PHÂn công trực nội trú Từ 01/09/2014 đến hết 30/09/2014tải về 80.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích80.1 Kb.
PHÂN CÔNG TRỰC NỘI TRÚ

Từ 01/09/2014 đến hết 30/09/2014
Giáo viên trực

Trực lãnh đạo

Điều chỉnh

Thứ hai

Vũ Đình Chuyên

ĐT: 0979. 201. 102

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ ba

Nguyễn Đức Chinh

0976. 861. 777

Đặng Đình Sơn

0979. 391. 677
Thứ tư

Vi Ngọc Hưng

0978.939.109

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ năm

Nguyễn Thiên Kim

0963. 555. 255

Đặng Đình Sơn

0979. 391. 677
Thứ sáu

Vũ Thị Nga

0985. 929. 336

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ 7

Ngô Thị Oanh

0976. 263. 424

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306
Chủ nhật

Phạm Minh Thắng

0975. 845. 777

Đặng Đình Sơn

0979. 391. 677

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI TRÚ

Từ 14/10/2014 đến hết 30/10/2014
Giáo viên trực

Trực lãnh đạo

Điều chỉnh

Thứ hai

Vũ Đình Chuyên

ĐT: 0979. 201. 102

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Thứ ba

Nguyễn Thị Huyền

0169. 883. 8822

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ tư

Ngô Thị Oanh

0976. 263. 424

Đặng Đình Sơn

0979. 391. 677
Thứ năm

Nguyễn Thị Hường

0984. 645. 956

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306
Thứ sáu

Vũ Thị Nga

0985. 929. 336

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ 7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

0913. 728. 569

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Chủ nhật

Phạm Minh Thắng

0975. 845. 777

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306

TM BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ

TRƯỞNG BAN

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI TRÚ

Từ 31/10/2014 đến hết 30/11/2014
Giáo viên trực

Trực lãnh đạo

Điều chỉnh

Thứ hai

Lê Thành Trung

ĐT: 0164. 2222. 400

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Thứ ba

Nguyễn Thị Huyền

0169. 883. 8822

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ tư

Ngô Thị Oanh

0976. 263. 424

Đặng Đình Sơn

0979. 391. 677
Thứ năm

Nguyễn Thị Hường

0984. 645. 956

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306
Thứ sáu

Vũ Thị Nga

0985. 929. 336

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ 7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

0913. 728. 569

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Chủ nhật

Đỗ Thị Duyên

01648. 682. 197

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306

TM BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ

TRƯỞNG BAN

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI TRÚ THÁNG 12 ( CÓ ĐIỀU CHỈNH)

Từ 08/12/2014 đến hết 31/12/2014
Giáo viên trực

Trực lãnh đạo

Điều chỉnh

Thứ hai

Lê Thành Trung

ĐT: 0164. 2222. 400

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Thứ ba

Nguyễn Thị Huyền

0169. 883. 8822

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ tư

Nguyễn Đức Chinh

0976. 861. 777

Đặng Đình Sơn

0979. 391. 677
Thứ năm

Nguyễn Thị Hường

0984. 645. 956

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306
Thứ sáu

Lê Thị Lan Hương

01657. 126. 666

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ 7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

0913. 728. 569

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Chủ nhật

Đỗ Thị Duyên

01648. 682. 197

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306

TM BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ

TRƯỞNG BAN

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI TRÚ THÁNG 3, 4/2015

Từ 01/03/2015 đến hết 30/04/2015
Giáo viên trực

Trực lãnh đạo

Điều chỉnh

Thứ hai

Nguyễn Hằng Nga

0983.492.299

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Thứ ba

Nguyễn Thị Huyền

0169. 883. 8822

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ tư

Nguyễn Đức Chinh

0976. 861. 777

Đặng Đình Sơn

0979. 391. 677
Thứ năm

Phạm Minh Thắng

0976.845.777

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ sáu

Lê Thị Phương

0979.078.678

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306
Thứ 7

Nguyễn Thị Hường

0984. 645. 956

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Chủ nhật

Vi Ngọc Hưng

01648. 682. 197

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306

TM BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ

TRƯỞNG BAN

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI TRÚ THÁNG 1, 2/2015

Từ 20/01/2015 đến hết 28/02/2015
Giáo viên trực

Trực lãnh đạo

Điều chỉnh

Thứ hai

Nguyễn Hằng Nga

0983.492.299

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Thứ ba

Nguyễn Thị Huyền

0169. 883. 8822

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ tư

Nguyễn Đức Chinh

0976. 861. 777

Đặng Đình Sơn

0979. 391. 677
Thứ năm

Đặng Thị Thanh Huyền

01244. 33. 2008

Đào Tiến Dũng

01686.000.888
Thứ sáu

Nguyễn Thị Hường

0984. 645. 956

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306
Thứ 7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

0913. 728. 569

Hoàng Huyền Anh

0979. 349. 988
Chủ nhật

Vi Ngọc Hưng

01648. 682. 197

Phạm Thị Duyên

0915. 910. 306

TM BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ

TRƯỞNG BAN

: UserFiles -> HEAD393 -> news -> attachment
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
attachment -> Năm học 2002-2003 Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương