Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang12/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Ammonium metavanadate

2859

6.1

60Ammonium polyvanadate

2861

6.1

60Vanadium pentoxide

2862

6.1

60Natri ammonium vanadate

2863

6.1

60Potassium metavanadate

2864

6.1

60Hydroxylamine sulphate

2865

8

80Titanium trichloride hỗn hợp

2869

8

80Borohydride nhôm

2870

4.2+4.3

X333Borohydride nhôm cùng các thiết bị

2870

4.2+4.3

X333Antimony dạng bột

2871

6.1

60Dibromochloropropanes

2872

6.1

60Dibutylaminoethanol

2873

6.1

60Cồn furfuryl

2874

6.1

60Haxachlorophene

2875

6.1

60Resorcinol

2876

6.1

60Titanium xốp, dạng bột hoặc hạt nhỏ

2878

4.1

40Selenium oxychloride

2879

8+6.1

X886Calcium hypochlorite, hydrated

2880

5.1

50Calcium hypochlorite, hydrated hỗn hợp

2880

5.1

50Metal catalyst khô

2881

4.2

40Các chất độc chỉ ảnh hưởng đến động vật

2900

6.2

606Bromine chloride

2901

6.1+05+9

265Thuốc trừ sâu dạng lỏng, độc

2902

6.1

66Thuốc trừ sâu dạng lỏng, độc

2902

6.1

60Thuốc trừ sâu dạng lỏng, độc, dễ cháy

2903

6.1+3

663Thuốc trừ sâu dạng lỏng, độc, dễ cháy

2903

6.1+3

63Chlorophenolates dạng lỏng

2904

8

80Phenolates dạng lỏng

2904

8

80Chlorophenolates dạng rắn

2905

8

80Phenolates dạng rắn

2905

8

80N-Aminoethylpiperazine

2915

8

80Chất lỏng ăn mòn, dễ cháy

2920

8+3

83Chất ăn mòn dạng lỏng, dễ cháy

2920

8+3

883Chất ăn mòn dạng rắn, dễ cháy

2921

8+4.1

884Chất ăn mòn dạng rắn, dễ cháy

2921

8+4.1

84Chất ăn mòn dạng lỏng, độc

2911

8+6.1

886Chất ăn mòn dạng lỏng, độc

2922

8+6.1

86Chất ăn mòn dạng rắn, độc

2923

8+6.1

886Chất ăn mòn dạng rắn, độc

2923

8+6.1

86Chất lỏng ăn mòn dễ cháy

2924

3+8

338Chất lỏng ăn mòn dễ cháy

2924

3+9

38Chất rắn ăn mòn, dễ cháy, chất hữu cơ

2925

4.1+8

48Chất rắn ăn mòn, dễ cháy, chất hữu cơ

2926

4.1+6.1

46Chất độc dạng lỏng, ăn mòn, chất hữu cơ

2927

6.1+8

668Chất độc dạng lỏng, ăn mòn, chất hữu cơ

2927

6.1+8

68Chất độc dạng rắn, ăn mòn, chất hữu cơ

2928

6.1+8

68Chất độc dạng rắn, ăn mòn, chất hữu cơ

2928

6.1+8

669Chất độc dạng lỏng, dễ cháy, chất hữu cơ

2929

6.1+3

663Chất độc dạng lỏng, dễ cháy, chất hữu cơ

2929

6.1+3

63Chất độc dạng lỏng, dễ cháy, chất hữu cơ

2929

6.1+3

663Chất độc dạng rắn, dễ cháy, chất hữu cơ

2930

6.1+4.1

64Chất độc dạng rắn, dễ cháy, chất hữu cơ

2930

6.1+4.1

664Vanadyl sulphate

2931

6.1

60Methyl 2-chloropropionate

2933

3

30Ispropyl 2-chloropropionate

2934

3

30Ethyl 2-chloropropionate

2935

3

30Thiolactic acid

2936

6.1

60Alpha-methylbenzyl rượu cồn

2937

6.1

609-Phosphabicyclononanes (cyclooctadiene phosphines)

2940

4.2

40Fluoroanilines

2941

6.1

602-Trifluoromethylaniline

2942

6.1

60Tetrahydrofurfurylamine

2943

3

30N-Methylbutylamine

2945

3+8

3382-Amino-5-diethylaminopentane

2946

6.1

60Isopropyl chloroacetate

2947

3

303-Trifluoromethylaniline

2948

6.1

60Natri hydrosulphide

2949

8

80Magnesium hạt nhỏ, dạng màng

2950

4.3

423Ammonium fluorosilicate

2954

6.1

60Boron trifluoride dimethyl etherate

2965

4.3+3+8

382Thioglycol

2966

6.1

60Sulphamic acid

2967

8

80Maneb chất điều chế, được làm ổn định

2968

4.3

423Maneb ổn định

2968

4.3

423Hạt thầu dầu

2969

9

90Bông thầu dầu

2969

9

90Thức ăn có chứa thầu dầu

2969

9

90Bột thầu dầu

2969

9

90Ethylene oxide và propylene oxide hỗn hợp

2983

3+6.1

336Hydrogen peroxide, aqueous dung dịch

2984

5.1

50Chlorosilanes dễ cháy, ăn mòn

2985

3+8

339Chlorosilanes ăn mòn, dễ cháy

2986

9+3

X83Chlorosilanes ăn mòn

2987

8

40Chlorosilane có thể kết hợp với nước, dễ cháy, ăn mòn

2988

4.3+3+8

X339Chì phosphite, dibasic

2989

4.1

40Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, độc, dễ cháy

2991

6.1+3

63Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, độc, dễ cháy

2991

6.1+3

663Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, độc

2992

6.1

66Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, độc

2992

6.1

60Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, độc, dễ cháy

2993

6.1+3

663Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, độc, dễ cháy


Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương