Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhà


XE DO HÃNG FAW SẢN XUẤTtải về 7.23 Mb.
trang24/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
#39140
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

10.

XE DO HÃNG FAW SẢN XUẤT


02104

FAW XQ66840YH 35 chỗ

94002105

FAW XQ6751TQ2 29 chỗ

75002506

FAW CA 1010A2 700 Kg

58

58
02507

FAW CA 1041AD 1,95 tấn

11402508

FAW CA 1258 P1K2L11T1; 15,81 tấn


760


02509

FAW CA 1311P2K2L11T4A92500

500


02509

FAW CA 1311P2K2L11T4A92


600


02510

FAW CA 1311P2K2T4A80; 12,2 tấn


950


02511

FAW CA 3041D 1,95 tấn

14202512

FAW CA 3250 P1K2T1; 13 tấn


685

685

823
02513

FAW CA 3256P2K2T1A80; 10,9 tấn750

02514

FAW CA 3311 P2K2T4A80; 14,97 tấn


970


02515

FAW CA 3320 P2K15T1A80; 19,7 tấn


935


02516

FAW CA 3320 P2K15A80; 8,17 tấn930

02517

FAW CA 3350P1K2T1; 11,6 tấn650

02518

FAW CA 3356 P2K1T1A80; 12,08 tấn


800


02590

FAW CA 4143P11K2A80 (Ô tô đầu kéo)380

02591

FAW CA 4161 P1K2A80; (Ô tô đầu kéo)425

425


02591

FAW CA 4161 P1K2A80; (Ô tô đầu kéo)


460


02628

FAW CA 4182P21K2 (Ô tô đầu kéo)560

02630

FAW CA 4240P2K2T1A92; 13,8 tấn (Ô tô đầu kéo)800

02631

FAW CA 4252 P21K2T1A; (Ô tô đầu kéo)


665


02632

FAW CA 4258 P2K2T1A80; (Ô tô đầu kéo)675

675


02632

FAW CA 4258 P2K2T1A80; (Ô tô đầu kéo)


705


02633

FAW CA 4258 P2K2TA180 (Ô tô đầu kéo)650

02634

FAW CA 5166 XXYP1K2L5; 10,4 tấn


550


02635

FAW; 10,9 tấn


780


03720

FAW CAH1121K28L6R5

329

336
03721

FAW CAH1121K28L6R5

32903722

FAW CAH1121K28L6R5 - HT.MB - 38

36103723

FAW CAH1121K28L6R5 - HT.KM - 37

36103724

FAW CAH1121K28L6R5 - HT.TTC - 33

32903725

FAW CAH1121K28L6R5 - HT.TK - 45

36803726

FAW CA5166XXYP1K2L5 - HT.TTC - 46

46903727

FAW CA5166XXYP1K2L5 - HT.MB - 63

51003728

FAW HT.TTC - 68

55803729

FAW CA1200PK2L7P3A80

55803730

FAW CA5200XXYPK2L7T3A80 - 1

56803731

FAW CA1258P1K2L11T1

75803732

FAW CA1258P1K2L11T1 - HT.TTC - 60

75803733

FAW CA1258P1K2L11T1 - HT.TTC - 53

75803734

FAW CA1258P1K2L11T1 - HT.MB - 58

80303735

FAW CA1258P1K2L11T1 - HT.MB - 59

80303736

FAW CA1258P1K2L11T1 - HT.TK - 48

81403737

FAW CA5321CLXY21K2L2T4A2

97603738

FAW CA3250P1K2T1

69803739

FAW CA3253P7K2T1A

76803740

FAW CA3256P2K2T1A80

84403741

FAW CA3256P2K2T1A80(WD615.50)

85803742

FAW CA3311P2K2T4A80

96003744

FAW CA3320P2K15T1A80

94003745

FAW CA4143P11K2A80

46803746

FAW CA4161P1K2A80

49803747

FAW CA4252P21K2T1A80

68803748

FAW CA4258P2K2T1A80

79804917

FAW LZT3242P2K2E3T1A92

987Каталог: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

tải về 7.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương