Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang10/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Methyl iodide

2644

6.1

66Phenacyl bromide

2645

6.1

60Hexachlorocyclopentadiene

2646

6.1

66Malononitrile

2647

6.1

601,2-Dibromobutan-3-one

2648

6.1

601,3-Dichloroacetone

2649

6.1

601,1-Dichloro-1-nitroethane

2650

6.1

604,4’-Diaminodiphenylmethane

2651

6.1

60Benzyl iodide

2653

6.1

60Potassium fluorosilicate

2655

6.1

60Quinoline

2656

6.1

60Selenium disulphide

2657

6.1

60Natri chloroacetate

2659

6.1

60Nitrosoluidines (mono)

2660

6.1

60Hexachloroacetone

2661

6.1

60Hydroquinone

2662

6.1

60Dibromomethane

2664

6.1

60Butyltoluenes

2667

6.1

60Chloroacetonitrile

2668

6.1+3

63Chlorocresols

2669

6.1

60Cyanuric chloride

2670

8

80Aminopyridines (o-,m-,p-)

2671

6.1

60Ammonia dung dịch chứa từ 10% đến 35% ammonia

2672

8

802-Amino-4-chlorophenol

2673

6.1

60Natri fluorosilicate

2674

6.1

60Rubidium hydroxide dung dịch

2677

8

80Rubidium hydroxide

2678

8

80Lithium hydroxide dung dịch

2679

8

80Lithium hydroxide, monohydrate

2680

8

80Caesium hydroxide

2682

8

80Ammonium sulphide dung dịch

2683

8+6.1+3

86Diethylaminopropylamine

2684

3+8

38N,N-Diethylethylenediamine

2685

8+3

832-Diethylaminoethanol

2686

8+3

83Dicyclohexylammonium nitrite

2687

4.1

401-Bromo-3-chloropropane

2688

6.1

60Glycerol alpha-monochlorohydrin

2689

6.1

60N,n-butylimidazole

2690

6.1

60Casium hydroxide dung dịch

2691

8

80Phosphorus pentabromide

2691

8

80Boron tribromide (boron bromide)

2692

8

X80Bisulphites dung dịch

2693

8

80Tetrahydrophthalic anhydrides

2698

8

80Trifluoroacetic acid

2699

8

881-Pentol

2705

8

80Dimethyldioxanes

2707

3

30Dimethyldioxanes

2707

3

33Butylbenzenes

2709

3

30Dipropyl ketone

2710

3

30Acridine

2713

6.1

60Resinate kẽm

2714

4.1

40Resinate nhôm

2715

6.1

401,4-Butynediol

2716

4.1

60Camphor, synthetic

2717

5.1+6.1

40Barium bromate

2719

5.1

56Chromium nitrate

2720

5.1

50Chlorate đồng

2721

5.1

50Lithium nitrate

2722

5.1

50Magnesium chlorate

2723

5.1

50Maganese nitrate

2724

5.1

50Nickel nitrite

2725

5.1

50Nickel nitrate

2726

5.1

50Thallium nitrate

2727

6.1+05

65Zirconium nitrate

2728

5.1

50Hexachlorobenzene

2729

6.1

60Nitroanisole

2730

6.1

60Nitrobromobenzene

2732

6.1

60Amines hoặc polyamines dễ cháy, ăn mòn

2733

3+8

338Amines hoặc polyamines dễ cháy, ăn mòn

2733

3+8

38Amines hoặc polyamines dạng lỏng, ăn mòn, dễ cháy

2734

8+3

883Amines hoặc polyamines dạng lỏng, ăn mòn, dễ cháy

2734

8+3

83Amines hoặc polyamines dạng lỏng, ăn mòn

2735

8

88Amines hoặc polyamines dạng lỏng, ăn mòn

2735

8

80N-Butylaniline

2738

6.1

60Butyric anhydride

2739

8

80n-Propyl chloroformate

2740

6.1+8+3

668Barium hypochlorite

2741

5.1+6.1

56Chloroformates độc, ăn mòn, dễ cháy

2742

6.1+3+8

638n-Butyl chloroformate

2743

6.1+3+8

638Cyclobutyl chloroformate

2744

6.1+3+8

638Chloromethyl chloroformate

2745

6.1+8

68Phenyl chloroformate

2746

6.1+8

68Tert-butylcyclohexyl chloroformate

2747

6.

602-Ethylhexyl chloroformate

2748

6.1+8

68Tetramethylsilane

2749

3

331,3-Dichloropropanol-2

2750

6.1

60Diethylthiophosphoryl chloride

2751

8

801,2-Epoxy-3-ethoxypropane

2752

3

30N-Ethylbenzyltoluidines

2753

6.1

60N-Ethyltoluidines

2754

6.1

60Thuốc trừ sâu carbamate dạng rắn, độc

2757

6.1

60Thuốc trừ sâu carbamate dạng rắn, độc

2757

6.1

66Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, dễ cháy, độc

2758

Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương