Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang6/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

6.1+05+9

263Sulphuryl fluoride

2191

6.1

26Hexafluoroethane (R 116) dạng nén

2193

2

20Hydrgen iodide, anhydrous

2197

6.1+8

268Propadiene hạn chế

2200

3

239Nitrous oxide làm lạnh dạng lỏng

2201

2+05

225Silane dạng nén

2203

3

23Carbonyl sulphide

2204

6.1+3

263Adiponitrile

2205

6.1

60Isocyanates dung dịch, độc

2206

6.1

60Isocyanates độc

2206

6.1

60Calcium hypochlorite hỗn hợp, khô

2208

5.1

50Formaldehyde dung dịch

2209

8

50Maneb

2210

4.2+4.3

40Chất điều chế maneb

2210

4.2+4.3

40Hạt polymeric được làm nở

2211

-

90Amiăng xanh (Crocidolite)

2212

9

90Amiăng nâu (Amosite hoặc Mysorite)

2212

9

90Paraformaldehyde

2213

4.1

40Phthalic anhydride

2214

8

80Maleic anhydride

2215

8

80Bánh hạt

2217

4.2

40Acrylic acid hạn chế

2218

8+3

839Allyl glycidyl ether

2219

3

30Anisole (phenyl methyl ether)

2222

3

30Benzonitrile

2224

6.1

60Benzenesulphonyl chloride

2225

8

80Benzotrichloride

2226

8

80n-Butyl methacrylate hạn chế

2227

3

39Chloroacetaldehyde

2232

6.1

66Chloroanisidines

2233

6.1

60Chlorobenzotrifluorides (o-, m-, p-)

2234

3

30Chlorobenzyl chlorides

2235

6.1

603-Chloro-4-methylphenyl isocyanate

2236

6.1

60Chloronitroanilines

2237

6.1

60Chlorotoluenes (o-, m-, p-)

2238

3

30Chlorotoluidines

2239

6.1

60Chromosulphuric acid

2240

8

88Cycloheptane

2241

3

33Cycloheptene

2242

3

33Cyclohexyl acetate

2243

3

30Cyclopentanol

2244

3

30Cyclopentanone

2245

3

30Cyclopentene

2246

3

33n-Decane

2247

3

30Di-n-butylamine

2248

9+3

83Dichlorophenyl isocyanates

2250

6.1

602,5-Norbornadiene (Dicycloheptadiene) hạn chế

2251

3

3391,2-Dimethoxyethane

2252

3

33N,N-Dimethylaniline

2253

6.1

60Cyclohexene

2256

3

33Potassium

2257

4.3

X4231,2-Propylenediamine

2258

8+3

83Triethylenetetramine

2259

8

80Tripropylamine

2260

3+9

39Xylenols

2261

6.1

60Dimethylcarbamoyl chloride

2262

8

80Dimethylcyclohexanes

2263

3

33Dimethylcyclohexylamine

2264

9+3

83N,N-Dimethylformamide

2265

3

30Dimethyl-N-propylamine

2266

3+8

338Dimethyl thiophosphoryl chloride

2267

6.1+8

683,3’-Iminodipropylamine

2269

8

50Ethylamine dung dịch

2270

3+8

338Ethyl amyl xeton

2271

3

30N-Ethylaniline

2272

6.1

602-Ethylaniline

2273

6.1

60N-Ethyl-N-benzylaniline

2274

6.1

602-Ethylbutanol

2275

3

302-Ethylhexylamine

2276

3+8

38Ethyl methacrylate

2277

3

339n-Heptene

2278

3

33Hexachlorobutadiene

2279

6.1

60Hexamethylenediamine dạng rắn

2280

8

80Hexamethylene diisocyanate

2281

6.1

60Haxanols

2282

3

30Isobutyl methacrylate hạn chế

2283

3

39Isobutyronitrile

2284

3+6.1

336Isocyanatobenzotrifluorides

2285

6.1+3

63Pentamethylheptane (Isododecane)

2286

3

30Isoheptene

2287

3

33Isohexene

2288

3

33Isophoronediamine

2289

8

80Isophorone diisocyanate

2290

6.1

60Hợp chất chì soluble, n.o.s

2291

6.1

604.Methoxy-4-methylpentan-2-one

2293

3

30N-Methylaniline

2294

6.1

60Methyl chloroacetate

2295

6.1+3

663Methylcyclohexane

2296

3

33Methylcyclohexanones

2297

3

30Methylcyclopentane

2298

3

33Methyl dichloroaxetat

2299

6.1

602-Methyl-5-ethylpyridine

2300

6.1

602-Methylfuran

2301

3

335-Methylhexan-2-one

Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương