Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhàtải về 7.23 Mb.
trang13/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
#39140
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
00774

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00775

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00776

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00777

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00778

NISSAN BLUEBIRD (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00779

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00780

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00781

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00782

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00783

NISSAN BLUEBIRD (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00784

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00785

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00786

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00787

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00788

NISSAN BRIMERA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00789

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00790

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00792

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00794

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00796

NISSAN BRIMERA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00798

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00801

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00804

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00807

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00810

NISSAN SUNNY (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00812

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00816

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00818

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00820

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00822

NISSAN SUNNY (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00825

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00826

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00827

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00828

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00830

NISSAN SENTRA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00834

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00836

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00838

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00839

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00840

NISSAN SENTRA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00841

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00842

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00843

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00844

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00845

NISSAN ALTIMA (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00846

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00847

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6+B814

216

256

384

440

480

520
00849

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00850

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00851

NISSAN ALTIMA (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00853

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân to, lốp to

600

700

900

1.000

1.200

1.300
00854

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân to, lốp to

500

600

700

800

1.000

1.100
00855

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân to, lốp to

1.100

1.200
00857

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân nhỏ, lốp nhỏ

480

560

720

800

960

1.040
00859

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân nhỏ, lốp nhỏ

400

480

560

640

800

880
00862

NISSAN PATROL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân nhỏ, lốp nhỏ

880

960
00863

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân to, lốp to

600

700

900

1.000

1.200

1.300
00864

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân to, lốp to

500

600

700

800

1.000

1.100
00866

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân to, lốp to

1.100

1.200
00870

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân nhỏ, lốp nhỏ

480

560

720

800

960

1.040
00871

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân nhỏ, lốp nhỏ

400

480

560

640

800

880
00873

NISSAN SAFARI (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân nhỏ, lốp nhỏ

880

960
00876

NISSAN PATHFINDER (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

450

550

650

800

850

900
00879

NISSAN PATHFINDER (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

500

600

700

850

950

1.000
00881

NISSAN PATHFINDER (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

360

440

520

640

680

720
00883

NISSAN PATHFINDER (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

400

480

560

680

760

800
00885

NISSAN TERRANO (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

450

550

650

800

850

900
00887

NISSAN TERRANO (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

500

600

700

850

950

1.000
00889

NISSAN TERRANO (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

360

440

520

640

680

720
00891

NISSAN TERRANO (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

400

480

560

680

760

800
00895

NISSAN MURANO (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

450

550

650

800

850

900
00897

NISSAN MURANO (05 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

500

600

700

850

950

1.000
00899

NISSAN MURANO (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.4

360

440

520

640

680

720
00900

NISSAN MURANO (03 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.7

400

480

560

680

760

800
00923

NISSAN 350Z COUPE 3.5; 02 chỗ1.150

00926

NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0; 05 chỗ600

00927

NISSAN MAXIMA 30J 3.0; 05 chỗ750

00935

NISSAN MICRA 1.2; 05 chỗ450

00937

NISSAN MURANO 3.5; 05 chỗ1.500

00939

NISSAN MURANO SL AWD 3.5; 05 chỗ1.500

00940

NISSAN PATHFINDER LE 2.5; 07 chỗ920

00941

NISSAN PATHFINDER S 4.0; 07 chỗ
950
00942

NISSAN PATROL 3.0; 07chỗ

1.150

1.150
00943

NISSAN PATRON 4.2; 09 chỗ
980
00944

NISSAN QASHQAI LE 2.0; 05 chỗ650

00945

NISSAN QUEST 3.5 SL; 07 chỗ

1.10000946

NISSAN QUEST SE 3.5; 07 chỗ


900


00947

NISSAN ROGUE SL AWD 2.5; 05 chỗ1.000

00948

NISSAN RUGUE SL 2.5; 05 chỗ850

00949

NISSAN SUNNY EX SALOON 1.6; 05 chỗ515

00950

NISSAN TEANA 230LX 2.3; 05 chỗ


600


00951

NISSAN TEANA EX 2.0; 05 chỗ

600

600

700

700


00952

NISSAN TIIDA 1.6 05 chỗ

500

500

500

00953

NISSAN TIIDA 1.8 05 chỗ

550

550

550

00954

NISSAN VERITA 1.3; 05 chỗ (Đài loan - Nhật Bản)450

00956

NISSAN VERS S 1.8; 05 chỗ550

00958

NISSAN X-TRAIL 2.0; 05 chỗ550

00959

NISSAN X-TRAIL 2.2 Động cơ DIESEL; 05 chỗ (Tạm nhập miễn thuế)

1.10000960

NISSAN X-TRAIL 2.5; 05 chỗ
750


1100
00961

NISSAN X-TRAIL SLX 2.5; 05 chỗ750

850


00962

NISSAN X-TRAIL SLXT 2.5; 05 chỗ1.000

1.000


00963

NISSAN-TEANA 2.3; 05 chỗ
500
00964

Xe NISSAN Việt dã gầm cao - Dung tích từ 2.5 trở xuống

40000967

Xe NISSAN Việt dã gầm cao - Dung tích trên 2.5 đến 3.0

47000969

Xe NISSAN Việt dã gầm cao - Dung tích trên 3.0 đến 4.2

54000972

Xe NISSAN Việt dã gầm cao - Dung tích trên 4.2 đến 4.5

61001329

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân to, lốp to

480

560

720

800

960

1.404
01330

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân to, lốp to

400

480

560

640

800

880
01331

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân to, lốp to

880

960
01332

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân nhỏ, lốp nhỏ

384

448

576

640

768

832
01333

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân nhỏ, lốp nhỏ

320

384

448

512

640

704
01334

NISSAN PATROL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân nhỏ, lốp nhỏ

704

768
01335

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân to, lốp to

480

560

720

800

960

1.040
01336

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân to, lốp to

400

480

560

640

800

880
01337

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân to, lốp to

880

960
01338

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 4.2, thân nhỏ, lốp nhỏ

384

448

576

640

768

832
01339

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8, thân nhỏ, lốp nhỏ

320

384

448

512

640

704
01340

NISSAN SAFARI (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 3.0, thân nhỏ, lốp nhỏ

704

768
05381

NISSAN TEANA 2.0; 05 chỗ

900

900

900

05382

NISSAN TEANA 2.5; 05 chỗ

1.100

1.100

1.100

05981

NAVARA 2.5L 6MT
687NISSAN QASHQAI X; 2.0; 05 chỗ
947NISSAN QASHQAI LE AWD 2.0; 05 chỗ1.017
INFINITI G25; AWD 2.5; 05 chỗ
1.924NISSAN NAVARA LE (Pick up cabin kêp) 2.5; 05 chỗ641
NISSAN JUKE SL AWD 1.6; 05 chỗ1.443
NISSAN TEANA 250XV 2.5; 05 chỗ1.267
NISSAN LIVINA 1.6; 05 chỗ690
NISSAN MURANO LE AWD; 3.5; 05 chỗ

1.350
Каталог: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

tải về 7.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương