Phụ lục số 3 nguồn vốn cho vay hộ nghèOtải về 27.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích27.12 Kb.


Phụ lục số 3
NGUỒN VỐN CHO VAY HỘ NGHÈO

( Kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Trung bình 1 hộ nghèo được vay vốn: 10.000.000 đồngTT

Nội dung

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng cộng

I

Tổng nguồn vốn cho vay

314,088

327,960

327,960

327,960

327,960

327,960

327,960

327,960

1

Trung ương

306,326

317,960

317,960

317,960

317,960

317,960

317,960

317,960

 

- Hiện có

294,326

306,326

 

 

 

 

 

294,326

 

- Bổ sung

12,000

11,634

 

 

 

 

 

23,634

2

Thành phố

7,762

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 

- Hiện có

5,262

7,762

 

 

 

 

 

5,262

 

- Bổ sung

2,500

2,238

 

 

 

 

 

4,738

: images -> danang -> file
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Phụ lục số 7 TỔng nguồn lực thực hiện chưƠng trìNH
file -> I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương