Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhàtải về 7.23 Mb.
trang20/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
#39140
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   281.100

1.100

1.100

1.100

00430

TOYOTA MATRIX 1.8; 05 chỗ620

00431

TOYOTA PRIUS 1.5 05 chỗ


900

900

900
00432

TOYOTA SCION TC 2.4; 05 chỗ

70000433

TOYOTA SEQUOIA 4.6; 08 chỗ


1.050


00434

TOYOTA SEQUOIA LIMITED 5.7; 07 chỗ1.600

00435

TOYOTA WISH 2.0E 2.0; 02 chỗ500

00436

TOYOTA WISH 2.0G 2.0; 07 chỗ
450

500

5501065

00437

TOYOTA XA 1.5; 05 chỗ

330

370

410

480

530

530
00438

TOYOTA ZACE DX 1.8
220

260

00473

TOYOTA CROWN dung tích 1.3 trở xuống

31000474

TOYOTA CROWN dung tích trên 1.3 đến 1.6

35000475

TOYOTA CROWN dung tích trên 1.6 đến 2.0

40000476

TOYOTA CROWN dung tích trên 2.0 đến 2.5

44000477

TOYOTA CROWN dung tích trên 2.5 đến 3.0

53000478

TOYOTA CROWN dung tích trên 3.0

62000479

TOYOTA CRESSIDA dung tích 1.3 trở xuống

31000480

TOYOTA CRESSIDA dung tích trên 1.3 đến 1.6

35000481

TOYOTA CRESSIDA dung tích trên 1.6 đến 2.0

40000482

TOYOTA CRESSIDA dung tích trên 2.0 đến 2.5

44000483

TOYOTA CRESSIDA dung tích trên 2.5 đến 3.0

53000484

TOYOTA CRESSIDA dung tích trên 3.0

62000485

TOYOTA CAMRY dung tích 1.3 trở xuống

31000486

TOYOTA CAMRY dung tích trên 1.3 đến 1.6

35000487

TOYOTA CAMRY dung tích trên 1.6 đến 2.0

40000488

TOYOTA CAMRY dung tích trên 2.0 đến 2.5

44000489

TOYOTA CAMRY dung tích trên 2.5 đến 3.0

53000490

TOYOTA CAMRY dung tích trên 3.0

62000491

TOYOTA SUPRA dung tích 1.3 trở xuống

31000492

TOYOTA SUPRA dung tích trên 1.3 đến 1.6

35000493

TOYOTA SUPRA dung tích trên 1.6 đến 2.0

40000494

TOYOTA SUPRA dung tích trên 2.0 đến 2.5

44000495

TOYOTA SUPRA dung tích trên 2.5 đến 3.0

53000496

TOYOTA SUPRA dung tích trên 3.0

62000497

TOYOTA LAND CRUISER dung tích 1.3 trở xuống

31000498

TOYOTA LAND CRUISER dung tích trên 1.3 đến 1.6

35000499

TOYOTA LAND CRUISER dung tích trên 1.6 đến 2.0

40000500

TOYOTA LAND CRUISER dung tích trên 2.0 đến 2.5

44000501

TOYOTA LAND CRUISER dung tích trên 2.5 đến 3.0

53000502

TOYOTA LAND CRUISER dung tích trên 3.0

62000503

TOYOTA KHáC dung tích 1.3 trở xuống

28000504

TOYOTA KHáC dung tích trên 1.3 đến 1.6

28000505

TOYOTA KHáC dung tích trên 1.6 đến 2.0

32000506

TOYOTA KHáC dung tích trên 2.0 đến 2.5

35200507

TOYOTA KHáC dung tích trên 2.5 đến 3.0

42400508

TOYOTA KHáC dung tích trên 3.0

49600509

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 2.7, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

520

600

680

800

88000510

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 3.0, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

560

640

720

880

1.00000511

TOYOTA LAND CRUISER II- 4.5, 05 cửa, thân to, lốp to

600

720

840

1.000

1.12000512

TOYOTA LAND CRUISER II- 4.2, 05 cửa, thân to, lốp to

520

656

784

920

1.00000513

TOYOTA LAND CRUISER II- STD 4.0 trở xuống; 5 cửa thân to, lốp to

440

520

640

720

80000514

TOYOTA LAND CRUISER II- 4.5, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

480

576

672

800

89600515

TOYOTA LAND CRUISER II- 4.2, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

416

525

627

736

80000516

TOYOTA LAND CRUISER II- STD 4.0 trở xuống; 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

352

416

512

576

64000517

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.5, 03 cửa, thân to, lốp to

600

720

840

1.000

1.12000518

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.2, 03 cửa, thân to, lốp to

520

656

784

920

1.00000519

TOYOTA LAND CRUISER - STD 4.0 trở xuống; 03 cửa, thân to, lốp to

440

520

640

720

80000520

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 2.7, 03 cửa, thân to, lốp to

520

600

680

800

88000521

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 3.0, 03 cửa, thân to, lốp to

560

640

720

880

1.00000522

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.0, 03 cửa, thân to, lốp to

560

720

800

1.080

1.16000523

TOYOTA LAND CRUISER - 4.5; 03 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

480

576

672

800

89600524

TOYOTA LAND CRUISER - 4.2; 03 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

416

525

627

736

80000525

TOYOTA LAND CRUISER - STD 4.0 trở xuống; 03 cửa,

thân nhỏ, lốp nhỏ352

416

512

576

64000526

TOYOTA LAND CRUISER - 2.7; 03 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

416

480

544

640

70400527

TOYOTA LAND CRUISER - 3.0; 03 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

448

512

576

704

80000528

TOYOTA LAND CRUISER - 4.0; 03 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

448

576

640

864

92800529

TOYOTA - Loại việt dã gầm cao, dung tích từ 2.5 trở xuống

40000530

TOYOTA - Loại việt dã gầm cao, dung tích trên 2.5 đến 3.0

47000531

TOYOTA - Loại việt dã gầm cao, dung tích trên 3.0 đến 4.2

54000532

TOYOTA - Loại việt dã gầm cao, dung tích trên 4.2 đến 4.5

61000535

TOYOTA VENZA Loại 2.4 (05chỗ)

1.25001809

TOYOTA LAND CRUISER VX (UZJ200L-GNAEK); 08 Chỗ
2.434
01809

TOYOTA LAND CRUISER VX (UZJ200L-GNAEK); 08 Chỗ
2.608
01809

TOYOTA LAND CRUISER VX (UZJ200L-GNAEK); 08 Chỗ


2.313

2.31303627

TOYOTA CAMRY 2.0E (Đài loan)995

04103

TOYOTA VENZA 3.5; 05 chỗ

1.350

1.435
04104

TOYOTA RAV4 BASE 4x4 2.5; 07chỗ

94004891

TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-L 4.0; 07 chỗ
2633

3025

05375

TOYOTA COROLLA 1.8; 05 chỗ

800

800
05377

TOYOTA COROLLA 1.6; 05 chỗ (Đài Loan)

600

600

680

05378

TOYOTA PRADO TX-L 2.7; 07 chỗ

1.600

1.600
05446

TOYOTA VENZA Loại 2.7; 05chỗ1.627

05847

TOYOTA YARIS - NCP91L - AHPRKM
658
06121

TOYOTA LANDCRUISER PRADO TX TRJ150L-GKPEK 2.71.923
TOYOTA LEXUS HS 250C; 2.5; 04 chỗ

1.879


TOYOTA LEXUS CT200H PREMIUM; 1.8; 07 chỗ1.731
TOYOTA LEXUS IS 250 2.5; 04 chỗ

1.788
2.147
TOYOTA LEXUS GS 3.0; 05 chỗ

839

1.224TOYOTA LEXUS RX450H 3.5; 05 chỗ1.880
TOYOTA LEXUS RX350 FWD 3.5; 05 chỗ2.610
TOYOTA LEXUS LS460 4.6; 04 chỗ

2.769

3.708TOYOTA LEXUS LS460L AWD 4.6; 05 chỗ4.133
TOYOTA LEXUS LS600HL 5.0; 05 chỗ
5.233TOYOTA LEXUS GX460 PREMIUM 4.6; 07 chỗ

2.760

2.895TOYOTA LEXUS IS 350 AWDB 3.5; 05 chỗ
2.329TOYOTA LEXUS IS 350C 3.5; 04 chỗ
2.574TOYOTA CAMRY AC V4L-JEAEKY; 2.4; 05 chỗ1.038
TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX 2.7; 08 chỗ1.274
TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX 2.7; 07 chỗ
1.872TOYOTA LAND CRUISER 5.7; 05 chỗ
3.750TOYOTA PRADO GX 3.0; 07 chỗ
2.010TOYOTA AYGO 1.0; 05 chỗ
614TOYOTA CAMRY XLE; 05 chỗ
1.334TOYOTA CAMRY 2.0E; 05 chỗ981
TOYOTA HIGHLANDER LIMITED 3.5; 07 chỗ
1.898

2.205
TOYOTA HIGHLANDER SE 2.7; 07 chỗ1.593
TOYOTA CAMRY GL 2.4; 05 chỗ
1.174TOYOTA CAMRY SE 2.5; 05 chỗ1.367
TOYOTA RAV4 LIMITED 2.5; 05 chỗ
1.363

1.459
TOYOTA RAV42.4 G; 05 chỗ1.301
TOYOTA RAV4 LIMITED 2.5; 07 chỗ
1.382TOYOTA 4 RUNNER SR5 4.0; 07 chỗ
1.589

1.897
TOYOTA 4 RUNNER LIMITED 4.0; 07 chỗ
2.194TOYOTA SIENNA 2.7; 07 chỗ
1.448TOYOTA SIENNA 2.7; 08 chỗ1.482
TOYOTA SIENNA LIMITED 3.5; 07 chỗ
1.700TOYOTA LANDCRUISER GX-R 4.0; 08 chỗ2.781
TOYOTA LANDCRUISER GX-R 4.5; 08 chỗ2.988
TOYOTA LANDCRUISER 4.7; 4x4; 08 chỗ số tự động; động cơ xăng2.608
TOYOTA LANDCRUISER VX 4.7; 08 chỗ

TOYOTA LANDCRUISER 2.7; 05 chỗ

548


TOYOTA LANDCRUISER UZJ200L-GNAEK 4.7; 4x4; 08 chỗ số tự động 5 cấp; động cơ xăng2.434TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0G; 05 chỗ; nhập khẩu Đài Loan
833

850
TOYOTA COROLLA S 1.8; 05 chỗ; nhập khẩu Canada
816TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E; 05 chỗ;
748TOYOTA COROLLA LE 1.8; 05 chỗ901
TOYOTA COROLLA MATRIX 1.8; 05 chỗ

815


TOYOTA RAV4 EXCLUSIVE 2.4; 05 chỗ
1.207TOYOTA ALPHARD 2.4; 07 chỗ
1.799TOYOTA ALPHARD 3.5; 07 chỗ
2.280TOYOTA INNOVA J 2.7; 05 chỗ

719


TOYOTA RAV4 2.5; 07 chỗ
1.152TOYOTA MATRIX 1.8; 05 chỗ

800


TOYOTA WISH 2.0E; 07 chỗ
1.040TOYOTA VIOS 1.5E; 05 chỗ721
TOYOTA IQ1.0; 04 chỗ
467

519


Каталог: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

tải về 7.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương