PHỤ LỤc số 1 BẢng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ Ô TÔtải về 2.09 Mb.
trang7/15
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

STT

LOẠI XE

MỨC GIÁ

GHI CHÚ

32

Mitsubishi Canter 4.7LW T.Kín PE73PE6S LDD1 (TK) xe tải

457

 

33

Mitsubishi Canter 4.7LWW T.Hở PE73PE6S LDD1 (TC) xe tải

441

 

34

Mitsubishi Canter 4.7 LW C&C PE73PE6S LDD1 xe tải

420

 

35

Mitsubishi Canter 6.5 WIDE C&C (xe sát xi tải) (xe tải)

450

 

36

Mitsubishi Canter 6.5 WIDE T.Kín PE84PE6S LDD1 (TK) xe tải

489

 

37

Mitsubishi Canter 6.5 WIDE T.Hở PE84PE6S LDD1 (TC) xe tải

472

 

38

Mitsubishi Canter 6.5 C&C WIDE T.Kín PE84PE6S LDD1 sát xi tải

472

 

39

Mitsubishi Canter 7.5 GREAT C&C (xe sát xi tải) (xe tải)

418

 

40

Mitsubishi Canter 7.5 GREAT T.Kín PE85PG6S LDD1 xe tải

509

 

41

Mitsubishi Canter 7.5 GREAT T.Hở PE85PG6S LDD1 (TC) (xe tải)

490

 

42

Mitsubishi Canter 7.5 GREAT C&C PE85PG6S LDD1 (xe sát xi tải)

466

 

43

Mitsubishi Grandis NA4WLRUYLVT 7.chỗ

814

 

44

Mitsubishi Zinger GLS (VC4WLNEYVI) 8 chỗ

547

 

45

Mitsubishi Zinger GL (VC4WLNEYVI) 8 chỗ

513

 

46

Mitsubishi Triton GLSA/T xe tải (pick-up ca bin kép)

517

 

47

Mitsubishi Triton GLSM/T xe tải (pick-up ca bin kép)

500

 

48

Mitsubishi Triton GLX xe tải (pick-up ca bin kép)

461

 

49

Mitsubishi Triton GL xe tải (pick-up ca bin kép)

403

 

50

Mitsubishi Triton GL4WD xe tải (pick-up ca bin kép)

362

 

51

Mitsubishi Triton GL2WD xe tải (pick-up ca bin kép)

331

 

52

Proton Wira

370

 

53

Misubishi Lancer Gala 2.0 5 chỗ

524

 

54

Misubishi Lancer Gala 1.6 AT 5 chỗ

410

 

55

Misubishi Lancer 1.6 MT 5 chỗ

410

 

56

DacChiMi 8 chỗ

191

 

57

Thùng xe tải tiêu chuẩn

13

 

 

G. XE CÔNG TY LD DAEWOO (VIDAMCO)

 

 

 

I. XE CON

 

 

1

Daewoo Cielo

270

 

: UserFiles -> file -> VanBan
VanBan -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
VanBan -> Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe)
VanBan -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phỏt huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
VanBan -> QuyếT ĐỊnh số 252/2005/QĐ-ttg, ngàY 12 tháng 10 NĂM 2005 CỦa thủ TƯỚng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồN, TÔn tạo và phát huy giá trị khu di tíCH
VanBan -> QuyếT ĐỊnh số 64/2006/QĐ-bvhtt, ngàY 04 tháng 8 NĂM 2006 CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc ban hành quy chế TỔ chức và hoạT ĐỘng của cục di sản văn hóA
VanBan -> VIỆt nam trúng cử nhiệm kỳ 4 NĂm tạI Ủy ban liên chính phủ CÔng ưỚc unesco 2003


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương