Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhàtải về 7.23 Mb.
trang13/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
00774

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00775

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00776

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00777

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00778

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00779

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00780

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00781

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00782

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00783

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00784

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00785

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00786

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00787

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00788

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00789

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00790

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00792

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00794

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00796

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00798

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00801

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00804

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00807

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00810

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00812

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00816

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00818

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00820

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00822

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00825

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00826

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00827

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00828

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00830

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00834

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00836

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00838

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00839

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00840

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00841

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00842

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00843

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00844

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00845

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00846

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00847

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6+B814

216

256

384

440

480

520
00849

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00850

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00851

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00853

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân to, lốp to

600

700

900

1.000

1.200

1.300
00854

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân to, lốp to

500

600

700

800

1.000

1.100
00855

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân to, lốp to

1.100

1.200
00857

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân nhỏ, lốp nhỏ

480

560

720

800

960

1.040
00859

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân nhỏ, lốp nhỏ

400

480

560

640

800

880
00862

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân nhỏ, lốp nhỏ

880

960
00863

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân to, lốp to

600

700

900

1.000

1.200

1.300
00864

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân to, lốp to

500

600

700

800

1.000

1.100
00866

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân to, lốp to

1.100

1.200
00870

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân nhỏ, lốp nhỏ

480

560

720

800

960

1.040
00871

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân nhỏ, lốp nhỏ

400

480

560

640

800

880
00873

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân nhỏ, lốp nhỏ

880

960
00876

NISSAN PATHFINDER (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

450

550

650

800

850

900
00879

NISSAN PATHFINDER (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

500

600

700

850

950

1.000
00881

NISSAN PATHFINDER (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

360

440

520

640

680

720
00883

NISSAN PATHFINDER (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

400

480

560

680

760

800
00885

NISSAN TERRANO (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

450

550

650

800

850

900
00887

NISSAN TERRANO (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

500

600

700

850

950

1.000
00889

NISSAN TERRANO (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

360

440

520

640

680

720
00891

NISSAN TERRANO (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

400

480

560

680

760

800
00895

NISSAN MURANO (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

450

550

650

800

850

900
00897

NISSAN MURANO (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

500

600

700

850

950

1.000
00899

NISSAN MURANO (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

360

440

520

640

680

720
00900

NISSAN MURANO (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

400

480

560

680

760

800
00923

NISSAN 350Z COUPE 3.5; 02 chỗ1.150

00926

NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0; 05 chỗ600

00927

NISSAN MAXIMA 30J 3.0; 05 chỗ750

00935

NISSAN MICRA 1.2; 05 chỗ450

00937

NISSAN MURANO 3.5; 05 chỗ1.500

00939

NISSAN MURANO SL AWD 3.5; 05 chỗ1.500

00940

NISSAN PATHFINDER LE 2.5; 07 chỗ920

00941

NISSAN PATHFINDER S 4.0; 07 chỗ
950
00942

NISSAN PATROL 3.0; 07chỗ

1.150

1.150
00943

NISSAN PATRON 4.2; 09 chỗ
980
00944

NISSAN QASHQAI LE 2.0; 05 chỗ650

00945

NISSAN QUEST 3.5 SL; 07 chỗ

1.10000946

NISSAN QUEST SE 3.5; 07 chỗ


900


00947

NISSAN ROGUE SL AWD 2.5; 05 chỗ1.000

00948

NISSAN RUGUE SL 2.5; 05 chỗ850

00949

NISSAN SUNNY EX SALOON 1.6; 05 chỗ515

00950

NISSAN TEANA 230LX 2.3; 05 chỗ


600


00951

NISSAN TEANA EX 2.0; 05 chỗ

600

600

700

700


00952

NISSAN TIIDA 1.6 05 chỗ

500

500

500

00953

NISSAN TIIDA 1.8 05 chỗ

550

550

550

00954

NISSAN VERITA 1.3; 05 chỗ (Đài loan - Nhật Bản)450

00956

NISSAN VERS S 1.8; 05 chỗ550

00958

NISSAN X-TRAIL 2.0; 05 chỗ550

00959

NISSAN X-TRAIL 2.2 Động cơ DIESEL; 05 chỗ (Tạm nhập miễn thuế)

1.10000960

NISSAN X-TRAIL 2.5; 05 chỗ
750


1100
00961

NISSAN X-TRAIL SLX 2.5; 05 chỗ750

850


00962

NISSAN X-TRAIL SLXT 2.5; 05 chỗ1.000

1.000


00963

NISSAN-TEANA 2.3; 05 chỗ
500
00964

Xe NISSAN Việt dã gầm cao - Dung tích từ 2.5 trở xuống

40000967

Xe NISSAN Việt dã gầm cao - Dung tích trên 2.5 đến 3.0

47000969

Xe NISSAN Việt dã gầm cao - Dung tích trên 3.0 đến 4.2

54000972

Xe NISSAN Việt dã gầm cao - Dung tích trên 4.2 đến 4.5

61001329

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân to, lốp to

480

560

720

800

960

1.404
01330

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân to, lốp to

400

480

560

640

800

880
01331

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân to, lốp to

880

960
01332

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân nhỏ, lốp nhỏ

384

448

576

640

768

832
01333

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân nhỏ, lốp nhỏ

320

384

448

512

640

704
01334

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân nhỏ, lốp nhỏ

704

768
01335

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân to, lốp to

480

560

720

800

960

1.040
01336

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân to, lốp to

400

480

560

640

800

880
01337

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân to, lốp to

880

960
01338

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân nhỏ, lốp nhỏ

384

448

576

640

768

832
01339

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân nhỏ, lốp nhỏ

320

384

448

512

640

704
01340

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân nhỏ, lốp nhỏ

704

768
05381

NISSAN TEANA 2.0; 05 chỗ

900

900

900

05382

NISSAN TEANA 2.5; 05 chỗ

1.100

1.100

1.100

05981

NAVARA 2.5L 6MT
687NISSAN QASHQAI X; 2.0; 05 chỗ
947NISSAN QASHQAI LE AWD 2.0; 05 chỗ1.017
INFINITI G25; AWD 2.5; 05 chỗ
1.924NISSAN NAVARA LE (Pick up cabin kêp) 2.5; 05 chỗ641
NISSAN JUKE SL AWD 1.6; 05 chỗ1.443
NISSAN TEANA 250XV 2.5; 05 chỗ1.267
NISSAN LIVINA 1.6; 05 chỗ690
NISSAN MURANO LE AWD; 3.5; 05 chỗ

1.350
: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương