Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
#39158
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
    Điều hướng trang này:
  • Số UNPhụ lục số 1

Danh mục hàng hóa nguy hiểm

(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2005/NĐ-CP


ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ)

STT

Tên hàng hóa


Số UN (mã số của Liên hợp quốc)

Loại, nhóm hàng hóa

Số hiệu nguy hiểmAcetylene dạng phân rã

1001

3

239Không khí dạng nén

1002

2

20Không khí được làm lạnh dạng lỏng

1003

2+5

225Ammonia, anhydrous

1005

6.1+8

268Argon dạng nén

1006

2

20Boron trifluoride dạng nén

1008

6.1+8

268Boromotrifluoromethane (R 13B1)

1009

2

201,2-Butadien hạn chế

1010

3

2391,3-Butadien hạn chế

1010

3

239Hỗn hợp của 1,3-butadiene và hydrocarbons hạn chế

1010

3

239Butane

1011

3

231-Butylene

1012

3

23Butylenes hỗn hợp

1012

3

23Trans-2-Butylene

1012

3

23Carbon dioxide

1013

3

20Oxygen và carbon dioxide hỗn hợp, dạng nén (max. 30% CO2)

1014

2+5

25Carbon dioxide và nitrous oxide hỗn hợp

1015

2

20Carbon monoxide dạng nén

1016

6.1+3

263Chlorine

1017

6.1+8

268Chlorodiflouromethane (R 22)

1018

2

20Chloropentaflouroethane (R 115)

1020

2

201-Cholor-1,2,2,2-tetrafluoroethane (R 124)

1021

2

20Chlorotrifluoromethane (R 13)

1022

2

20Khí than dạng nén

1023

6.1+3

263Cyanogen

1026

6.1+3

23Cyclopropane

1027

3

20Dichlorodifluoromethane (R 12)

1028

2

20Dichlorofluoromethane (R 21)

1029

3

231,1-Difluoroethane (R 152a)

1030

3

23Dimethylamine, anhydrous

1032

3

23Dimethyl ether

1033

3

23Chất Etan

1035

3

23Chất Etylamin

1036

3

23Clorua etylic

1037

3

23Ethylene chất lỏng đông lạnh

1038

3

223Etylic metyla ête

1039

3

23Khí etylic oxy nitơ

1040

6.1+3

263Hợp chất etylen oxit và cacbon dioxit có etylen oxit từ trên 9% đến 87%

1041

3

239Khí heli nén

1046

2

20Hydro bromua ở thể khan

1048

6.1+8

268Hydro ở thể nén

1049

3

23Hydro clorua thể khan

1050

6.1+8

268Hydro florua thể khan

1052

8+6.1

886Hydro sunfua

1053

6.1+3

263Butila đẳng áp

1055

3

23Kryton thể nén

1056

2

20Khí hóa lỏng, không cháy, chịu được nitơ, cacbon dioxide hoặc không khí

1058

2

20Hợp chất P1, P2 : xem hợp chất methylacetylene và propadiene cân bằng

1060

3

239Hợp chất methylacetylene và propadiene cân bằng

1060

3

239Methylamine thể khan

1061

3

23Methyl bromide

1062

6.1

26Methyl chlonde

1063

3

23Methyl mercaptan

1064

6.1+3

263Neon nén

1065

2

20Nitrogen nén

1066

2

20Dinitrogen tetroxide (nitrogen dioxide)

1067

6.1+05+8

265Nitrous oxide

1070

2+05

25Khí dầu nén

1071

6.1+3

263Oxy nén

1072

2+05

25Oxygen chất lỏng được làm lạnh

1073

2+05

225Dầu khí hóa lỏng

1075

3

23Phosgene

1076

6.1+8

268Propylene

1077

3

23Hợp chất F1, F2, F3 : xem chất khí làm lạnh

1078

2

20Khí ga làm lạnh hóa lỏng

1078

2

20Sulphur dioxide

1079

6.1+8

268Sulphur hexafluoride

1080

2

20Trifluorochloroethylene hạn chế (R 11 13)

1082

6.1+3

263Trimethylamine thể khan

1083

3

23Vinyl bromide hạn chế

1085

3

239Vinyl chroride hạn chế hoặc ổn định

1086

3

239Vinyl methyl ether hạn chế

1087

3

239Acetal

1088

3

33Acetaldehyde

1089

3

33Acetone

1090

3

33Acetone dầu

1091

3

33Acrolein hạn chế

1092

6.1+3

663Acrylonitrile hạn chế

1093

3+6.1

336Cồn Allyl

1098

6.1+3

663Allyl bromide

1099

3+6.1

336Allyl chloride

1100

3+6

336Amyl acetates

1104

3

30Pentanols

1105

3

30Pentanols

1105

3

33Amylamines (n-amylamine, tert-amylamine)

1106

3+8

339Amylamine (sec-amylamine)

1106

3+8

38Amyl chloride

1107

3

331-Pentene (n-Amylene)

1108

3

33Amyl formates

1109

3

30n-Amyl methyl ketone

1110

3

30Amyl mercaptan

1111

3

33Amyl nitrate

1112

3

30

Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 18491
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
18491 -> Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm

tải về 3.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương