PHỤ LỤc tổng hợp dự toán kinh phí khuyến công tỉnh yên bái năM 2007tải về 77.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích77.69 Kb.

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH YÊN BÁI NĂM 2007
(Kèm theo QĐ số: 649/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Yên Bái )TT

Đơn vị thực hiện

Kinh phí thực hiện

Ghi chú

I

Thành phố Yên Bái

242.700

 

II

Huyện Yên Bình

33.500

 

III

Huyện Văn Yên

103.000

 

IV

Huyện Trấn Yên

233.900

 

V

Thị xã Nghĩa Lộ

83.400

 

VI

Huyện Văn Chấn

75.500

 

VII

Huyện Trạm Tấu

48.000

 

VIII

Trung tâm KC

180.000

 

 

Tổng cộng

1.000.000

 PHỤ LỤC
(Kèm theo QĐ số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

ngày 10 tháng 5 năm 2007)

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí
thực hiện


 

Thành phố Yên Bái

 

242.700 

1

Đào tạo, chuyển giao CN SX tấm lợp Kim loại

Cty TNHH Trần Hạnh

 30.500

2

Mô hình SX Miến sợi tổng hợp

Cty TNHH Việt Đức

 75.000

3

Mô hình SX cơ khí phục vụ SX NNXD

Cty TNHH Cơ khí và XL Hồng Hà

 53.000

4

Đào tạo nghề sản xuất ván ghép thanh

Cty CP CBLS Thành Đạt

 84.200


PHỤ LỤC
(Kèm theo QĐ số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

ngày 10 tháng 5 năm 2007)TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí
thực hiện


 

Huyện Yên Bình

 

33.500

1

Đào tạo nghề kỹ thuật SX các SP nhựa

Cty TNHH Yên Phú

33.500


PHỤ LỤC
(Kèm theo QĐ số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

ngày 10 tháng 5 năm 2007)TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí
thực hiện


 

Huyện Văn Yên

 

103.000 

1

Đầu tư thiết bị SX ván ghép thanh

HTX Quế Sơn xã An Thịnh

41.000

2

Đầu tư thiết bị SX hàng mây tre đan XK

HTX DVTH Đại Phác

31.000

3

Đầu tư thiết bị SX hàng mây tre đan XK

HTX Quế Yên thị trấn Mậu A

31.000 


PHỤ LỤC
(Kèm theo QĐ số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

ngày 10 tháng 5 năm 2007)TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí
thực hiện


 

Huyện Trấn Yên

 

233.900

1

Mô hình SX gạo chất lượng cao

HTX dịch vụ tổng hợp xã Báo Đáp

33.500

2

Chuyển giao công nghệ SX CB đũa gỗ XK

Cty TNHH Hằng Tuấn

40.500

3

Chuyển giao CN SX CB gỗ ván bóc từ gỗ rừng trồng

Hộ SX Dương Thị Mùi xã Hưng Thịnh

35.500

4

Chuyển giao CN SX CB gỗ bao bì ván ghép thanh

Hộ SX Phạm Xuân Vỵ xã Quy Mông

23.500

5

Chuyển giao CN SX CB đũa gỗ XK

Cty TNHH Minh Thiện

21.900

6

Chuyển giao CN SX CB gỗ bao bì ván ghép thanh

HTX 3/2 xã Đào Thịnh

30.500

7

Mô hình chế biến bột đao riềng

Hộ SX Hùng Bắc xã Hồng Ca

18.500

8

Mô hình SX chế biến chè Bát Tiên

HTX 6/12 xã Đào Thịnh

30.000PHỤ LỤC
(Kèm theo QĐ số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

ngày 10 tháng 5 năm 2007)TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí
thực hiện


 

Thị xã Nghĩa Lộ

 

83.400

1

Đào tạo nghề SX cơ khí

DNTN cơ khí Sơn Tùng

14.900

2

Đầu tư thiết bị SX hàng dệt thổ cẩm

Xã Nghĩa An

38.500

3

Đầu tư thiết bị SX hàng dệt thổ cẩm

DNTN Pầng Loan

30.000


PHỤ LỤC
(Kèm theo QĐ số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

ngày 10 tháng 5 năm 2007)TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí
thực hiện


 

Huyện Văn Chấn

 

75.500

1

Đầu tư thiết bị chế biến chè

DNTN Thành Công

40.500

2

Đầu tư thiết bị chế biến chè

Công ty CP Phú Tân

35.000


PHỤ LỤC
(Kèm theo QĐ số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

ngày 10 tháng 5 năm 2007)TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí
thực hiện


 

Huyện Trạm Tấu

 

48.000

1

Đầu tư mô hình SX chế biến chè chất lượng cao

Ông Lò Văn Lập xã Hát Lừu

30.500

2

Đầu tư mô hình SX các dụng cụ văn hoá người Mông

Ông Giàng A Hồ thị trấn Trạm Tấu

17.500


PHỤ LỤC
(Kèm theo QĐ số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

ngày 10 tháng 5 năm 2007)TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí
thực hiện


 

Trung tâm Khuyến công - TVĐTCN

Trung tâm Khuyến công - TVĐTCN

180.000

1

Chi phí mua sắm thiết bị ( 04 bộ vi tính )
50.000

2

Chi phí tham quan học tập kinh nghiệm
30.000

3

Chi phí hội chợ triển lãm
20.000

4

Chi phí phát thanh truyền hình TW và địa phương
40.000

5

Chi phí phục vụ công tác kiểm tra và XD đề án KC 2007 – 2015
20.000

6

Chi phí quản lý
20.000

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương