế

2

0.5

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

46

 

Ứng dụng CNTT trong kinh tế

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

47

 

Quản lý dự án

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

48

 

Quản lý mua bán và chuỗi cung ứng

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

49

 

Các phương pháp xử lý thống kê kinh tế

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

50

 

Lý thuyết mô hình toán kinh tế

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

51

 

Chuyên đề 1

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

52

 

Chuyên đề 2

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

53

 

Thực tập tốt nghiệp

5

 

8

 

 

 

 

 

 

 

5

 

54

 

Tốt nghiệp (Luận văn/tín chỉ)

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Tổng

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


tải về 5.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương