Phần I giới thiệu chung về trưỜng đẠi học công nghệ thông tin & truyềN thông đẠi học thái nguyên giới thiệu về Trườngtải về 5.22 Mb.
trang14/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.22 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

32

 

Kỹ thuật thiết kế bo mạch

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

33

 

Kỹ thuật lập trình ghép nối 1

3

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

34

 

Kỹ thuật đo lường điện tử

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

35

 

Phương pháp số

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

36

 

Kiến trúc máy tính

3

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

37

 

Thực hành điện tử số

2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

38

 

Kỹ thuật vi xử lý

3

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

39

 

Thiết kế mạch Logic&Analog

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

40

 

Kỹ thuật truyền số liệu

3

 

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

41

 

Kỹ thuật lập trình ghép nối 2

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

42

 

Đo lường điều khiển bằng máy tính

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

43

 

Thiết kế và mô phỏng mạch điện
trên máy tính

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

44

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

45

 

Lập trình hợp ngữ

2

0.5

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

46

 

Thực tập cơ sở

3

 

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3 tuần

47

 

Thiết kế hệ vi xử lý

3

 

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

48

 

Các hệ vi xử lý tiên tiến

2

 

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

49

 

Bảo trì hệ thống máy tính

3

 

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

50

 

Thiết kế mạch VLSI&ASIC

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

51

 

Hệ thống nhúng

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

52

 

Lập trình hệ thống

2

0.5

7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

53

 

Mô phỏng và mô hình hóa

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

54

 

Thiết kế ứng dụng VXL trong ĐL&ĐK

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

55

 

Kỹ năn mềm

2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

56

 

Máy tính công nghiệp và lập trình CN

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

57

 

Thực tập chuyên ngành

4

 

8

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5 tuần

58

 

Điều khiển tương tự và số

3

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

59

 

Mạng máy tính công nghiệp

3

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

60

 

Thực hành vi điều khiển và VXL

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

61

 

Chuyên đề

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

62

 

Thực tập TN

4

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4 tuần

63

 

Đồ án (thi) tốt nghiệp

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 tuần

 

 

Tổng

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương