Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang5/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
5.1+6.1+8

568Bromine trifluoride

1746

5.1+6.1+8

568Butyltrichlorosilane

1747

8+3

X83Calcium hypochlorite khô

1748

5.1

50Calcium hypochlorite hỗn hợp, khô

1748

5.1

50Chlorine trifluoride

1749

6.1+05+8

265Chloroacetic acid dung dịch

1750

6.1+8

68Chloroacetic acid dạng rắn

1751

6.1+8

68Chloroacetyl chloride

1752

6.1+8

668Chlorophenyltrichlorosilane

1753

8

X80Chlorosulphonic acid

1754

8

X88Chromic acid dung dịch

1755

8

80Chromic fluoride dạng rắn

1756

8

80Chromic fluoride dung dịch

1757

8

80Chromium oxychloride

1758

8

X88Chất ăn mòn rắn

1759

a

88Chất ăn mòn rắn

1759

a

50Chất ăn mòn dạng lỏng

1760

8

88Chất ăn mòn dạng lỏng

1760

8

80Cupriethylenediamine dung dịch

1761

8+6.1

86Cyclohexenyltrichlorosilane

1762

8

X80Cyclohexyltrichlorosilane

1763

8

X80Dichloroacetic acid

1764

8

80Dichloroacetyl chloride

1765

8

X80Dichlorophenyltrichlorosilane

1766

8

X80Diethyldichlorosilane

1767

8+3

X83Difluorophosphoric acid khan

1768

8

80Diphenyldichlorosilane

1769

8

X80Diphenylmethyl bromide

1770

8

80Dodecyltrichlorosilane

1771

8

X80Ferric chloride, anhydrous

1773

8

80Fluoroboric acid

1775

8

80Fluorophosphoric acid, anhydrous

1776

1

80Fluorosulphonic acid

1777

8

88Fluorosilicic acid

1778

8

80Formic acid

1779

8

80Fumaryl chloride

1780

8

80Hexadecyltrichlorosilane

1781

8

X80Hexafluorophosphoric acid

1782

8

80Hexamethylenediamine dung dịch

1783

8

80Hexyltrichlorosilane

1784

8

X80Hydrodic acid dung dịch

1787

8

80Hydrobromic acid dung dịch

1788

8

80Hydrochloric acid dung dịch

1789

8

80Hydrofluoric acid dung dịch chứa từ 60% đến 85% hydrogen fluoride

1790

8+6.1

886Hydrofluoric acid dung dịch chứa ít hơn 60% hydrogen fluoride

1790

8+6.1

86Hydrofluoric acid dung dịch chứa hơn 85% hydrogen fluoride

1790

8+6.1

886Hypochlorite dung dịch

1791

8

80Iodine monochloride

1792

8

80Isopropyl acid phosphate

1793

8

80Sulphate chì

1794

8

80Hydrofluoric acid và sulphuric acid hỗn hợp

1796

8+6.1

886Nitrating acid hỗn hợp chứa ít hơn 50% nitric acid

1796

8

80Nitrating acid hỗn hợp chứa hơn 50% nitric acid

1796

8+05

885Nonyltrichlorosilane

1799

8

X80Octadecyltrichlorosilane

1800

8

X80Octyltrichlorosilane

1801

8

X80Perchloric acid

1802

8

85Phenolsulphonic acid dạng lỏng

1803

8

80Phenyltrichlorosilane

1804

8

X80Phosphoric acid

1805

8

80Phosphorus pentachloride

1806

8

80Phosphorus pentoxide

1807

8

80Phosphorus tribromide

1808

8

X80Phosphorus trichloride

1809

6.1+8

668Phosphorus oxychloride

1810

8

X80Potassium hydrogendifluoride

1811

8+6.1

86Potassium fluoride

1812

6.1

60Potassium hydroxide chất rắn

1813

8

80Potassium hydroxide dung dịch

1814

8

80Propionyl chloride

1815

3+8

338Propyltrichlorosilane

1816

8+3

X83Pyrosulphuryl chloride

1817

8

X80Silicon tetrachloride

1818

8

X80Natri aluminate dung dịch

1819

8

80Natri hydroxide chất rắn

1823

8

80Natri hydroxide dung dịch

1824

8

80Natri monoxide

1825

8

80Nitrating acid hỗn hợp, dùng rồi, chứa hơn 50% nitric acid

1826

8+05

885Nitrating acid hỗn hợp, dùng rồi, chứa ít hơn 50% nitric acid

1826

8

80Stannic chloride, anhydrous

1827

8

X80Sulphur chlorides

1828

8

X88Sulphur trioxide hạn chế hoặc sulphur trioxide được làm ổn định

1829

8

X88Sulphuric acid chứa hơn 51% acid

1830

8

80Sulphuric acid có khói

1831

8+6.1

X886Sulphuric acid dùng rồi

1832

8

80Sulphurous acid

1833

8

80Sulphuryl chloride

1834

8

X88Tetramethylammonium hydroxide

1835

8

80Thionyl chloride

1836

8

X89Thiophosphoryl chloride

1837

8

X80Titanium tetrachloride

1838

8

X80Trichloroacetic acid

1839

8

80Kẽm chloride dung dịch

1840

8

80Acetaldehyde ammonia

1841

8

90Ammonium dinitro-o-cresolate

1843

9

60Carbon tetrachloride

1846

6.1

60Potassium sulphide, hydrated

1847

8

80Propionic acid

1848

8

80Natri sulphide, hydrated

1849

8

80Hexafluoropropylene (R 1216)

1858

2

20Silicon tetrafluoride, dạng nén

1859

6.1+8

268Vinyl fluoride hạn chế

1860

3

239Ethyl crotonate

1862

3

33Nhiên liệu dùng trong hàng không và động cơ turbin

1863

3

30Nhiên liệu dùng trong hàng không và động cơ turbin

1863

3

33Dung dịch nhựa thông, dễ cháy

1866

3

30Dung dịch nhựa thông, dễ cháy

1866

3

33Decaborane

1868

4.1+6.1

46Magnesium

1869

4.1

40Hợp chất magnesium

1869

4.1

40Titamium hydride

1871

4.1

40Dioxide

1872

5.1+6.1

56Perchloric acid từ 50% đến 72% acid theo khối lượng

1873

5.1+8

558Benzidine

1885

6.1

60Benzylidene chloride

1886

6.1

60Chloroform

1888

6.1

60Cyanogen bromide

1889

6.1+8

668Ethyl bromide

1891

6.1

60Ethyldichloroarsine

1892

6.1

66Barium oxide

1894

6.1

60Phenylmercuric hydroxide

1894

6.1

60Trifluoromethane (R 23)

1894

26.1

20Phenylmercuric nitrate

1895

6.1

60Tetrachloroethylene

1897

8

60Acetyl iodide

1898

8

80Diisooctyl acid phosphate

1902

8

80Disinfectant dạng lỏng, ăn mòn

1903

8

80Disinfectant dạng lỏng, ăn mòn

1903

8

88Selnenic acid

1905

8

98Sludge acid

1906

8

80Soda lime

1907

8

80Chlorite dung dịch

1908

8

80Methyl chloride và methylene chloride hỗn hợp

1912

3

23Neon làm lạnh, dạng lỏng

1913

2

22Butyl propionates

1914

3

30Cyclohexanone

1915

3

302,2’-Dichlorodiethyl ether

1916

6.1+3

63Ehtyl arylate hạn chế

1917

3

339Isopropylbenzene (Cumene)

1918

3

30Methyl acrylate hạn chế

1919

1

339Nonanes

1920

3

30Propyleneimine hạn chế

1921

3+6.1

336Pyrrolidine

1922

3+8

331Calcium dithionite

1923

4.2

40Methyl magnesium bromide trong ethyl ether

1928

4.3+3

X323Potassium dithionite

1929

4.2

40Kẽm dithionite

1931

9

90Phế liệu zirconium

1932

4.2

40Cyanide dung dịch

1935

6.1

66Cyanide dung dịch

1935

6.1

60Bromoacetic acid

1938

8

80Phosphorus oxybromide

1939

8

80Thioglycolic acid

1940

a

80Dibromodifuoromethane

1941

9

90Ammonium nitrate

1942

5.1

50Argon làm lạnh, dạng lỏng

1951

2

22Thuốc độc dạng lỏng

1951

6.1

60Ethylene oxide và carbon dioxide hỗn hợp, với không hơn 9% ethylene oxide

1952

2

20Khí dạng nén, độc, dễ cháy

1953

6.1+3

263Khí dạng nén, độc, dễ cháy

1954

3

23Khí dạng nén, độc

1955

6.1

26Khí nén

1956

2

20Deuterium dạng nén

1957

3

231,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane (R 114)

1958

2

201,1-Difluoroethylene (R 1132a)

1959

3

239Ethane làm lạnh dạng lỏng

1961

3

223Ethyime dạng nén

1962

3

23Helium làm lạnh dạng lỏng

1963

2

22Hỗn hợp khí hydrocarbon nén

1964

3

23Butane (tên thương mại) : xem hỗn hợp A, A01, A02, A0

1965

3

23Hỗn hợp khí hydrocarbon hóa lỏng

1965

3

23Miture A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B, C : xem hỗn hợp khí hydrocarbon hóa lỏng

1965

3

3Propane (tên thương mại) : xem hỗn hợp C

1965

3

23Hydrocarbon làm lạnh dạng lỏng

1966

3

223Thuốc trừ sâu dạng khí, dạng độc

1967

6.1

26Thuốc trừ sâu dạng khí

1968

2

20Isobutane

1969

3

23Krypton làm lạnh dạng lỏng

1970

2

22Methane dạng nén

1971

3

23Khí tự nhiên dạng nén

1971

3

23Methane làm lạnh dạng lỏng

1972

3

223Natural gas làm lạnh dạng lỏng

1972

3

223Chlorodifluoromethane và chloropentafluoroethane hỗn hợp (R 502)

1973

2

20Chlorodifluorobromomethane (R 12B 1)

1974

2

20Octafluorocyclobutane (RC 318)

1976

2

20Nitrogen làm lạnh dạng lỏng

1977

2

22Propane

1978

3

23Các hỗn hợp khí hiếm dạng nén

1979

2

20Các hỗn hợp khí hiếm và hỗn hợp oxygen dạng nén

1980

2

20Các hỗn hợp khí hiếm và hỗn hợp nitrogen dạng nén

1981

2

20Tetrafluoromethane (R 14) dạng nén

1982

2

201-Chloro-2,2,2-trifluoroethane (R 133a)

1983

2

20Rượu cồn dễ cháy, độc

1986

3+6.1

36Rượu cồn dễ cháy, độc

1986

3+6.1

336Rượu cồn dễ cháy

1987

3

33Rượu cồn dễ cháy

1987

3

30Aldehydes dễ cháy, độc

1988

3+6.1

336Aldehydes dễ cháy, độc

1988

3+6.1

36Aldehydes dễ cháy

1989

3

33Aldehydes dễ cháy

1989

3

30Benzaldehyde

1990

9

90Chloroprene hạn chế

1991

3+6.1

336Chất lỏng dễ cháy, chất độc

1992

3+6.1

336Chất lỏng dễ cháy, chất độc

1992

3+6.1

36Chất lỏng dễ cháy

1993

3

33Chất lỏng dễ cháy

1993

3

30Iron pentacarbonyl

1994

6.1+3

663Bromochloromethane

1997

6.1

60Nhựa đường dạng lỏng

1999

3

30Nhựa đường dạng lỏng

1999

3

33Cobalt naphthenates dạng bột

2001

4.1

40Alkyls kim loại có thể kết hợp với nước hoặc aryls kim loại có thể kết hợp với nước

2003

4.2+4.3

X333Magnesium diamide

2004

4.2

40Magnesium diphenyl

2005

4.2+4.3

X333Zirconium dạng bột, khô

2008

4.2

40Hydrogen peroxide dung dịch

2014

5.1+8

58Hydrogen peroxide dung dịch, được làm ổn định

2015

5.1+8

559Hydrogen peroxide được làm ổn định

2015

5.1 + 8

559Chloroanilines dạng rắn

2018

6.1

60Chloroanilines dạng lỏng

2019

6.1

60Chlorophenols dạng rắn

2020

6.1

60Chlorophenols dạng lỏng

2021

6.1

60Cresylic acid

2022

6.1+8

68Epichlorohydrin

2023

6.1+3

63Thủy ngân hợp chất, dạng lỏng

2024

6.1

66Thủy ngân hợp chất, dạng lỏng

2024

6.1

60Thủy ngân hợp chất, dạng rắn

2025

6.1

60Thủy ngân hợp chất, dạng rắn

2025

6.1

66Phenylmercuric hợp chất

2026

6.1

66Phenylmercuric hợp chất

2026

6.1

60Natri arsenite dạng rắn

2027

6.1

60Hydrazine hydrate

2030

8+6.1

86Hydrazine dung dịch

2030

8+6.1

86Nitric acid chứa ít hơn 70% acid tinh khiết

2031

8

80Nitric acid chứa hơn 70% acid tinh khiết

2031

8+05

885Nitric acid, khói màu đỏ

2032

8+05+6.1

856Potassium monoxide

2033

8

80Hỗn hợp hydrogen và methane dạng nén

2034

3

231,1,1-Trifluoroethane (R 143a)

2035

3

23Xenon dạng nén

2036

2

20Dinitrotoluenes

2038

6.1

602,2-Dimethylpropane

2044

3

23Isobutyraldehyde

2045

3

33Cymenes (o-,m-,p-) (Methyl isopropyl benzenes)

2046

3

30Dichloropropenes

2047

3

30Dichloropropenes

2047

3

33Dicyclopentadine

2048

3

30Diethylbenzenes (o-,m-,p-)

2049

3

30Diisobutylene isomeric hợp chất

2050

3

332-Dimethylaminoethanol

2051

8+3

83Dipentene

2052

3

30Methyl isobutyl carbinol

2053

3

30Morpholine

2054

3

30Styrene monomer hạn chế (Vinylbenzene)

2055

3

39Tetrahydrofuran

2056

3

33Tripropylene

2057

3

30Tripropylene

2057

3

33Valeraldehyde

2058

3

33Nitrocellulose dung dịch, dễ cháy

2059

3

30Nitrocellulose dung dịch, dễ cháy

2059

3

33Các loại phân bón nitrate ammonium, loại A1

2067

5.1

50Các loại phân bón nitrate ammonium, loại A2

2068

5.1

50Các loại phân bón nitrate ammonium, loại A3

2069

5.1

50Các loại phân bón nitrate ammonium, loại A4

2070

5.1

50Ammonia dung dịch với hơn 35% đến 40% ammonia

2073

2

20Ammonia dung dịch với hơn 40% đến 50% ammonia

2073

2

20Acrylamide

2074

6.1

60Chloral anhydrous hạn chế

2075

6.1

60Cresols (o-,m-,p-)

2076

6.1+8

68Alpha-naphthylamine

2077

6.1

60Toluene diisocyanate

2078

6.1

60Diethylenetriamine

2079

8

80Carbon dioxie làm lạnh, dạng lỏng

2187

2

22Dichlorosilane

2189

Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương