Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang2/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Amyl nitrite

1113

3

33Benzene

1114

3

33Butanols

1120

3

30Butanols

1120

3

33Butyl acetates

1123

3

30Butyl acetates

1123

3

33n-Butylamine

1125

3+8

3381-Bromobutane

1126

3

33n-Butyl bromide

1126

3

33Chlorobutanes

1127

3

33n-Butyl formate

1128

3

33Butyraldehyde

1129

3

33Dầu long não

1130

3

30Carbon disulphide

1131

3+6.1

336Carbon sulphide

1131

3+6.1

336Các chất dính chứa dung môi dễ cháy

1133

3

30Các chất dính chứa dung môi dễ cháy

1133

3

33Chlorobenzene

1134

3

30Ethylene chlorohydin

1135

6.1+3

663Nhựa đường đen đã chưng cất

1136

3

30Nhựa đường đen đã chưng cất

1136

3

33Dung dịch phủ (chất phủ xử lý bề mặt hoặc chất phủ dùng trong công nghiệp và các mục đích khác)

1139

3

30Dung dịch phủ

1139

3

33Crotonaldehyde ổn định

1143

6.1+3

663Thuốc nhuộm rắn, độc

1143

6.1

66Crotonylene (2-Butyne)

1144

3

339Cyclohexane

1145

3

33Cyclopentane

1146

3

33Decahydronaphthalene

1147

3

30Rượu cồn diacetone làm tinh bằng hóa học

1148

3

30Rượu cồn diacetone làm tinh bằng kỹ thuật

1148

3

33Dibutyl ethers

1149

3

301,2-Dichloroethylene

1150

3

33Dichloropentanes

1152

3

30Ethylene glycol diethyl ether

1153

3

30Diethylamine

1154

3.8

338Diethyl ether (ethyl ether)

1155

3

33Diethyl ketone

1156

3

33Diisobutyl ketone

1157

3

30Diisopropylamine

1158

3+8

338Diisopropyl ether

1159

3

33Dung dịch dimethylamine

1160

3+8

338Dimethyl carbonate

1161

3

33Dimethydichlorosilane

1162

3+8

X338Dimethydrazine không đối xứng

1163

6.1+3+9

663Dimethy sulphide

1164

3

33Dioxane

1165

3

33Dioxolane

1166

3

33Divinyl ether hạn chế

1167

3

339Các chiết xuất hợp chất thơm dạng lỏng

1169

3

33Các chiết xuất hợp chất thơm dạng lỏng

1169

3

30Ethanol (ethyl rượu cồn) hoặc ethanol (rượu cồn ethyl) gồm hơn 70% lượng cồn

1170

3

33Phương pháp ethanol (dung dịch rượu cồn ethyl) chứa trên 24% đến 70% lượng cồn

1170

3

30Ethylene glycol monoethyl ether

1171

3

30Ethylene glycol monoethyl ether acetate

1172

3

30Ethyl acetate

1173

3

33Ethylbenzene

1175

3

33Ethyl borate

1176

3

33Ethylbutyl acetate

1177

3

302-Ethylbutyraldehyde

1178

3

33Ethyl butyl ether

1179

3

33Ethyl butyrate

1180

3

30Ethyl chloroacetate

1181

6.1+3

63Ethyl chloroformate

1182

6.1+3+8

663Ethyldichlorosilane

1183

4.3+3+8

X3381,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)

1184

3+6.1

336Ethyleneimine hạn chế

1185

6.1+3

663Ethylene glycol monomethyl ether

1188

3

30Ethylene glycol monomethyl ether acetate

1189

3

30Ethyl formate

1190

3

33Octyl aldehydes (ethyl hexaldehydes)

1191

3

30Ethyl lactate

1192

3

30Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone)

1193

3

33Giải pháp Ethyl nitrite

1194

3+6.1

336Ethyl propionate

1995

3

33Ethyltrichlorosilane

1196

3+8

X338Chất lỏng dễ hấp thụ

1197

3

30Chất lỏng dễ hấp thụ

1197

3

33Formaldehydes dung dịch dễ cháy

1198

3+8

38Furadehydes

1199

6.1+3

63Dầu rượu tạp

1201

3

30Dầu rượu tạp

1201

3

33Dầu diesel

1202

3

30Khí dầu

1202

3

30Dầu nóng (nhẹ)

1202

3

30Dầu bôi trơn máy

1203

3

33Heptanes

1206

3

33Hexaldehyde

1207

3

30Hexanes

1208

3

33Mực in hoặc nguyên liệu chế biến mực in (bao gồm bột mực in hoặc hợp chất nén) dễ cháy

1210

3

30Mực in hoặc nguyên liệu chế biến mực in (bao gồm bột mực in hoặc hợp chất nén) dễ cháy

1210

3

33Isobutanol

1212

3

30Isobutyl acetate

1213

3


Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương