PHẦn I (4 điểm) Câu 1tải về 13.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích13.77 Kb.
PHẦN I (4 điểm)

Câu 1: Hai bạn Đào và Mai học xa nhà. Xác suất để Đào và Mai về thăm nhà vào ngày chủ nhật tương ứng là 0,2 và 0,25. Tính xác suất vào ngày chủ nhật:

a) cả hai về thăm nhà.

b) cả hai không về thăm nhà.

c) có đúng 1 người về thăm nhà.

d) có ít nhất 1 người về thăm nhà.

Câu 2: Có hai chuồng gà: chuồng I có 12 con gà mái và 8 con gà trống; chuồng II có 15 con gà mái và 10 con gà trống. Quan sát thấy có 2 con gà chạy từ chuồng I sang chuồng II; sau đó, có 1 con gà chạy từ chuồng II ra ngoài. Tính xác suất:

a) hai con gà chạy từ chuồng I sang chuồng II là 2 con gà mái.

b) trong hai con gà chạy từ chuồng I sang chuồng II có 1 con gà trống và 1 con gà mái.

c) hai con gà chạy từ chuồng I sang chuồng II là 2 con gà trống.

d) con gà chạy từ chuồng II ra ngoài là con gà trống.

Câu 3: Có hai chuồng thỏ, chuồng I có 8 thỏ đen và 12 thỏ trắng; chuồng II có 6 thỏ đen và 15 thỏ trắng. Quan sát thấy từ chuồng I có 1 con thỏ chạy sang chuồng II; sau đó, từ chuồng II có 2 con thỏ chạy ra ngoài. Tính xác suất:

a) con thỏ từ chuồng I chạy sang chuồng II:

- là thỏ trắng.

- là thỏ đen.

b) hai con thỏ chạy từ chuồng II ra ngoài là hai con thỏ trắng.

c) trong 2 con thỏ chạy ra từ chuồng 2 có 1 con thỏ trắng và 1 thỏ đen.

d) hai con thỏ chạy từ chuồng II ra ngoài là hai con thỏ đen.

Câu 4: Một phân xưởng có số lượng nam công nhân gấp 4 lần số lượng nữ công nhân. Tỷ lệ công nhân tốt nghiệp THPT đối với nữ là 15%, nam là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 công nhân của phân xưởng này. Tính xác suất:

a) chọn được:

- nam công nhân

- nữ công nhân

b) chọn được nam công nhân tốt nghiệp THPT.

c) chọn được một công nhân đã tốt nghiệp THPT.

d) chọn được một công nhân nữ, biết rằng người này đã tốt nghiệp THPT.

Câu 5: Một tín hiệu S được truyền từ điểm A đến điểm B. Tín hiệu sẽ được nhận tại B nếu cả hai công tắc I và II đều đóng. Giả sử rằng khả năng để công tắc thứ nhất và thứ hai đóng, tương ứng là 0,8 và 0,6. Cho biết hai công tắc hoạt động độc lập nhau. Tính xác suất:

a) tín hiệu được nhận tại B.

b) công tắc thứ I mở, biết rằng tại B không nhận được tín hiệu S.

c) công tắc thứ II mở, biết rằng tại B không nhận được tín hiệu S.Câu 6: Hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 3 quả đỏ và 2 quả xanh, hộp thứ hai chứa 4 quả đỏ và 6 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một quả. Tính xác suất:

a/ cả 2 quả đều đỏ.

b) cả 2 quả đều xanh.

c/ hai quả cùng màu.

d/ hai quả khác màu.

Câu 7: Có 3 hộp: mỗi hộp đựng 5 viên bi, trong đó hộp thứ i có i viên bi trắng (i = 1,2,3). Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một viên bi.

a) Tìm xác suất để lấy được 3 viên bi trắng.

b) Nếu trong 3 bi lấy ra có đúng một bi trắng, tìm xác suất để viên bi trắng đó là của hộp thứ nhất?

Câu 8: Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 lá bài từ bộ bài Tú lơ khơ 52 lá. Tính xác suất:

a) rút được 2 lá bài Cơ.

b) rút được 2 lá bài Rô màu đen.

c) rút được 2 lá bài Cơ, biết rằng hai lá này màu đỏ.

d) rút được 2 lá bài cùng màu.

Câu 9: Ba người chơi bóng rổ, mỗi người ném một quả. Xác suất ném trúng rổ của mỗi người lần lượt là 0,5; 0,6 và 0,7. Tính xác suất:

a) cả 3 người đều ném trúng rổ.

b) có ít nhất một người ném trúng rổ.

c) có ít nhất một người ném không trúng rổ.Câu 10: Hai bạn Bình và Yên cùng dự thi môn xác suất thống kê một cách độc lập. Khả năng để Yên thi đạt môn này là 0,6 và xác suất để có ít nhất một

trong hai bạn thi đạt là 0,9. Tính xác suất:

a) bạn Bình thi đạt.

b) cả hai bạn đều thi đạt.c) có ít nhất một bạn thi hỏng.: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương