Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang7/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

2302

3

30Isopropenylbenzene

2303

3

30Naphthalene dạng chảy

2304

4.1

44Nitrobenzenesulphonic acid

2305

8

80Nitrobenzotrifluorides

2306

6.1

603-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride

2307

6.1

60Các chất metallic có thể kết hợp với nước

2308

4.3

423Nitrosylsulphuric acid

2308

8

X80Octadiene

2309

3

33Pentan-2,4-dione

2310

3+6.1

36Isopetenes

2311

3

33Phenetidines

2311

6.1

60Phenol dạng chảy

2312

6.1

60Picolines

2313

3

30Polychlorinated biphenyls

2315

9

90Natri cuprocyanide dạng rắn

2316

6.1

66Natri cuprocyanide dung dịch

2317

6.1

66Natri hydrosulphide hydrated

2318

4.2

40Terpene hydrocarbons

2319

3

30Tetraethylenepentamine

2320

8

80Trichlorobenzenes dạng lỏng

2321

6.1

60Trichlorobutene

2322

6.1

60Triethyl phosphite

2323

3

30Triisobutylene (Isobutylene trimer)

2324

3

301,3,5-Trimethylbenzene

2325

3

30Trimethylcyclohexylamine

2326

8

80Trimethylhexamethylenediamine

2327

8

80Trimethylhexamethylene diisocyanate

2328

6.1

60Trimethyl phosphite

2329

3

30Undecane

2330

3

30Chloride kẽm, anhydrous

2331

8

80Acetaldehyde oxime

2332

3

30Allyl acetate

2333

3+6.1

336Allylamine

2334

6.1+3

663Ally ethyl ether

2335

3+6.1

336Allyl formate

2336

3+6.1

336Phenyl mercaptan

2337

6.1+3

663Benzotrifluoride

2338

3

332-Bromobutane

2339

3

332-Bromoethyl ethyl ether

2340

3

331-Bromo-3-methylbutane

2341

3

30Bromomethylpropanes

2342

3

332-Bromopentane

2343

3

33Bromopropanes

2344

3

30Bromopropanes

2344

3

333-Bromopropyne

2345

3

33Butanedione (diacetyl)

2346

3

33Butyl mercaptan

2347

3

33Butyl acrylates, hạn chế

2348

3

39Butyl methyl ether

2350

3

33Butyl nitrites

2351

3

33Butyl nitrites

2351

3

30Butyl vinyl ether hạn chế

2352
339Butyryl chloride

2353

3+8

338Chloromethyl ethyl ether

2354

3+6.1

3362-Chloropropane

2356

3

33Cyclohexylamine

2357

8+3

83Cyclooctatetraene

2358

3

33Diallylamine

2359

3+8+6.1

338Diallyl ether

2360

3+6.1

336Diisobutylamine

2361

3+8

381,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride)

2362

3

33Ethyl mercaptan

2363

3

33n-Propylbezene

2364

3

30Diethyl carbonate (Ethyl carbonate)

2366

3

30Alpha-Methylvaleraldehyde

2367

3

33Alpha-Pinene

2368

3

301-Hexene

2370

3

331,2-Di-(dimethylamino) ethane

2372

1

33Diethoxymethane

2373

3

333,3-Diethoxypropene

2374

3

33Diethyl sulphide

2375

3

332,3-Dihydropyran

2376

3

331,1-Dimethoxyethane

2377

3

332-Dimethylaminoacetonitrile

2378

3+6.1

3361,3-Dimethylbutylamine

2379

3+8

338Dimethyldiethoxysilane

2380

3

33Dimethyl disulphide

2381

3

33Dimethylhydrazine đối xứng

2382

6.1+3

663Dipropylamine

2383

3+8

338Ehtyl isobutyrate

2385

3

33Fluorobenzene

2387

3

33Fluorotoluenes

2388

3

33Furan

2389

3

332-Iodobutane

2390

3

33Iodomethylpropanes

2391

3

33Iodopropanes

2392

3

30Isobutyl formate

2393

3

33Di-n-propyl ether

2394

3

33Isobutyl propionate

2394

3

33Isobutyryl chloride

2395

3+8

338I-Ethylpiperidine

2396

3+8

338Methacrylaldehyde hạn chế

2396

3+6.1

3363-Methylbutan-2-one

2397

3

33
Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương