Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang3/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Isobutylamine

1214

3+8

338Isooctenes

1216

3

33Isoprene hạn chế

1218

3

339Isopropanol (Isopropyl rượu cồn)

1219

3

33Isopropyl acetate

1220

3

33Isopropylamine

1221

3+8

338Dầu lửa

1223

3

30Xeton

1224

3

30Xeton

1224

3

33Hợp chất mercaptan hoặc mercaptans lỏng, dễ cháy, độc hại

1228

3+6.1

336Hợp chất mercaptan hoặc mercaptans lỏng, dễ cháy, độc hại

1228

3+6.1

36Mesityl oxide

1229

3

30Methanol

1230

3+6.1

336Methyl acetate

1231

3

33Methylamyl acetate

1233

3

30Methylal

1234

3

33Dung dịch methylamine

1235

3+8

338Methyl butyrate

1237

3

33Methyl chlorofomate

1238

6.1+3+8

663Methyl chloromethyl ether

1239

6.1+3

663Methyldichlorosilane

1242

4.3+3+8

X338Methyl fomate

1243

3

33Methylhydrazine

1244

6.1+3+8

663Methyl isobutyl ketone

1245

3

33Methyl isopropenyl ketone hạn chế

1246

3

339Methyl methacrylate monomer hạn chế

1247

3

339Methyl propionate

1248

3

33Methyl propyl ketone

1249

3

33Mothyitrichlorosilane

1250

3+8

X338Methyl vinyl ketone ổn định

1251

6.1+3+9

639Nickel carbonyl

1259

6.1+3

663Octanes

1262

3

33Sơn

1263

3

30Sơn

1263

3

33Vật liệu chế biến sơn

1263

3

30Vật liệu chế biến sơn

1263

3

33Paraldehyde

1264

3

30Pentanes lỏng

1265

3

33Pentanes lỏng

1265

3

30Các sản phẩm có mùi thơm dễ bắt lửa

1266

3

30Các sản phẩm có mùi thơm dễ bắt lửa

1266

3

33Dầu thô petrol

1267

3

33Sản phẩm dầu mỏ

1268

3

33Sản phẩm dầu mỏ

1268

3

30Dầu gỗ thông

1272

3

30n-Propanol

1274

3

30n-Propanol

1274

3

33Propionaldehyde

1275

3

33n-Propyl acetate

1276

3

33Propylamine

1277

3+8

3381-Chloropropane (Propyl chloride)

1278

3

331,2-Dichloropropane

1279

3

33Propylene oxide

1280

3

33Propyl định hình

1281

3

33Pyridine

1282

3

33Dầu rosin

1286

3

30Dầu rosin

1286

3

33Rác thải cao su

1287

3

30Rác thải cao su

1287

3

33Dầu đá phiến sét

1288

3

30Dầu đá phiến sét

1288

3

33Chất thải natri methylate

1289

3+8

338Chất thải natri methylate

1289

3+8

38Tetraethyl silicate

1292

3

30Cồn thuốc, dạng thuốc y tế

1293

3

30Cồn thuốc, dạng thuốc y tế

1293

3

33Toluene

1294

3

33Trichlorosilane

1295

4.3+3+8

X338Triethylamine

1296

3+8

338Triethylamine dung dịch

1297

3+8

338Triethylamine dung dịch

1297

3+8

38Trimethychlorosilane

1298

3+8

X338Nhựa thông

1299

3

30Sản phẩm chế biến từ nhựa thông

1300

3

30Sản phẩm chế biến từ nhựa thông

1300

3

33Vinyl acetate hạn chế

1301

3

339Vinyl ethyl ether hạn chế

1302

3

339Vinylidene chloride hạn chế

1303

3

339Vinyl isobutyl ether hạn chế

1304

3

339Vinyltrichlorosilane hạn chế

1305

3+8

X338Wood preservaties dạng lỏng

1306

3

30Wood presevaties dạng lỏng

1306

3

33Xylenes

1307

3

30Xylenes

1307

3

33Zirconium trong chất lỏng dễ cháy

1308

3

33Zirconium trong chất lỏng dễ cháy

1308

3

30Nhôm dạng bột, dạng màng

1309

4.1

40Bomeol

1312

4.1

40Calcium resinate

1313

4.1

40Calcium resinate, được hợp nhất

1314

4.1

40Cabalt resinate, dạng kết tủa

1318

4.1

40Ferrocerium

1323

4.1

40Chất rắn dễ cháy, chất hữu cơ

1325

4.1

40Hafnium bột, ẩm ướt

1326

4.1

40

Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương