Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhà


XE DO HÃNG NISSAN SẢN XUẤTtải về 7.23 Mb.
trang12/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
#39140
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

28.

XE DO HÃNG NISSAN SẢN XUẤT


00693

NISSAN - Dung tích 1.3 trở xuống

24000695

NISSAN - Dung tích trên 1.3 đến 1.6

27000696

NISSAN - Dung tích trên 1.6 đến 2.0

29000697

NISSAN - Dung tích trên 2.0 đến 2.5

30000698

NISSAN - Dung tích trên 2.5 đến 3.0

33000699

NISSAN - Dung tích trên 3.0

40000700

NISSAN CEDRIC

550

750

850

950

1.050

1.050
00702

NISSAN GLORIA

550

750

850

950

1.050

1.050
00706

NISSAN MAXIMA 3.0

550

750

850

950

1.050

1.050
00708

NISSAN INFINITI - Dung tích trên 2.0 đến 3.0

700

900

1.100

1.250

1.400

1.600
00709

NISSAN INFINITI - Dung tích trên 3.0 đến 4.5

800

950

1.200

1.400

1.500

1.700
00710

INFFINITI EX35 3.5; 05 chỗ


1.500


00711

INFFINITI G35 3.5; 05 chỗ

1.20000712

INFFINITI G35 AWD 3.5; 05 chỗ

1.30000713

INFFINITI M35 3.5; 05 chỗ
1.600
00714

NISSAN INFINITI FX35 3.5; 05 chỗ
1.600
00715

NISSAN INFINITI QX56 5.6; 07 chỗ


1.400
3.315
00716

NISSAN CEFIRO (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00717

NISSAN CEFIRO (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00719

NISSAN CEFIRO (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00720

NISSAN CEFIRO (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00721

NISSAN CEFIRO (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00759

NISSAN CEFIRO (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00760

NISSAN CEFIRO (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00761

NISSAN CEFIRO (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

560
00762

NISSAN CEFIRO (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00763

NISSAN CEFIRO (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800
00764

NISSAN LAUREL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

220

280

440

500

550

600
00765

NISSAN LAUREL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

480

550

600

650
00766

NISSAN LAUREL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

320

420

540

600

650

700
00767

NISSAN LAUREL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

420

650

750

850

900

900
00768

NISSAN LAUREL (04 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

600

770

900

950

1.000

1.000
00769

NISSAN LAUREL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

176

224

352

400

440

480
00770

NISSAN LAUREL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.5; 1.6

216

256

384

440

480

520
00771

NISSAN LAUREL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 1.8; 2.0

256

336

432

480

520

520
00772

NISSAN LAUREL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.2; 2.5

336

520

600

680

720

720
00773

NISSAN LAUREL (02 Cửa) - Dung tích xi lanh 2.8; 3.0

480

616

720

760

800

800

Каталог: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

tải về 7.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương