PHỤ LỤc IV. 8 BẢng giá ĐẤT Ở TẠI ĐÔ thị huyện cờ ĐỎtải về 83.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích83.22 Kb.
#22256

PHỤ LỤC IV .8

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN CỜ ĐỎ

(Kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013

straight connector 1của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)


Đơn vị tính: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

GIÁ
năm 2014


TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

 

Đất ở đô thị, tiếp giáp các trục đường giao thông và các khu dân cư

 

1

Cụm dân cư vượt lũ Xã Thạnh Phú

Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921

 

1,000,000

Các lô nền còn lại

 

600,000

2

Cụm dân cư vượt lũ Xã Trung Hưng

Các lô nền xung quanh chợ Trung Hưng

 

2,000,000

Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921

 

1,500,000

Các lô nền còn lại

 

800,000

Toàn cụm Ba Đá - Trung Hưng (Toàn cụm)

 

500,000

3

Cụm dân cư vượt lũ Xã Trung Thạnh

Các lô nền tiếp giáp trục chính cặp sông Thốt Nốt và trục đường từ cầu Lấp Vò đến trục đường số 2 KDCVL

 

700,000

Các lô nền còn lại

 

500,000

4

Cụm dân cư vượt lũ xã Đông Hiệp

Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 922

 

900,000

Trục chính (xung quanh nhà lồng chợ Đông Hiệp)

 

700,000

Trục phụ (từ Đường tỉnh 922 - cầu Kinh Đứng)

 

600,000

Các trục còn lại

 

500,000

5

Cụm dân cư vượt lũ xã Thới Đông

Các lô nền tiếp giáp Đường Cờ Đỏ - xã Thới Đông

 

900,000

Trục chính (hai bên nhà lồng chợ)

 

700,000

Các trục còn lại

 

500,000

6

Lê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông. Bên trái tiếp giáp mương lộ. Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)

Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng)

Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên trái)

800,000

Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng)

Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên phải)

1,200,000

Cầu Kinh Ngang

Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp

2,500,000

7

Chợ thị trấn Cờ Đỏ (Bên kia sông ngang chợ Cờ Đỏ)

Cầu Cờ Đỏ

Kinh Đứng

2,200,000

Cầu Cờ Đỏ

Kinh số 1

1,700,000

Kinh số 1

Giáp ranh Thới Xuân

800,000

8

Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)

Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú)

Ranh huyện Vĩnh Thạnh (Cầu Sáu Bọng)

1,200,000

Cầu Đường Tắt

Giáp ranh huyện Thới Lai

1,200,000

9

Đường Sĩ Cuông

Đoạn qua huyện Cờ Đỏ

 

500,000

10

Đường tỉnh 921 (thị trấn Cờ Đỏ)

Cầu Năm Châu

Cầu Kinh Bốn Tổng

2,000,000

Cầu Kinh Bốn Tổng

Đường tỉnh 919 (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)

2,500,000

11

Đường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)

Ranh xã Trung Hưng

Cầu Huyện Chơn

600,000

Cầu Huyện Chơn

cầu Hội Đồng Khương (trừ Cụm dân cư vượt lũ)

750,000

Cầu Hội đồng Khương

Cầu Năm Châu (Giáp ranh Thị trấn Cờ Đỏ)

600,000

12

Đường tỉnh 921 (xã Trung An)

Cầu Vạn Lịch

Cầu Trà Ếch

1,500,000

Khu vực chợ Trung An giới hạn từ Cầu Trà Ếch

Cống Chùa thâm hậu đến hết mương cũ (130m)

1,700,000

Cống Chùa

Rạch Xẻo Xây Lớn

1,000,000

13

Đường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)

Cầu Xẻo Xây lớn

Cầu Cái He

1,200,000

Cầu Cái He

Cầu Ngã Tư (chợ xã) (Trừ cụm CDVL)

1,500,000

Cầu Ngã Tư

Ranh xã Thạnh Phú

600,000

14

Đường tỉnh 922
(Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông. Bên trái tiếp giáp mương lộ. Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)

Ranh xã Xuân Thắng

Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên trái)

500,000

Ranh xã Xuân Thắng

Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên phải)

700,000

Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL)

Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên trái)

600,000

Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL)

Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên phải)

900,000

Ranh trường THCS Đông Hiệp

Ranh xã Đông Thắng (Bên trái)

500,000

Ranh trường THCS Đông Hiệp

Ranh xã Đông Thắng (Bên phải)

700,000

Ranh xã Đông Thắng

Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên trái)

600,000

Ranh xã Đông Thắng

Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên phải)

1,000,000

15

Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông

Ranh xaõ Thới Xuân - xã Thới Đông

Giáp ranh khu DCVL xã Thới Đông

600,000

Ranh khu DCVL xã Thới Đông (Trừ cụm CDVL)

Kênh Ranh

900,000

Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thới Xuân)

Giáp ranh xã Thới Đông

600,000

16

Khu dân cư Bắc Đuông (xã Trung Thạnh)

Toàn khu

 

1,200,000

17

Đường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuân

Đường tỉnh 919

cầu Kinh Lồng Ống (Hai bên)

1,000,000

cầu Kinh Lồng Ống

cầu Kinh Lò Thiêu (Hai bên)

600,000

cầu Kinh Lò Thiêu

cầu Số 4 (Sông Xáng Thốt Nốt) (bên trái)

500,000

18

Đường ô tô đến trung tâm xã Thới Hưng

Đường tỉnh 922

Cầu kinh Ấp 3

800,000

Cầu kinh Ấp 3

Kinh 200 (Giáp ranh phường Long Hưng, Quận Ô Môn)

1,000,000

19

Đường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)

Đường tỉnh 919

Kinh Số 1

800,000

Kinh Số 1

Kinh Số 4

600,000

Kinh Số 4

Kinh ranh

400,000

20

Đường ô tô đến Trung tâm xã Trung Thạnh

Cầu Bắc Đuông (Trừ Khu dân cư Bắc Đuông, xã Trung Thạnh)

Giáp ranh Cụm DCVL xã Trung Thạnh

800,000

21

Hà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)

Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú)

Cầu Cờ Đỏ

1,500,000

Cầu Cờ Đỏ

Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp

2,500,000

Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp

Cầu Đường Tắt

1,500,000

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 93281
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
93281 -> PHỤ LỤc IV. 7 BẢng giá ĐẤT Ở TẠI ĐÔ thị huyện thới lai

tải về 83.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương