Phụ lục TỔng hợp các dự ÁN ĐẦu tư theo hình thức xã HỘi hóAtải về 1.64 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Phụ lục

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH

(Đính kèm Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên dự án công trình

Tổng mức vốn đầu tư

Phần vốn

ngân sách huyện

Phần vốn huy động XHH

Phần vốn

ngân sách tỉnh

Tổng số

Trong đó

Đã
hỗ trợ


Dự kiến cân đối năm 2014

Đã
huy động


Tỷ lệ vốn đã huy động so với nếu phải huy động

Đã
hỗ trợ


Nội dung hỗ trợ trong năm 2014

Vốn nhân dân đóng góp

Vốn do UBND huyện hỗ trợ

Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Tổng số
150.000

A

Dự án thuộc các xã điểm nông thôn mới đã thi công hoàn thành
13.979

I

Huyện Long Thành
545

1

Đường tổ 4 - 5 khu A, ấp 6

1.074

69

434

274,0

297

0

69

100%

0

274

2

Đường tổ 11, ấp 5

1.051

68

424

271,0

288

0

57

84%

0

271

II

Huyện Trảng Bom
1.696
Đường BTNN khu dân cư ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh

7.976

500

4.546

2.930,0

4.546

0

500

100%

1.234

1.696

III

Huyện Xuân Lộc
3.242
Xã Xuân Định1

Đường ấp văn hóa Nông Doanh

677

204

203

269,8

0

203

189

92%

0

269

2

Đường hẻm Trường Hùng Vương

323

97

97

128,5

97

0

121

124%

0

128

3

Đường ấp văn hóa Nông Doanh 2 nối dài

147

49

44

54,0

0

44

48

98%

0

54
Xã Xuân Phú4

Đường XP 24, tổ 7 Bình Hòa

187

39

56

92,0

56

0

42

108%

0

92

5

Đường XP 26, tổ 1 + 2, ấp Bình Hòa

626

136

188

302,0

188

0

143

105%

0

302

6

Đường XP 43, tổ 7, ấp Bình Tân

243

61

73

109,1

0

73

61

100%

0

109

7

Hẻm 1, hẻm 3 - XP 27, tổ 12, ấp Bình Tân

202

53

61

88,5

0

61

52

99%

0

89

8

Hẻm 18 - Nội ấp Bình Xuân 1

280

71

84

125,1

0

84

68

96%

0

125

9

Đường XP 35 + nhánh XP 35, tổ 8, ấp Bình Tân

257

64

77

115,7

0

77

58

91%

0

116

10

Đường XP 27, tổ 12, ấp Bình Tân

500

116

150

233,5

0

150

89

77%

0

234

11

Đường XP 31, tổ 10 - 12, ấp Bình Tân

279

72

84

123,8

0

84

72

101%

0

124

12

Hẻm 11 - Nội ấp Bình Xuân 1

150

39

45

65,7

0

45

39

100%

0

66
Xã Xuân Thọ13

Đường TP 4, tổ 8 Thọ Phước

129

26

39

63,7

39

0

35

133%

0

64

14

Đường tổ 4/1 & 4/2, ấp Thọ Chánh

151

31

45

74,6

45

0

41

133%

0

75

15

Đường TP8 T1 T. Bình

235

48

71

116,5

71

0

60

125%

0

116

16

Đường tổ 16 Thọ Phước

269

55

81

133,1

81

0

68

123%

0

133

17

Đường P4 T10, T7 T. Phước

295

60

88

145,9

88

0

74

123%

0

146

18

Đường tổ 6 Thọ Phước

223

46

67

110,0

67

0

56

122%

0

110

19

Đường ranh Phước Bình

298

61

89

147,6

89

0

72

117%

0

148

20

Đường TP10/3 T7, 8 T. Phước

135

28

40

66,8

40

0

30

109%

0

67

21

Đường TB5, tổ 11, ấp Thọ Bình

444

98

133

213,0

133

0

101

103%

0

213

22

Đường P1, tổ 17 Thọ Phước

209

50

63

96,0

63

0

48

95%

0

96

23

Đường liên tổ T10, T7 T. Phước

193

40

58

95,0

58

0

36

90%

0

95

24

Đường tổ 12 Thọ Phước

343

92

103

148,0

103

0

75

82%

0

148

25

Đường B9 T. Bình

249

51

75

123,5

75

0

32

63%

0

123

IV

Huyện Cẩm Mỹ
474
Xã Xuân Đường1

Đường số 9, ấp 2 Xuân Đường

746

227

194

324,0

192
227

100%

0

324
Xã Xuân Bảo2

Đường vào Trường THCS X. Bảo

1.286

407

330

549,7

323

7

334

82%

400

150

V

Huyện Định Quán
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương