Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang13/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
2993

6.1+3

63Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, độc

2994

6.1

60Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, độc

2994

6.1

66Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng, độc, dễ cháy

2995

6.1+3

663Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng, độc, dễ cháy

2995

6.1+3

63Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng, độc

2996

6.1

66Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng, độc

2996

6.1

60Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng, độc, dễ cháy

2997

6.1+3

63Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng, độc, dễ cháy

2997

6.1+3

663Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng, độc

2998

6.1

66Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng, độc

2998

6.1

60Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, độc, dễ cháy

3005

6.1+3

63Thuốc trừ sâu thiocabamate dạng lỏng, độc, dễ cháy

3005

6.1+3

663Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, độc

3006

6.1

60Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, độc

3006

6.1

66Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng, độc, dễ cháy

3009

6.1+3

63Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng, độc, dễ cháy

3009

6.1+3

663Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng, độc

3010

6.1

60Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng, độc

3010

6.1

66Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng, độc, dễ cháy

3011

6.1+3

63Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng, độc, dễ cháy

3011

6.1+3

663Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng, độc

3012

6.1

66Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng, độc

3012

6.1

60Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, độc, dễ cháy

3013

6.1+3

63Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, độc, dễ cháy

3013

6.1+3

663Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, độc

3014

6.1

66Thuốc trừ sâu nitrophonol thay thế dạng lỏng, độc

3014

6.1

60Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, độc, dễ cháy

3015

6.1+3

63Thuốc trừ sâu bipyridilim dạng lỏng, độc

3016

6.1

60Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, độc

3016

6.1

66Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, độc, dễ cháy

3017

6.1+3

63Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, độc, dễ cháy

3017

6.1+3

663Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, độc

3018

6.1

60Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, độc

3018

6.1

60Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, độc, dễ cháy

3019

6.1+3

66Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, độc, dễ cháy

3019

6.1+3

663Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, độc

3020

6.1

60Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, độc

3020

6.1

66Thuốc trừ sâu dạng lỏng, dễ cháy, độc

3021

3+6.1

3361,2-Butylene oxide được làm ổn định

3022

3

3392-Methyl-2-heptanethiol

3023

6.1+3

663Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, dễ cháy, độc

3024

3+6.1

336Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, dễ cháy, độc

3025

6.1+3

63Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, độc, dễ cháy

3025

6.1+3

663Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, độc

3026

6.1

60Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, độc

3026

6.1

66Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng rắn, độc

3027

6.1

66Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng rắn, độc

3027

6.1

60ắc quy khô chứa potassium hydroxide dạng rắn, tích điện

3028

8

80Thuốc trừ sâu nhôm phosphide

3048

6.1

642Hợp chất alkyl và kim loại, kết hợp được với nước hoặc hợp chất aryl và kim loại, kết hợp được với nước

3049

4.2+4.3

X333Hợp chất alkyl và kim loại, kết hợp được với nước hoặc hợp chất aryl và kim loại, kết hợp được với nước

3050

4.2+4.3

X333Nhôm alkyls

3051

4.2+4.3

X333Nhôm alkyls hợp chất

3052

4.2+4.3

X333Magnesium alkyls

3053

4.2+4.3

X333Cyclohexyl mercaptan

3054

3

302-(2-Aminoethoxy) ethanol

3055

8

80n-Heptaldehyde

3056

3

30Trifluoracetyl chloride

3057

6.1+8

269Đồ uống có nồng độ trên 70% cồn, theo thể tích

3065

3

30Đồ uống có nồng độ trên 70% cồn, theo thể tích

3065

3

33Sơn hoặc nguyên liệu làm sơn

3066

8

80Dichlorodifluoromethane và ethylene oxide hỗn hợp

3070

2

20Mercaptan hỗn hợp dạng lỏng, độc, dễ cháy

3071

6.1+3

63Mercaptan dạng lỏng, độc, dễ cháy

3071

6.1+3

63Vinylpyridines hạn chế

3073

6.1+3+9

639Nhôm alkyl hydrides

3076

4.2+4.3

X333Các chất rắn gây nguy hiểm đến môi trường

3077

9

90Cerium

3078

4.3

423Methacrylonitrile hạn chế

3079

3+6.1

336Isocyanate dung dịch, độc, dễ cháy

3080

6.1+3

63Isocyanates độc, dễ cháy

3080

6.1+3

63Các chất lỏng ảnh hưởng đến môi trường

3082

9

90Perchloryl fluoride

3083

6.1+05

265Chất rắn ăn mòn, oxy hóa

3084

8+05

855Chất rắn ăn mòn, oxy hóa

3084

8+05

85Chất rắn ăn mòn, oxy hóa

3085

5.1+8

58Chất rắn độc, oxy hóa

3086

6.1+05

665Chất rắn độc, oxy hóa

3086

6.1+05

65Chất rắn độc, oxy hóa

3087

5.1+6.1

56Chất rắn có thể tự cháy, chất hữu cơ

3088

4.2

40Kim loại dạng bột, dễ cháy

3089

4.1

401-Methoxy-2-propanol

3092

3

30Chất ăn mòn dạng lỏng, oxy hóa

3093

8+05

95Chất ăn mòn dạng lỏng, oxy hóa

3093

8+05

85Chất ăn mòn dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3094

8+4.3

823Chất rắn ăn mòn, tự cháy

3095

8+4.2

84Chất rắn ăn mòn, tự cháy

3095

9+4.2

884Chất rắn ăn mòn, kết hợp được với nước

3096

8+4.3

842Chất hữu cơ peroxide, loại F, dạng lỏng

3109

5.2+(8)

539Chất hữu cơ peroxide, loại F, chất rắn

3110

5.2

539Chất hữu cơ peroxide, loại F, dạng lỏng, khống chế nhiệt độ

3119

5.2

539Chất hữu cơ peroxide, loại F, dạng rắn, khống chế nhiệt độ

3120

5.2

539Chất độc dạng lỏng, oxy hóa

3122

6.1+05

65Chất độc dạng lỏng, oxy hóa

3122

6.1+05

665Chất độc dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3123

6.1+4.3

623Chất độc dạng rắn, tự cháy

3124

6.1+4.2

664Chất độc dạng rắn, tự cháy

3124

6.1+4.2

64Chất độc dạng rắn, có thể kết hợp với nước

3125

6.1+4.3

642Chất rắn tự cháy, ăn mòn, chất hữu cơ

3126

4.2+9

48Chất rắn tự cháy, độc, chất hữu cơ

3128

4.2+6.1

46Chất ăn mòn dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3129

4.3+8

382Chất ăn mòn dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3129

4.3+8

X382Chất độc dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3130

4.3+6.1

X362Chất độc dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3130

4.3+6.1

362Chất rắn ăn mòn, có thể kết hợp với nước

3131

4.3+8

482Chất độc dạng rắn, có thể kết hợp với nước

3134

4.3+6.1

462Trifluoromethane làm lạnh dạng lỏng

3136

2

22Ethylene, acetylene và propylene hỗn hợp làm lạnh dạng lỏng

3138

3

223Alkaloids hoặc alcaloid muối dạng lỏng

3140

6.1

60Alkaloids hoặc alcaloid muối dạng lỏng

3140

6.1

66Antimony hợp chất, chất vô cơ, dạng lỏng

3141

6.1

60Disinfectant dạng lỏng, độc

3142

6.1

66Disinfectant dạng lỏng, độc

3142

6.1

60Thuốc nhuộm dạng rắn, độc

3143

6.1

66Thuốc nhuộm dạng rắn, độc

3143

6.1

60Thuốc nhuộm dạng rắn, độc

3143

6.1

66Nicotine hợp chất hoặc chất điều chế nicotine dạng lỏng

3144

6.1

66Nicotine hợp chất hoặc chất điều chế nicotine dạng lỏng

3144

6.1

60Alkylphenols dạng lỏng

3145

8

88Alkylphenols dạng lỏng

3145

8

80Hợp chất organotin dạng rắn

3146

6.1

60Hợp chất organotin dạng rắn

3146

6.1

66Thuốc nhuộm hoặc thuốc nhuộm trung gian dạng rắn, ăn mòn

3147

8

80Thuốc nhuộm hoặc thuốc nhuộm trung gian dạng rắn, ăn mòn

3147

8

88Chất lỏng có thể kết hợp với nước

3148

4.3

X323Chất lỏng có thể kết hợp với nước

3148

4.3

323Hydrogen peroxide và peroxyacetic acid hỗn hợp, được làm ổn định

3149

5.1+8

58Polyhalogenated biphenyls dạng lỏng

3151

9

90Polyhalogenated terphenyls dạng lỏng

3151

9

90Polyhalogenated biphenyls dạng rắn

3152

9

90Polyhalogenated terphenyls dạng rắn

3152

9

90Perfluoromethylvinyl ether

3153

3

23Perfluoroethylvinyl ether

3154

3

23Pentachlorophenol

3155

6.1

60Khí nén oxy hóa

3156

2+05

25Khí lỏng oxy hóa

3157

2+05

25Khí làm lạnh dạng lỏng

3158

2

221,1,1,2-Tetrafluoroethane (R 134a)

3159

2

20Khí làm lỏng, độc, dễ cháy

3160

6.1+3

263Khí làm lỏng, dễ cháy

3161

3

23Khí làm lỏng, độc

3162

6.1

26Khí làm lỏng

3163

2

20Nhôm luyện hoặc tái luyện

3170

4.3

423Chất độc chiết xuất từ sản phẩm sống

3172

6.1

66Chất độc chiết xuất từ sản phẩm sống

3172

6.1

60Titanium disulphide

3174

4.2

40Chất rắn chứa chất lỏng dễ cháy

3175

4.1

40Chất rắn dễ cháy, nấu chảy

3176

4.1

44Chất rắn dễ cháy, chất vô cơ

3178

4.1

40Chất rắn dễ cháy, độc, chất vô cơ

3179

4.1+6.1

46Chất rắn dễ cháy, ăn mòn, chất vô cơ

3180

4.1+8

48Muối kim loại của hợp chất hữu cơ, dễ cháy

3181

4.1

40Metal hydrides, dễ cháy

3182

4.1

40Chất lỏng tự cháy, chất hữu cơ

3183

4.2

30Chất lỏng tự cháy, độc, chất hữu cơ

3184

4.2+6.1

36Chất lỏng tự cháy, ăn mòn, chất hữu cơ

3185

4.2+8

38Chất lỏng tự cháy, chất vô cơ

3186

4.2

30Chất lỏng tự cháy, độc, chất vô cơ

3187

4.2+6.1

36Chất lỏng tự cháy, ăn mòn, chất vô cơ

3188

4.2+9

38Kim loại dạng bột, tự cháy

3189

4.2

40Chất rắn tự cháy, chất vô cơ

3190

4.2

40Chất rắn tự cháy, độc, chất vô cơ

3191

4.2+6.1

46Chất rắn tự cháy, ăn mòn, chất vô cơ

3192

4.2+8

48Pyrophoric dạng lỏng, chất vô cơ

3194

4.2

333Pyrophoric organometallic hợp chất, có thể kết hợp với nước

3203

4.2+4.3

X333Cồn có chứa kim loại kiềm trong lòng đất

3205

4.2

40Cồn kim loại kiềm

3206

4.2+8

48Hợp chất organometallic hoặc dung dịch hoặc chất phân tán, kết hợp được với nước, dễ cháy

3207

4.3+3

X323Hợp chất organometallic hoặc dung dịch hoặc chất phân tán, kết hợp được với nước, dễ cháy

3207

4.3+3

323Các chất kim loại có thể kết hợp với nước, tự cháy

3209

4.3+4.2

423Chlorates, chất vô cơ, dung dịch

3210

5.1

50Perchloras, chất vô cơ, dung dịch

3211

5.1

50Hypochlorites, chất vô cơ

3212

5.1

50Bromates, chất vô cơ, dung dịch, n.o.s

3213

5.1

50Permanganates, chất vô cơ, dung dịch

3214

5.1

50Persulphates, chất vô cơ

3215

5.1

50Persulphates, chất vô cơ, dung dịch

3216

5.1

50Nitrates, chất vô cơ, dung dịch

3218

5.1

50Nitrites, chất vô cơ, dung dịch

3219

5.1

50Pentafluoroethane (R 125)

3220

2

20Chất rắn chứa chất độc dạng lỏng

3243

6.1

60Chất rắn chứa chất ăn mòn dạng lỏng

3244

8

80Methanesulphonyl chloride

3246

6.1+8

668Natri peroxoborate, anhydrous

3247

5.1

50Thuốc dạng lỏng, dễ cháy, độc

3248

3+6.1

336Thuốc dạng lỏng, dễ cháy, độc

3248

3+6.1

36Thuốc dạng rắn, độc

3249

6.1

60Chloroacetic aicd dạng chảy

3250

6.1+8

68Difluoromethane

3252

3

23Disodium trioxosilicate

3253

8

80Chất lỏng nhiệt độ cao, dễ cháy

3256

3

30Chất lỏng nhiệt độ cao, dễ cháy

3257

9

99Chất rắn nhiệt độ cao, dễ cháy

3258

9

99Amines hoặc polyamines dạng rắn, ăn mòn

3259

8

88Amines hoặc polyamines dạng rắn, ăn mòn

3259

8

80Chất rắn ăn mòn, có tính a xít, chất vô cơ

3260

8

88Chất rắn ăn mòn, có tính a xít, chất vô cơ

3260

8

80Chất rắn ăn mòn, có tính a xít, chất hữu cơ

3261

8

80Chất rắn ăn mòn, có tính a xít, chất hữu cơ

3261

8

88Chất rắn ăn mòn, có tính ba zơ, chất vô cơ

3262

8

88Chất rắn ăn mòn, có tính ba zơ, chất vô cơ

3262

8

80Chất rắn ăn mòn, có tính ba zơ, chất hữu cơ

3263

8

88Chất rắn ăn mòn, có tính ba zơ, chất hữu cơ

3263

8

80Chất lỏng ăn mòn, có tính a xít, chất vô cơ

3264

8

88Chất lỏng ăn mòn, có tính a xít, chất vô cơ

3264

8

80Chất lỏng ăn mòn, có tính a xít, chất hữu cơ

3265

8

88Chất lỏng ăn mòn, có tính a xít, chất hữu cơ

3265

8

80Chất lỏng ăn mòn, có tính ba zơ, chất vô cơ

3266

8

80Chất lỏng ăn mòn, có tính ba zơ, chất vô cơ

3266

8

88Chất lỏng ăn mòn, có tính ba zơ, chất hữu cơ

3267

8

80Chất lỏng ăn mòn, có tính ba zơ, chất hữu cơ

3267

8

88Ethers

3271

3

30Ethers

3271

3

33Esters

3272

3

33Esters

3272

3

30Nitriles dễ cháy, độc

3273

3+6.1

336Alcoholates dung dịch

3274

3+9

338Nitriles độc, dễ cháy

3275

6.1+3

663Nitriles độc, dễ cháy

3275

6.1+3

63Nitriles độc

3276

6.1

66Nitriles độc

3276

6.1

60Chloroformates độc, ăn mòn

3277

6.1+8

68Hợp chất organophosphorus, độc

3278

6.1

66Hợp chất organophosphorus, độc

3278

6.1

60Hợp chất organophosphorus, độc, dễ cháy

3279

6.1+3

663Hợp chất organophosphorus, độc, dễ cháy

3279

6.1+3

63Hợp chất organophosphorus, độc, dễ cháy

3279

6.1+3

663Hợp chất organoarsenic

3280

6.1

66Hợp chất organoarsenic

3280

6.1

60Metal carbonyls

3281

6.1

60Metal carbonyls

3281

6.1

66Hợp chất organometallic, độc

3282

6.1

60Hợp chất organometallic, độc

3282

6.1

66Selenium hợp chất

3283

6.1

60Selenium hợp chất

3283

6.1

66Tellurium hợp chất

3284

6.1

60Vanadium hợp chất

3285

6.1

60Chất lỏng dễ cháy, độc, ăn mòn

3286

3+6.1+8

368Chất lỏng độc, chất vô cơ

3287

6.1

60Chất lỏng độc, chất vô cơ

3287

6.1

66Chất rắn độc, chất vô cơ

3288

6.1

66Chất rắn độc, chất vô cơ

3288

6.1

60Chất lỏng độc, ăn mòn, chất vô cơ

3289

6.1+9

68Chất lỏng độc, ăn mòn, chất vô cơ

3289

6.1+8

668Chất rắn độc, ăn mòn, chất vô cơ

3290

6.1+8

668Chất rắn độc, ăn mòn, chất vô cơ

3290

6.1+8

68Chất thải bệnh viện

3291

6.2

606Hydrazine dung dịch

3293

6.1

60Hydrogen cyanide dung dịch trong cồn

3294

6.1+3

663Hydrocarbons dạng lỏng

3295

3

33Hydrocarbons dạng lỏng

3295

3

30Heptafluoropropane (R 227)

3296

2

20Ethylene oxide và chlorotetrafluoroethane hỗn hợp

3297

2

20Ethylene oxide và pentafluoroethane hỗn hợp

3298

2

20Ethylene oxide và tetrafluoroethane hỗn hợp

3299

2

20Ethylene oxide và carbon dioxide hỗn hợp với hơn 87% ethylene oxide

3300

6.1+3

263Chất lỏng ăn mòn, tự cháy

3301

9+4.2

884Chất lỏng ăn mòn, tự cháy

3301

8+4.2

842-Dimethylaminoethyl acrylate

3302

6.1

60Khí nén độc, oxy hóa

3303

6.1+05

265Khí nén độc, ăn mòn

3304

6.1+8

268Khí nén độc, dễ cháy, ăn mòn

3305

6.1+3+9

263Khí nén độc, oxy hóa, ăn mòn

3306

6.1+05+8

265Khí lỏng độc, oxy hóa

3307

6.1+05

265Khí lỏng chất độc, ăn mòn

3308

6.1+8

268Khí lỏng chất độc, dễ cháy, ăn mòn

3309

6.1+3+8

263Khí lỏng độc, oxy hóa, ăn mòn

3310

6.1+05+9

265Khí làm lạnh dạng lỏng, oxy hóa

3311

2+05

225Khí làm lạnh dạng lỏng, dễ cháy

3312

3

223Chất hữu cơ pigments, tự cháy

3313

4.2

40Hợp chất nhựa

3314

-

90Ammonia dung dịch với hơn 50% ammonia

3318

6.1+8

268Natri borohydride và natri hydroxide dung dịch với không hơn 12% natri borohydride và không hơn 40% natri hydroxide, theo khối lượng

3320

8

80Mercaptans dạng lỏng, dễ cháy hoặc mercaptan hỗn hợp, dạng lỏng, dễ cháy

3336

3

33Mercaptans dạng lỏng, dễ cháy hoặc mercaptan hỗn hợp, dạng lỏng, dễ cháy

3336

3

30Khí làm lạnh R 404A

3337

2

20Khí làm lạnh R 407A

3338

2

20Khí làm lạnh R 407B

3339

2

20Khí làm lạnh R 407C

3340

2

20Thiourea dioxide

3341

4.2

40Xanthates

3342

4.2

40Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid rắn, độc

3345

6.1

66Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid rắn, độc

3345

6.1

60Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, dễ cháy, độc

3346

3+6.1

336Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, dễ cháy, độc

3347

6.1+3

663Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, dễ cháy, độc

3347

6.1+3

63Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, độc

3348

6.1

60Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, độc

3348

6.1

66Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng rắn, độc

3349

6.1

60Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng rắn, độc

3349

6.1

66Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, dễ cháy, độc

3350

3+6.1

356Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, độc, dễ cháy

3351

6.1+3

63Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, độc, dễ cháy

3351

6.1+3

663Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, độc

3352

6.1

66Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, độc

3352

6.1

60Khí trừ sâu, dễ cháy

3354

3

23Khí trừ sâu, độc, dễ cháy

3355

6.1+3

263Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, độc, dễ cháy

3615

6.1+3

663
Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương