Phần I giới thiệu chung về trưỜng đẠi học công nghệ thông tin & truyềN thông đẠi học thái nguyên giới thiệu về Trườngtải về 5.22 Mb.
trang21/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.22 Mb.
#21498
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Tổng số

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. Nhóm ngành công nghệ điều khiển tự động

1. Chuyên ngành công nghệ tự động hoá

TT

Mã số

Tên môn

Số
TC


TH

Học
kỳ


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ghi chú

19

19

21

17

16

15

14

14

14

1

 

Anh văn 1

3

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Toán cao cấp 1

4

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Vật lý 1

3

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Những nguyên lý cơ bản của CN
Mác-Lênin

5

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Tin học đại cương

3

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

GDTC1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Anh văn 2

3

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Toán cao cấp 2

3

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Vật lý 2

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Lập trình có cấu trúc

3

1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Hình họa-Vẽ kỹ thuật

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Hóa đại cương

3

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

GDTC 2

1

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Anh văn 3

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Xác suất thống kê

2

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Lý thuyết mạch

2

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Kỹ thuật điện tử analog

2

0.5

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Cơ học ứng dụng

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Lý thuyết đo lường

2

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Lý thuyết trường điện từ

2

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 
22

 

GDTC 3

1

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

23

 

GD Quốc phòng

4

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5 tuần

24

 

Anh văn chuyên ngành

3

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

25

 

Toán trong điều khiển

3

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

26

 

Kỹ thuật điện tử số

2

0.5

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

27

 

Kỹ thuật vi xử lý

3

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

28

 

Lập trình hợp ngữ

2

0.5

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

29

 

Lý thuyết điều khiển tự động I

3

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

30

 

GDTC 4

1

 

4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

31

 

Lập trình hướng đối tượng với Visual C

2

0.5

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

32

 

Nguyên lý máy

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

33

 

Xử lý tín hiệu số 1

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

34

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu

3

0.5

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

35

 

Điện tử công suất

2

0.5

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

36

 

Kỹ thuật ghép nối với máy vi tính

3

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

37

 

Thiết bị và công nghệ đo lường

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

38

 

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

 

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

39

 

Cảm biến và ứng dụng

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

40

 

Lý thuyết điều khiển tự động II

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

41

 

Thiết bị điều khiển và máy điện

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

42

 

Hệ thống điện trong công nghiệp

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

43

 

Mô phỏng và thiết kế hệ thống

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

44

 

Thực tập nghề ban đầu

2

2

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2 tuần

45

 

Kỹ thuật lập trình công nghiệp

3

0.5

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

46

 

Tự động hoá cơ-nhiệt-điện

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

47

 

Máy và thiết bị tự động dân dụng

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

48

 

Thiết bị thuỷ lực-khí nén

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

49

 

Xử lý tín hiệu số 2

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

50

 

Thực tập cơ sở

3

 

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3 tuần

51

 

Kỹ thuật thông tin công nghiệp

2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

52

 

Hệ thống điều khiển thời gian thực

2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

53

 

Kỹ thuật robotics và CNC

2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

54

 

Công nghệ mạch tích hợp và ứng dụng

3

0.5

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

55

 

Ứng dụng xử lý ảnh trong công nghiệp

3

 

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

56

 

Thực tập Lập trình công nghiệp

2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2 tuần

57

 

Tự chọn

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

58

 

Lý thuyết hệ thống

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

59

 

An toàn công nghiệp

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

60

 

Kỹ thuật CAD-CAM-CIM

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

61

 

Thiết kế hệ điều khiển công nghiệp

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

62

 

Thực tập chuyên ngành

4

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4 tuần

63

 

Thực tập tốt nghiệp

5

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tuần

64

 

Tốt nghiệp (đồ án/tín chỉ)

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 tuần

 

 

Tổng

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tải về 5.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương