Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang4/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Hexamethylenetetramine

1328

4.1

40Maganese resinate

1330

4.1

40Metaldehyde

1332

4.1

40Naphthalene thô hoặc tinh khiết

1334

4.1

40Phosphorus không tinh khiết

1338

4.1

40Phosphorus heptasulphide

1339

4.1

40Phosphorus pentasulphide

1340

4.3

423Phosphorus sesquisulphide

1341

4.1

40Phosphorus trisulphide

1343

4.1

40Cao su rời hoặc thứ phẩm

1345

4.1

40Silicon dạng bột, không tinh khiết

1346

4.1

40Sulphur

1350

4.1

40Titanium dạng bột, ẩm ướt

1352

4.1

40Zirconium dạng bột, ẩm ướt

1353

4.1

40Carbon

1361

4.2

40Carbon màu đen

1361

4.2

40Carbon đã làm phóng xạ

1362

4.2

40Copra

1363

4.2

40Chất thải cotton có dầu

1364

4.2

40Cotton ẩm ướt

1365

4.2

40Diethyl kẽm

1366

4.2+4.3

X333p-Nitrosodimethylaniline

1369

4.2

40Dimethyl kẽm

1370

4.2+4.3

X333Các loại vải, sợi có nguồn gốc nhân tạo, thực vật hoặc động vật có thấm dầu (dễ xảy ra phản ứng sinh hóa, phát nhiệt, tự cháy)

1373

4.2

40Các loại vải, sợi có nguồn gốc nhân tạo, thực vật hoặc động vật có thấm dầu (dễ xảy ra phản ứng sinh hóa, phát nhiệt, tự cháy)

1373

4.2

40Oxit sắt dùng rồi

1376

4.2

40Xốp sắt dùng rồi

1376

4.2

40Chất xúc tác kim loại, ẩm ướt

1378

4.2

40Giấy không bão hòa được xử lý bằng dầu

1379

4.2

40Pentaborane

1380

4.2+6.1

333Phosphorus màu trắng hoặc màu vàng, khô

1381

4.2+6.1

46Potassium sulphide, anhydrous

1382

4.2

40Potassium sulphide với ít hơn 30% nước của crystallisation

1382

4.2

40Natri dithionite (natri hydrosulphite)

1384

4.2

40Natri sulphide, anhydro

1385

4.2

40Natri sulphide, với ít hơn 30% nước của crystallisation

1385

4.2

40Bánh hạt

1386

4.2

40Amalgam kim loại kiềm

1389

4.3

X423Amides kim loại kiềm

1390

4.3

423Kim loại kiềm phân tán

1391

4.3+3

X423Chất phân tán kim loại trong lòng đất alkaline

1391

4.3+3

X423Hỗn hợp kim loại trong lòng đất alkaline

1392

4.3

X423Hỗn hợp kim loại trong lòng đất alkaline

1393

4.3

423Các bua nhôm

1394

4.3

423Ferrosilicon nhôm dạng bột

1395

4.3+6.1

462Nhôm dạng bột, dạng không màng

1396

4.3

423Nhôm dạng bột, dạng không màng

1398

4.3

423Barium

1400

4.3

423Calcium

1401

4.3

423Calciumni carbide

1402

4.3

423Calcium cyanamide

1403

4.3

423Calcium silicide

1405

4.3

423Caesium

1407

4.3

X423Ferrosilicon

1408

4.3+6.1

462Hydrides kim loại có khả năng kết hợp với nước

1409

4.3

423Lithium

1415

4.3

X423Lithium silicon

1417

4.3

423Magnesium dạng bột

1418

4.3+4.2

423Hợp chất kim loại potassium

1420

4.3

X423Hợp chất kim loại alkali dạng lỏng

1421

4.3

X423Hợp chất potassium natri

1422

4.3

X423Rubidium

1423

4.3

X423Natri

1428

4.3

X423Methylate Natri

1431

4.2+8

49Kẽm

1435

4.3

423Chất thải kẽm

1436

4.3+4.2

423Kẽm dạng bột

1436

4.3+4.2

423Zirconium hydride

1437

4.1

40Nitơrát nhôm

1438

5.1

50Ammonium dichromate

1439

5.1

50Ammonium perchlorate

1442

5.1

50Ammonium persulphate

1444

5.1

50Barium chlorate

1445

5.1+6.1

56Barium nitrate

1446

5.1+6.1

56Barium perchlorate

1447

5.1+6.1

56Barium permangnate

1448

5.1+6.1

56Barium peroxide

1449

5.1+6.1

56Bromates, chất vô cơ, n.o.s

1450

5.1

50Caesium nitrate

1451

5.1

50Calcium chlorate

1452

5.1

50Calcium chlorite

1453

5.1

50Calcium nitate

1454

5.1

50Calcium perchlorate

1455

5.1

50Calcium permanganate

1456

5.1

50Calcium peroxide

1457

5.1

50Chlorate và borate hỗn hợp

1458

5.1

50Chlorate và magnesium chloride hỗn hợp

1459

5.1

50Chlorates, chất vô cơ, n.o.s

1461

5.1

50Chlorites, chất vô cơ, n.o.s

1462

5.1

50Chriomium trioxide thể khan

1463

5.1+a

58Didymium nitrate

1465

5.1

50Ferric nitrate

1466

5.1

50Guanidine nitrate

1467

5.1

50Nitơrát chì

1469

5.1+6.1

56Perchlorate chì

1470

5.1+6.1

50Lithium hypochlorite hỗn hợp hoặc khô

1471

5.1

50Lithium peroxide

1472

5.1

50Magnesium bromate

1473

5.1

50Magnesium nitrate

1474

5.1

50Magnesium perchlorate

1475

5.1

50Magnesium peroxide

1476

5.1

50Nitrates, chất vô cơ

1477

5.1

50Chất rắn oxy hóa

1479

5.1

50Perchlorates, chất vô cơ

1481

5.1

50Permanganates, chất vô cơ

1482

5.1

50Peroxides, chất vô cơ

1483

5.1

50Potassium bromate

1484

5.1

50Potassium chlorate

1485

5.1

50Potassium nitrate

1486

5.1

50Potassium nitrate và natri nitrite hỗn hợp

1487

5.1

50Potassium nitrite

1488

5.1

50Potassium perchlorate

1489

5.1

50Potassium permanganate

1490

5.1

50Potassium persulphate

1492

5.1

50Nitrate bạc

1493

5.1

50Bromate natri

1494

5.1

56Natri chlorate

1495

5.1

50Natri chlorite

1496

5.1

50Natri nitrate

1498

5.1

50Natri nitrate và natri potassium hỗn hợp

1499

5.1

50Nitrite natri

1500

5.1+6.1

56Perchlorate natri

1502

5.1

50Permanganate natri

1503

5.1

50Persulphate natri

1505

5.1

50Strontium chlorate

1506

5.1

50Strontium nitrate

1507

5.1

50Strontium perchlorate

1508

5.1

50Strontium peroxide

1509

5.1

50Tetranitromethane

1510

5.1+6.1

559Urea hydrogen peroxide

1511

5.1+8

58Nitrite ammonium kẽm

1512

5.1

50Chlorate kẽm

1513

5.1

50Nitrate kẽm

1514

5.1

50Kẽm pemanganate

1515

5.1

50Peroxide kẽm

1516

5.1

50Acetone cyanohydrin được làm ổn định

1541

6.1

66Alkaloids hoặc alcaloid muối, dạng rắn

1544

6.1

60Alkaloids hoặc alcaloid muối, dạng rắn

1544

6.1

66Allyl isothiocynate hạn chế

1545

6.1+3

639Ammonium arsenate

1546

6.1

60Aniline

1547

6.1

60Aniline hydrochloride

1548

6.1

60Antimony hợp chất, chất vô cơ, dạng rắn

1549

6.1

60Antimony lactate

1550

6.1

60Antimony potassium tartrate

1551

6.1

60Arsenic acid dạng lỏng

1553

6.1

60Arsenic acid dạng rắn

1554

6.1

60Arsenic bromide

1555

6.1

60Hợp chất arsenic dạng lỏng, chất vô cơ (arsenates, arenites và arsenic sulphide)

1556

6.1

60Arsenic hợp chất dạng lỏng, chất vô cơ (arsenates, arsenites và arsenic sulphide)

1556

6.1

66Hợp chất arsenic dạng lỏng, chất vô cơ (arsenates, arsenites và arsenic, sulphide)

1557

6.1

60Hợp chất arsenic dạng lỏng, chất vô cơ (arsenates, arsenites và arsenic sulphide)

1557

6.1

66Arsenic

1558

6.1

60Arsenic pentoxide

1559

6.1

60Arsenic trichloride

1560

6.1

66Arsenic trioxide

1561

6.1

60Chất thải Arsenical

1562

6.1

60Barium hợp chất

1564

6.1

60Barium cyanide

1565

6.1

66Beryllium hợp chất

1566

6.1

60Beryllium dạng bột

1567

6.1+4.1

64Bromoacetone

1569

6.1+3

63Brucire

1570

6.1

66Cacodylic acid

1572

6.1

60Calcium arsenate

1573

6.1

60Calcium arsenate và calcium arsenite hỗn hợp, dạng rắn

1574

6.1

60Calcium cyanide

1575

6.1

66Chlorodinitrobenzenes

1577

6.1

60Chloronitrobenzenes

1578

6.1

604-Chloro-o-toluidine hydrochloride

1579

6.1

60Chloropicrin

1580

6.1

66Chloropicrin và methyl bromide hỗn hợp

1581

6.1

26Chloropicrin và methyl chloride hỗn hợp

1582

6.1

26Chloropicrin hỗn hợp

1583

6.1

66Chloropicrin hỗn hợp

1583

6.1

60Acetoarsenite đồng

1585

6.1

60Arsenite đồng

1586

6.1

60Cyanide đồng

1587

6.1

60Cyanides, chất vô cơ, dạng rắn

1588

6.1

66Cyanides, chất vô cơ, dạng rắn

1588

6.1

60Dichloroanilines

1590

6.1

60o-Dichlorobenzene

1591

6.1

60Dichloromethane

1593

6.1

60Diethyl sulphate

1594

6.1

60Dimethyl sulphate

1595

6.1+8

669Dinitroanilines

1596

6.1

60Dinitrobenzenes

1597

6.1

60Dinitro-o-cresol

1598

6.1

60Dinitrophenol dung dịch

1599

6.1

60Dinitrotoluenes dạng chảy

1600

6.1

60Disinfectant dạng rắn, độc

1601

6.1

60Disinfectant dạng rắn, độc

1601

6.1

66Thuốc nhuộm dạng lỏng, độc

1602

6.1

60Thuốc nhuộm dạng lỏng, độc

1602

6.1

66Thuốc nhuộm dạng lỏng, độc

1602

6.1

66Thuốc nhuộm dạng lỏng, độc

1602

6.1

60Ethyl bromoacetate

1603

6.1+3

63Ethylenediamine

1604

8+3

83Ethylene dibromide

1605

6.1

66Arsenate sắt

1606

6.1

60Arsenite sắt

1607

6.1

60Arsenate sắt

1608

6.1

60Hexaethyl tetraphosphate

1611

6.1

60Hexaethyl tetraphosphate và dạng khí nén hỗn hợp

1612

6.1

26Hydrogen cyanide dung dịch (Hydrocyanic acid)

1613

6.1+3

663Acetate chì

1616

6.1

60Arsenates chì

1617

6.1

60Arsenites chì

1618

6.1

60Cyanide chì

1620

6.1

60London tía

1621

6.1

60Arsenate thủy ngân

1622

6.1

60Arsenate thủy ngân

1623

6.1

60Chloride thủy ngân

1624

6.1

60Nitrate thủy ngân

1625

6.1

60Cyanide potassium thủy ngân

1626

6.1

66Nitrate thủy ngân

1627

6.1

60Acetae thủy ngân

1629

6.1

60Chloride ammonium thủy ngân

1630

6.1

60Benzoate thủy ngân

1631

6.1

60Bromides thủy ngân

1634

6.1

60Cyanide thủy ngân

1636

6.1

60Gluconate thủy ngân

1637

6.1

60Iodide thủy ngân

1638

6.1

60Nucleate thủy ngân

1639

6.1

60Oleate thủy ngân

1640

6.1

60Oxide thủy ngân

1641

6.1

60Oxycyandie thủy ngân, chất gây tê

1642

6.1

60Iodide potassium thủy ngân

1643

6.1

60Salicylate thủy ngân

1644

6.1

60Sulphate thủy ngân

1645

6.1

60Thiocyanate thủy ngân

1646

6.1

60Methyl bromide và ethylene dibromide hỗn hợp, dạng lỏng

1647

6.1

66Acetonitrile (methyl cyanide)

1648

3

33Hỗn hợp phụ gia nhiên liệu máy

1649

6.1

66Beta-Naphthylamine

1650

6.1

60Naphthylthiourea

1651

6.1

60Naphthylurea

1652

6.1

60Nickel cyanide

1653

6.1

60Nicotine

1654

6.1

60Nicotine hợp chất hoặc nicotine dạng rắn

1655

6.1

66Nicotine hợp chất hoặc nicotine điều chế, dạng rắn

1655

6.1

60Nicotine hydrochloride hoặc nicotine hydrochloride dung dịch

1656

6.1

60Nicotine salicylate

1657

6.1

60Nicotine sulphate dạng rắn

1658

6.1

60Nicotine sulphate dung dịch

1658

6.1

60Nicotine tartrate

1659

6.1

60Nitroanilines (o-, m-, p-)

1661

6.1

60Nitrobenzene

1662

6.1

60Nitrophenols

1663

6.1

60Nitrotoluenes (o-, m-, p-)

1664

6.1

60Nitroxylenes (o-, m-, p-)

1665

6.1

60Pentachloroethane

1669

6.1

60Perchlomethyl mercaptan

1670

6.1

66Phenol chất rắn

1671

6.1

60Phenylcarbylamine chloride

1672

6.1

66Phenylenediamines (o-, m-, p-)

1673

6.1

60Phenylmercuric axetate

1674

6.1

60Potassium arsenate

1675

6.1

60Potassium arsenite

1678

6.1

60Potassium cuprocyanide

1679

6.1

60Potassium cyanide

1680

6.1

66Silver arsenite

1683

6.1

60Silver cyanide

1684

6.1

60Natri arsenate

1685

6.1

60Natri arsenite dung dịch

1686

6.1

60Natri cacodylate

1688

6.1

60Natri cyanide

1689

6.1

66Natri fluoride

1690

6.1

60Strontium arsenite

1691

6.1

60Strychnine hoặc strychnine muối

1692

6.1

66Chất khí giọt dạng lỏng hoặc dạng rắn

1693

6.1

66Chất khí giọt dạng lỏng hoặc dạng rắn

1693

6.1

60Brombenzyl cyanides

1694

6.1

66Chloroacetone được làm ổn định

1695

6.1+3+9

663Chloroacetophenone

1697

6.1

60Diphenylamine chloroarsine

1698

6.1

66Diphenylchloroarsine

1699

6.1

66Xylyl bromide

1701

6.1

601,1,2,2-Tetrachloroethane

1702

6.1

60Tetraethyl dithiopyrophosphate

1704

6.1

60Thaillium hợp chất

1707

6.1

60Toluidines

1708

6.1

602,4-Toluylenediamine

1709

6.1

60Trichloroethylene

1710

6.1

60Xylidines

1711

6.1

60Kẽm arsenate

1712

6.1

60Kẽm arsenate và kẽm arsenite hỗn hợp

1712

6.1

60Kẽm arsenite

1712

6.1

60Kẽm cyanide

1713

6.1

66Acetic anhydride

1715

8+3

83Acetyl bromide

1716

8

90Acetyl chloride

1717

8+3

X338Butyl acid phosphate

1718

8

80Caustic alkali dạng lỏng

1719

8

80Allyl chloroformate

1722

6.1+8+6

638Ally iodide

1723

3+9

338Allyltrichlorosilane ổn định

1724

8+3

X839Bromide nhôm khan

1725

8

80Chloride nhôm khan

1726

8

80Ammonium hydrogendifluoride dạng rắn

1727

8

80Amyltrichlorosilane

1728

9

X80Anisoyl chloride

1729

8

80Antimony pentachloride dạng lỏng

1730

8

X80Antimony pentachloride dung dịch

1731

8

80Antimony pentafluoride

1732

8+6.1

86Antiniony trichloride

1733

8

80Benzoyl chloride

1736

8

80Benzyl bromide

1737

6.1+9

68Benzyl chloride

1738

6.1+8

68Benzyl chloroformate

1739

8

88Hydrogendifluorides

1740

8

80Hợp chất Boron trifluoride acetic acid

1742

8

80Hợp chất Boron trifluoride propionic acid

1743

8

80Bromine hoặc bromine dung dịch

1744

8+6.1

886Bromine pentafluoride

1745


Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương