PHỤ LỤc số 1 BẢng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ Ô TÔtải về 2.09 Mb.
trang12/15
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.09 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
10.11

TRAENCO SHIFENG SF2310PA 1,49T

121

 

10.12

TRAENCO Foton 1,5T

135

 

10.13

TRAENCO Foton 1,5T ( lốp DPC)

138

 

10.14

TRAENCO Foton 2T (Tải thùng )

159

 

10.15

TRAENCO Foton 2T (Ben)

149

 

10.16

TRAENCO Foton 3,5T (Tải thùng )

185

 

10.17

TRAENCO Foton 4,5T (Ben lốp DPC)

199

 

10.18

TRAENCO YUEJIN TM 2,35DA

100

 

10.19

TRAENCO YUEJIN TD 2,35T

106

 

11

Xe tải khác

 

 

11.1

Huyndai Porter 1,25 tấn

180

 

11.2

Huyndai HT 100

208

 

11.3

Xe tải DE TECH DT 1009

92

 

11.4

Mighty HD 65 2,5 tấn

305

 

11.5

QPNFI 2T

145

 

11.6

QPNF 4T

189

 

11.7

QPNG QI 950Kg ( Tải thùng lửng)

107

 

11.8

QPNG QI 1,8 tấn ( Ben)

127

 

11.9

QPNG QI 1,8 tÊn ( Ben, số phụ)

131

 

11.10

Li Fan 2,89 tấn

190

 

11.12

Premio (tải ben)

291

 

11.13

Thaco 560kg

79

 

12

xe Sông Hồng

 

 

12.1

Song hong SH 1250 1,25 tấn

135

 

12.2

Song hong SH 1480 xe tải thùng 1,48 tấn

140

 

12.3

Song hong SH 1950A tự đổ 1,95 tấn

150

 

12.4

Song hong SH 1950B tự đổ 1,95 tấn

140

 

12.5

Song hong SH 2000 tự đổ 2tấn

155

 

12.6

Song hong SH 3450 tự đổ 3,45 tấn

190

 

12.7

Song hong SH 4000 tự đổ 4 tấn

195

 

STT

LOẠI XE

MỨC GIÁ

GHI CHÚ

13

Xe chiến thắng

 

 

13.1

Xe tải chiến thắng 3D1 (3,25 tấn)

195

 

13.2

Xe tải chiến thắng 3D2 (2 tấn)

165

 

13.3

Xe tải chiến thắng CT 25D1 (1250 Kg)

150

 

13.4

Xe tải chiến thắng loại3,45 đến 4,5 tấn

255

 

14

Xe giải phóng

 

 

14.1

Xe giải phóng 700kg thùng lửng

75

 

14.2

Xe giải phóng 1250kg

155

 

12.3

Xe giải phóng T2570 Ỵ/MPB

200

 

12.4

Xe giải phóng T1036 Ỵ/MPB

200

 

12.5

Tải nhẹ hiệu HEI BAO SM 1023 - 0,86 tấn (Công ty Hoàng trà)

82

 

12.6

Xe tải tự đổ VT 2810D- 970Kg hiệu việt trung

100

 

12.7

Xe tải tự đổ VT 4025D- 2300Kg hiệu việt trung

128

 

12.8

Xe tải tự đổ VT 5840D- 3450Kg hiệu việt trung

164

 

12.9

Xe tải tự đổ VT 7550D- 4500Kg hiệu việt trung

190

 

12.10

Xe tải tự đổ VT 2810D- 1 tấn hiệu việt trung

97

 

12.11

Xe tải tự đổ VT 4025D- 2,35 tấn hiệu việt trung

128

 

12.12

Xe tải tự đổ VT 7550D- 4,9 tấn hiệu việt trung

190

 

12.13

Xe tải QUANG KHOA loại 2 tấn đền 2,5 tấn

140

 

12.14

Xe tải AN THÁI CONECO 4,95 tấn

286

 

 

P.XE DO XNTN XUÂN KIÊN SẢN XUẤT

 

 

I

XE BÁN TẢI

 

 

1

CC 1021 LSR bán tải

229

 

2

CC 1021 LSR bán tải động cơ dầu Diesel

233

 

3

CC 1021 LR bán tải

213

 

II

XE PICKUP 5 CHỖ NGỒI

 

 

1

XK5-5PLSR

 

 

a

Động cơ khí thải EURO2

209

 

b

Động cơ dầu Diesel khí thải EURO2

233

 

c

Động cơ dầu Diesel khí thải EURO2 có nắp đậy thùng sau

243

 

2

XK5-5PLR

 

 

a

Động cơ khí thải EURO2

183

 

b

Động cơ dầu Diesel khí thải EURO2 có nắp đậy thùng sau

193

 

3

XK1022SR

 

 

STT

LOẠI XE

MỨC GIÁ

GHI CHÚ

a

Động cơ khí thải EURO2

210

 

b

Động cơ dầu Diesel khí thải EURO2 có nắp đậy thùng sau

219

 

4

XK1022SC

 

 

a

Động cơ khí thải EURO2

224

 

b

Động cơ dầu Diesel khí thải EURO2 có nắp đậy thùng sau

233

 

5

Xe khách (MINI BUS & BUS)

 

 

a

HFJ 6376 08 chỗ động cơ khí thải EURO2

179

 

b

HFJ 6371 08 chỗ động cơ khí thải EURO2

172

 

c

Xe khách 29 chỗ động cơ khí thải EURO2 có TURBO

408

 

d

Xe khách 35 chỗ động cơ khí thải EURO2

457

 

III

XE TẢI

 

 

III.1

XE TẢI THÙNG

 

 

1.1

Xe tải thùng dưới 1 tấn Vinaxuki 470AT

 

 

a

Động cơ khí thải EURO1

81

 

b

Động cơ khí thải EURO2

84

 

c

Động cơ khí thải EURO2 có TURBO

88

 

1.2

Xe tải thùng dưới 1 tấn XK 650AT (HFJ1011G)

 

 

a

Động cơ khí thải EURO2

86

 

1.3

Xe tải thùng dưới 1 tấn XK 795AT (SY1022DEF)

 

 

a

Động cơ khí thải EURO1

100

 

b

Động cơ khí thải EURO2

107

 

c

Động cơ khí thải EURO2 có TURBO

110

 

1.4

Xe tải thùng dưới 1 tấn XK 860AT (SY1021DMF3)

 

 

a

Động cơ khí thải EURO1

103

 

b

Động cơ khí thải EURO2

111

 

c

Động cơ khí thải EURO2 có TURBO

114

 

2

XE TẢI THÙNG TRÊN 1 TẤN XK

 

 

2.1

Xe tải thùng trên 1 tấn XK 999AT (SY1030DFH3)

 

 

a

Động cơ khí thải EURO1

 

 

 

- không có trợ lực tay lái

138

 

 

- có trợ lực tay lái

144

 

b

Động cơ khí thải EURO2

 

 

 

- không có trợ lực tay lái

140

 

 

- có trợ lực tay lái

144

 

STT

LOẠI XE

MỨC GIÁ

GHI CHÚ

c

Động cơ khí thải EURO2 có TURBO

 

 

 

- không có trợ lực tay lái

142

 

 

- có trợ lực tay lái

147

 

2.2

Xe tải thùng trên 1 tấn XK 1050AT (SY1030DML3)

 

 

a

Động cơ khí thải EURO1

131

 

b

Động cơ khí thải EURO2

135

 

c

Động cơ khí thải EURO2 có TURBO

140

 

2.3

Xe tải thùng trên 1 tấn XK 1605AT (SY1041DLS3)

 

 

a

Động cơ khí thải EURO1

 

 

 

- không có trợ lực tay lái

140

 

 

- có trợ lực tay lái

144

 

b

Động cơ khí thải EURO2

 

 

 

- không có trợ lực tay lái

146

 

 

- Có trợ lực tay lái

151

 

c

Động cơ khí thải EURO2 có TURBO

 

 

 

- không có trợ lực tay lái

150

 

 

- Có trợ lực tay lái

154

 

2.4

Xe tải thùng trên 1 tấn XK 1750AT (SY1043DVLS)

 

 

a

Động cơ khí thải EURO1

170


: UserFiles -> file -> VanBan
VanBan -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
VanBan -> Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe)
VanBan -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phỏt huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
VanBan -> QuyếT ĐỊnh số 252/2005/QĐ-ttg, ngàY 12 tháng 10 NĂM 2005 CỦa thủ TƯỚng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồN, TÔn tạo và phát huy giá trị khu di tíCH
VanBan -> QuyếT ĐỊnh số 64/2006/QĐ-bvhtt, ngàY 04 tháng 8 NĂM 2006 CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc ban hành quy chế TỔ chức và hoạT ĐỘng của cục di sản văn hóA
VanBan -> VIỆt nam trúng cử nhiệm kỳ 4 NĂm tạI Ủy ban liên chính phủ CÔng ưỚc unesco 2003


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương