Phụ lục số 1. Đơn vị


Điều 4: Trách nhiệm và quyền lợi của hai bên: 1- Bên Atải về 100.04 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích100.04 Kb.
#53243
1   2   3   4   5
pl 1 ctu 2786

Điều 4: Trách nhiệm và quyền lợi của hai bên:

1- Bên A:


...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2- Bên B:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Điều 5: Các cam kết chung:


Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc 2 bên tự trao đổi thống nhất giải quyết, nếu bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chế độ Hợp đồng kinh tế đã quy định.


Điều 6: Hợp đồng được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản.

Đại diện bên nhận thầu

Đại diện bên giao thầu

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

Chủ tịch UBND xã(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)
Phụ lục số 01.3


tải về 100.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương