Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhà


XE DO HÃNG HONDA SẢN XUẤTtải về 7.23 Mb.
trang6/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
#39140
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

15.

XE DO HÃNG HONDA SẢN XUẤT


01385

HONDA - Dung tích 1.3 trở xuống

24001386

HONDA - Dung tích trên 1.3 đến 1.6

27001387

HONDA - Dung tích trên 1.6 đến 2.0

29001388

HONDA - Dung tích trên 2.0 đến 2.5

30001389

HONDA - Dung tích trên 2.5 đến 3.0

33001390

HONDA - Dung tích trên 3.0

40001392

HONDA Việt dã gầm cao - Dung tích từ 2.5 trở xuống

40001393

HONDA Việt dã gầm cao - Dung tích trên 2.5 đến 3.0

47001395

HONDA Việt dã gầm cao - Dung tích trên 3.0 đến 4.2

54001395

HONDA Việt dã gầm cao - Dung tích trên 3.0 đến 4.2

41001396

HONDA Việt dã gầm cao - Dung tích trên 4.2 đến 4.5

61001400

HONDA LEGEND 3.2, 3.5

500

600

900

1.050

1.150

1.250
01401

HONDA ACCURA 3.2, 3.5

500

600

900

1.050

1.150

1.250
01404

HONDA ACURA RDX 2.3; 05 chỗ
1.100
01405

HONDA ACURA MDX 3.5; 07 chỗ


1.050
1.200
01407

HONDA ACURA MDX 3.7; 07 chỗ
1.300

1.400

1.600
2.369
01411

HONDA ACURA MDX SPORT 3.7; 07 chỗ1.600

1.600


01412

HONDA ACURA RDX TECHNOLOGY 2.3; 05 chỗ1.5001.817
01413

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350
550

01413

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0


01413

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0
450
650

850

850


1.000
01414

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 2.2
650

800

850

950

950
01415

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 2.4

550

700

850

930

1.000

1.000
01416

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 2.7

650

750

900

1.000

1.100

1.100
01417

HONDA INSPIRE - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

650

850

850
01418

HONDA INSPIRE - Dung tích xi lanh 2.2

480

650

800

850

950

950
01419

HONDA INSPIRE - Dung tích xi lanh 2.4

550

700

850

930

1.000

1.000
01420

HONDA INSPIRE - Dung tích xi lanh 2.7

650

750

900

1.000

1.100

1.100
01421

HONDA VIGOR - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

650

850

850
01422

HONDA VIGOR - Dung tích xi lanh 2.2

480

650

800

850

950

950
01423

HONDA VIGOR - Dung tích xi lanh 2.4

550

700

850

930

1.000

1.000
01424

HONDA VIGOR - Dung tích xi lanh 2.7

650

750

900

1.000

1.100

1.100
01427

HONDA ACCORD 2.4; 05 chỗ

600

720

850

950

1.000

1.000

950

01429

HONDA ACCORD EX 2.4; 05 chỗ900

1.100
1.470
01431

HONDA ACCORD EX 3.5; 05 chỗ1.050

01433

HONDA ACCORD EX-L 2.4; 05 chỗ1.100

1.200
1348
01435

HONDA ACCORD LX 2.4; 05 chỗ850

1.000


01436

HONDA ACCORD RDX TURBO 2.3; 05 chỗ1.300

01439

HONDA ACCORD 3.0; 05 chỗ1.100

01442

HONDA ACCORD 2.4; 05 chỗ


910


01444

HONDA ACCORD 3.0; 05 chỗ

97001446

HONDA CIVIC 1.6

250

350

450

550

600

600
01447

HONDA INTEGRA 1.6

250

350

450

550

600

600
01449

HONDA CIVIC 1.3; 05 chỗ600

01451

HONDA CIVIC SPORT 1.7; 05 chỗ; 02 Cửa


420


01455

HONDA LEGEND 3.2, 3.5; 02 Cửa

400

480

720

840

920

1.000
01456

HONDA ACCURA 3.2, 3.5; 02 Cửa

400

480

720

840

920

1.000
01457

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0; 02 Cửa

280

360

440

520


01458

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 2.2; 02 Cửa

384

520

640

680

760

760
01460

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 2.4; 02 Cửa

440

560

680

744

800

800
01461

HONDA ACCORD - Dung tích xi lanh 2.7; 02 Cửa

520

600

720

800

880

880
01462

HONDA INSPIRE - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0; 02 Cửa

280

360

440

520

680

680
01464

HONDA INSPIRE - Dung tích xi lanh 2.2; 02 Cửa

384

520

640

680

760

760
01465

HONDA INSPIRE - Dung tích xi lanh 2.4; 02 Cửa

440

560

680

744

800

800
01467

HONDA INSPIRE - Dung tích xi lanh 2.7; 02 Cửa

520

600

720

800

880

880
01469

HONDA VIGOR - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0; 02 Cửa

280

360

440

520

680

680
01471

HONDA VIGOR - Dung tích xi lanh 2.2; 02 Cửa

384

520

640

680

760

760
01472

HONDA VIGOR - Dung tích xi lanh 2.4; 02 Cửa

440

560

680

744

800

800
01474

HONDA VIGOR - Dung tích xi lanh 2.7; 02 Cửa

520

600

720

800

880

880
01478

HONDA PASSPORT Gầm cao

470

580

750

850

950

950
01479

HONDA ODYSSEY, CRV 07, 08 chỗ

450

520

630

750

850

900
01480

HONDA MINICA 06 chỗ

150

200

250

350

450

500
01482

HONDA CR-V 2.0; 05 chỗ
1.000

1076

01484

HONDA CR-V 2.4; 05 chỗ600

1.000
1098
01485

HONDA CR-V EX 2.0; 05 chỗ


800

800

800
01486

HONDA CR-V EX 2.4; 05 chỗ1.000

1.000


01488

HONDA CR-V LX 2.4; 05 chỗ600

01490

HONDA CR-VEX-L 2.0; 05 chỗ


900


01491

HONDA CR-VEX-L 2.4; 05 chỗ


1.100


01492

HONDA CR-VSX 2.0; 05 chỗ


850


01493

HONDA CRV-SX 2.0; 05 chỗ800

01495

HONDA FIT 1.5; 05 chỗ600

01495

HONDA FIT 1.5; 05 chỗ


700


01496

HONDA JAZZ 1.5; 05 chỗ550

01497

HONDA MDX TECH 3.7; 07 chỗ1.600

01498

HONDA MDX TECHNOLOGY 3.7; 07 chỗ


1.600


01499

HONDA ODYSSEY 3.5; 08 chỗ
950
01502

HONDA ODYSSEY EX-L 3.5; 08 chỗ1.100

01503

HONDA ODYSSEY TOURING 3.5; 07 chỗ1.300

01504

HONDA PILOT 3.5, 05 ch?ỗ950

01505

HONDA PILOT 3.5, 08 chỗ
1.050
01505

HONDA PILOT 3.5, 08 chỗ


1.400


01508

HONDA RDX TECHNOLOGY 2.3; 05 chỗ


1.600


01510

HONDA STREAM 2.0; 07 chỗ


750

80001568

HONDA CIVIC 1.6; 02 Cửa

200

280

360

440

480

480
01569

HONDA INTEGRA 1.6; 02 Cửa

200

280

360

440

480

480
06073

HONDA ACCORD 3.5AT
1.780HONDA ACCORD 2.4S; 05 chỗ1.379
HONDA ACCORD 2.4AT; 05 chỗ1.435
HONDA ACCORD 2.0VTI; 05 chỗ1.025
HONDA PILOT EX-L 3.5; 08 chỗ
1.893HONDA PILOT TOURING 4WD 3.5, 08 chỗ


1.504

HONDA ACCORD 3.5AT; 05 chỗ
1.660ACURA ZDX TECHNOLOGY 3.7; 06 chỗ
3.055HONDA CR-V RVSL 2.4; 05 chỗ
1.583HONDA CR-Z HYBRID 1.5; 02 chỗ
1.030HONDA CR-V EX-S 2.4; 05 chỗ
1.536
Каталог: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

tải về 7.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương