Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang11/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

3+6.1

336Thuốc trừ sâu arsenical dạng rắn, độc

2759

6.1

66Thuốc trừ sâu arsenical dạng rắn, độc

2759

6.1

60Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, dễ cháy, độc

2760

3+6.1

336Thuốc trừ sâu organochlorine dạng rắn, độc

2761

6.1

66Thuốc trừ sâu organochlorine dạng rắn, độc

2761

6.1

60Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng, dễ cháy, độc

2762

3+6.1

336Thuốc trừ sâu triazine dạng rắn, độc

2763

6.1

66Thuốc trừ sâu triazine dạng rắn, độc

2763

6.1

60Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng, dễ cháy, độc

2764

3+6.1

336Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng rắn, độc

2771

6.1

66Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng rắn, độc

2771

6.1

60Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, dễ cháy, độc

2772

3+6.1

336Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng rắn, độc

2775

6.1

66Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng rắn, độc

2775

6.1

60Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng, dễ cháy, độc

2776

3+6.1

336Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng rắn, độc

2777

6.1

66Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng rắn, độc

2777

6.1

60Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng, dễ cháy, độc

2778

3+6.1

336Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng rắn, độc

2779

6

66Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng rắn, độc

2779

6.1

60Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, dễ cháy, độc

2780

3+6.1

336Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng rắn, độc

2781

6.1

60Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, dễ cháy, độc

2782

3+6.1

336Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng rắn, độc

2783

6.1

60Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng rắn, độc

2783

6.1

66Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, dễ cháy, độc

2784

3+6.1

3364-Thiapentanal

2785

6.1

60Thuốc trừ sâu organotin dạng rắn, độc

2786

6.1

66Thuốc trừ sâu organotin dạng rắn, độc

2786

6.1

60Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, dễ cháy, độc

2787

3+6.1

336Organotin hợp chất dạng lỏng, n.o.s

2788

6.1

66Acetic acid glacial

2789

8+3

83Acetic acid dung dịch với hơn 10% đến dưới 50% acid, theo khối lượng

2789

8

80Acetic acid dung dịch với hơn 80% acid, theo khối lượng

2789

8+3

83Acetic acid dung dịch

2790

8

80Acetic acid dung dịch với 50% đến 80% acid, theo khối lượng

2790

8

80Thuốc trừ sâu bipyridilium, dạng rắn, độc

2791

6.1

66Các loại phoi (tiện, khoan, bào) kim loại dưới dạng tự sinh nhiệt

2793

4.2

40ắc quy ướt có đổ acid, tích điện

2794

8

80ắc quy ướt có đổ alkali, tích điện

2795

8

80ắc quy lỏng, dễ cháy, trung gian

2796

8

80Sulphuric acid với không quá 51% acid

2796

8

80ắc quy lỏng, dễ cháy, alkali

2797

8

80Organotin hợp chất dạng lỏng

2798

6.1

60Phenylphosphorus dichloride

2798

8

80Phenylphosphorus thiodchloride

2799

8

80ắc quy ướt, không đầy, tích điện

2800

8

80Thuốc nhuộm hoặc sản phẩm làm thuốc nhuộm dạng lỏng, ăn mòn

2801

8

88Thuốc nhuộm hoặc sản phẩm làm thuốc nhuộm dạng lỏng, ăn mòn

2801

8

80Chloride đồng

2802

8

80Gallium

2803

8

80Lithium hydride, dạng rắn được hợp nhất

2085

4.3

423Thủy ngân

2809

8

80Chất độc dạng lỏng, chất hữu cơ

2810

6.1

66Chất độc dạng lỏng, chất hữu cơ

2810

6.1

60Chất độc dạng rắn, chất hữu cơ

2811

6.1

66Chất độc dạng rắn, chất hữu cơ

2811

6.

60Chất rắn có thể kết hợp với nước

2813

4.3

423Các chất nhiễm độc ảnh hưởng đến người

2814

6.2

606Ammonium hydrogendifluoride dung dịch

2817

8+6.1

86Ammonium polysulphide dung dịch

2818

8+6.1

86Ammonium polysulphide dung dịch

2818

8+6.1

86Amyl aicd phosphate

2819

8

80Butyric acid

2820

8

80Phenol dung dịch

2821

6.1

602-Chloropyridine

2822

6.1

60Crotonic acid

2823

8

80Ethyl chlorothioformate

2826

8

80Caproic acid

2829

8

80Lithium ferrosilicon

2830

4.3

4231,1,1-Trichloroethane

2831

6.1

60Phosphorous acid

2834

8

80Hydride natri nhôm

2835

4.3

423Bisulphates dung dịch

2837

8

80Vinyl butyrate hạn chế

2838

3

339Aldol

2839

6.1

60Butyraldoxime

2840

3

30Di-n-amylamine

2841

3+6.1

36Nitroethane

2842

3

30Calcium manganese silicon

2844

4.3

423Pyrophoric dạng lỏng, chất hữu cơ

2845

4.2

3333-Chloropropanol-1

2849

6.1

60Propylene tetramer

2850

3

30Boron trifluoride dihydrate

2851

8

80Magnesium fluorosilicate

2853

6.1

60Kẽm fluorosilicate

2855

6.1

60Fluorosilicates

2856

6.1

60Zirconium khô

2858

4.1

40Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương