Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang8/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Methyl tert-butyl ether

2398

3

331-Methylpiperidine

2399

3+8

338Methyl isovalerate

2400

3

33Piperidine

2401

8+3

883Propanethiols (propyl mercaptans)

2402

3

33Isopropenyl acetate

2403

3

33Propionitrile

2404

3+6.1

336Isopropyl butyrate

2405

3

30Isopropyl isobutyrate

2406

3

33Isopropyl propionate

2409

3

331,2,3,6-Tetrahydropyridine

2410

3

33Butyronitrile

2411

3+6.1

336Tetrahydrothiophene (thiolanne)

2412

3

33Tetrapropyl orthotitanate

2413

3

30Thiophene

2414

3

33Trimethyl borate

2416

3

33Carbonyl fluoride dạng nén

2417

6.1+8

268Bromotrifluoroethylene

2419

3

23Hexafluoroacetone

2420

6.1+8

268Octafluorobut-2-one (R 1318)

2422

2

20Octafluoropropane (R 218)

2424

2

20Ammonium nitrate dạng lỏng (dung dịch nóng, đậm đặc)

2426

5.1

59Pottassium chlorate dung dịch

2427

5.1

50Natri chlorate dung dịch

2428

5.1

50Calcium chlorate dung dịch

2429

5.1

50Alkylphenols rắn

2430

a

88Alkylphenols rắn

2430

a

80Anisidines

2431

6.1

60N,N-Diethylaniline

2432

6.1

60Chloronitrosoluenes

2433

6.1

60Dibenzyldichlorosilane

2434

8

X80Ethylphenyldichlorosilane

2435

8

X80Thioacetic acid

2436

3

33Methylphenyldichlorosilane

2437

8

X80Trimethylacetyl chloride

2438

6.1+3+8

663Natri hydrogendifluoride

2439

8

50Stannic chloride pentahydrate

2440

9

50Trichloroacetyl chloride

2442

8

X80Vanadium oxytrichloride

2443

8

80Vanadium tetrachloride

2444

8

X88Lithium alkyls

2445

4.2+4.3

X333Nitrocresols (o-,m-,p-)

2446

6.1

60Phosphorus màu trắng hoặc màu vàng, dạng chảy

2447

4.2+6.1

446Sulphur dạng chảy

2448

4.1

44Nitrogen trifluoride dạng nén

2451

2+05

25Ethylacetylene hạn chế

2452

3

239Ethyl fluoride (R161)

2453

3

23Methyl fluoride (R41)

2454

3

232-Chloropropene

2456

3

332,3-Dimethylbutane

2457

3

33Hexadiene

2458

3

332-Methyl-1-butene

2459

3

332-Methyl-2-butene

2460

3

33Methylpentadiene

2461

3

33Beryllium nitrate

2464

5.1+6.1

56Dichloroisocyanuric acid muối

2465

5.1

50Dichloroisocyanuric acid khô

2465

5.1

50Trichloroisocyanuric acid khô

2468

5.1

50Bromate kẽm

2469

5.1

50Phenylacetonitrile dạng lỏng

2470

6.1

60Osmium tetroxide

2471

6.1

66Natri arsanilate

2473

6.1

60Thiophosgene

2474

6.1

60Vanadium trichloride

2475

8

80Methyl isothiocyanate

2477

6.1+3

663Isocyanates hoặc isocyanate dung dịch, dễ cháy, độc

2478

3+6.1

336Isocyanates hoặc isocyanate dung dịch, dễ cháy, độc

2478

3+6.1

36n-Propyl isocyanate

2482

6.1+3

663Isopropyl isocyanate

2483

3+6.1

336Tert-butyl isocyanate

2484

6.1+3

663n-Butyl isocyanate

2485

6.1+3

663Isobutyl isocyanate

2486

3+6.1

336Phenyl isocyanate

2487

6.1+3

663Cyclohexyl isocyanate

2488

6.1+3

663Dichloroisopropyl ether

2490

6.1

60Ethanolamine hoặc ethanolamine dung dịch

2491

8

80Hexamethyleneimine

2493

3+8

338Iodine pentafluoride

2495

5.1+6.1+8

568Propionic anhydride

2496

8

801,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde

2498

3

30Tris-(1-aziridinyl) phosphine oxide dung dịch

2501

6.1

60Valeryl chloride

2502

8+3

83Zirconium tetrachloride

2503

8

80Tetrabromoethane

2504

6.1

60Ammonium fluoride

2505

6.1

60Ammonium hydrogen sulphate

2506

8

80Chloroplatinic acid dạng rắn

2507

8

80Molybdenum pentachloride

2508

8

80Potassium hydrogen sulphate

2509

8

802-Chloropropionic acid

2511

8

80Aminophenols (o-,m-,p-)

2512

6.1

60Bromoacetyl bromide

2513

8

X80Bromobenzene

2514


Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương