Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhàtải về 7.23 Mb.
trang18/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
#39140
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
00351

TOYOTA CRESTA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00352

TOYOTA CRESTA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00353

TOYOTA CRESTA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00354

TOYOTA CRESTA (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00355

TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) - Loại 02 Cửa, 2.4

320

400

480

540

616

640
00356

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00357

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00358

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00359

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00359

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

22400360

TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) - Loại 02 Cửa, 3.0

440

520

600

648

720

760
00361

TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) - Loại 04 Cửa, 3.0

550

650

750

810

900

950
00362

TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) - Loại 04 Cửa, 2.4

400

500

600

675

770

800
00363

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.5, 05 Cửa, thân to, lốp to

750

900

1.050

1.250

1.40000364

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.2, 05 Cửa, thân to, lốp to

650

820

980

1.150

1.25000365

TOYOTA LAND CRUISER - Loại STD 4.0 trở xuống, 05 Cửa

550

650

800

900

1.00000366

TOYOTA LAND CRUISER - PRADO 2.7; 5 Cửa, thân to, lốp to

650

750

850

1.000

1.10000367

TOYOTA LAND CRUISER - PRADO 3.0; 5 Cửa, thân to, lốp to

700

800

900

1.100

1.25000368

TOYOTA LAND CRUISER - PRADO 4.0; 5 Cửa, thân to, lốp to

700

900

1.000

1.350

1.45000369

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.5, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

600

720

840

1.000

1.12000370

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.2, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

520

656

784

920

1.00000371

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.0, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

560

720

800

1.080

1.16000372

TOYOTA LANDCRUISER UZJ200L-GNAEK; 4.7 (08 chỗ)
1.950


2.609
00373

TOYOTA LANDCRUISER PRADO GX 2.7; (08 chỗ)
1.100

1.200

1.200


00374

TOYOTA LANDCRUISER 4.2; 09 chỗ1.400

00375

TOYOTA LAND CRUISER 4.2; 08 chỗ
1.400
00376

TOYOTA LANDCRUISER 4.5; 05 chỗ1.250

00377

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0; 05 Cửa

800

890

990

1.170

1.300

1.300
00378

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0; 08 chỗ
1.600
00379

TOYOTA LANDCRUISER PRADO GX 3.0; 08 chỗ1.450

00380

TOYOTA LANDCRUISER PRADO VX 4.0; 08 chỗ600

00381

TOYOTA LAND CRUISER PRADO GX 2.7; 05 chỗ


1.200


00382

TOYOTA LANDCRUSER PRADO VX-R 4.7; 08 chỗ2.000

00383

TOYOTA PRADO 2.7; 08 chỗ
1.200

1.200

00384

TOYOTA PRADO GX 2.7; 08 chỗ
1.200

1.200

00385

TOYOTA FJ CRUISER 4.0; 05 chỗ
1.000

1.000

00386

TOYOTA RAV4 LIMITED 2.4; 07 chỗ1.000

1.000


00387

Каталог: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

tải về 7.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương