PhiếU ĐĂng ký thông báo kết quả LỰa chọn nhà thầu a. Thông tin chungtải về 24.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích24.76 Kb.
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223 854575- Fax: 0223 750758

2. Tên dự án: Mua 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2013B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:


TT
Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầuGiá gói thầu (đồng)


Giá trúng thầu (đồng)Nhà thầu trúng thầu


Quyết định phê duyệt


Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Số 1: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ 3.848.000.000

 3.843.840.000

 Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Thăng Long

Số 47/QĐ-CDTTB ngày 11/4/2013 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực tây Bắc về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu

Mua 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2013


 

 

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện


 

40 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/5/2013 

 

  2

Số 2: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La

 3.848.000.000

 3.843.000.000

 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuỷ Dương

3

Số 3: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La

 3.848.000.000

 3.843.420.000

 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuỷ Dương

4

Số 4: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Phù yên

 3.848.000.000

 3.839.640.000

 Công ty Cổ phần lương thực Sơn la

5

Số 5: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Phù yên

 3.848.000.000

 3.839.640.000

 Công ty Cổ phần lương thực Sơn la

6

Số 6: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.928.000.000

3.927.840.000

Công ty Cổ phần lương thực Sơn la

7

Số 7: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.928.000.000

3.928.000.000

Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

8

Số 8: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.928.000.000

3.922.800.000

Công ty Cổ phần lương thực Thái Nguyên

9

Số 9: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.928.000.000

3.922.800.000

Công ty Cổ phần lương thực Hà Sơn Bình

10

Số 10: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.928.000.000

 3.922.800.000

 Công ty Cổ phần lương thực Cao Lạng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương