PHỤ LỤc IV. 7 BẢng giá ĐẤT Ở TẠI ĐÔ thị huyện thới laitải về 61.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích61.1 Kb.

PHỤ LỤC IV .7

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN THỚI LAI

(Kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)


Đơn vị tính: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

GIÁ
năm 2014


TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

 

Đất ở tại đô thị, trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông

 

1

Cụm dân cư vượt lũ các xã: Trường Xuân, Trường Thành

Trục chính

 

1,000,000

Trục phụ

 

700,000

2

Cụm dân cư vượt lũ các xã: Đông Thuận, Đông Bình, Trường Xuân A

Trục chính

 

700,000

Trục phụ

 

500,000

3

Cụm dân cư vượt lũ các xã: Thới Tân, Định Môn

Trục chính

 

500,000

Trục phụ

 

400,000

4

Chợ thị trấn Thới Lai

Thị trấn phía bên chợ và hai bên nhà lồng chợ

 

5,000,000

Bên kia sông chợ thị trấn Thới Lai từ vàm Kinh Đứng

Vàm Nhà Thờ

900,000

5

Đường tỉnh 919

Giáp ranh huyện Phong Điền

Giáp ranh huyện Cờ Đỏ

1,000,000

6

Đường tỉnh 922

Cầu Rạch Nhum

Cầu Tắc Cà Đi (Bên trái)

750,000

Cầu Tắc Cà Đi (Bên phải)

1,000,000

Cầu Tắc Cà Đi

Cầu Xẻo Xào (Bên trái)

2,500,000

Cầu Xẻo Xào (Bên phải)

3,000,000

Cầu Xẻo Xào

Cầu Sắt Lớn

5,000,000

Cầu Sắt Lớn

Cầu Cồn Chen (Bên trái)

1,300,000

Cầu Cồn Chen (Bên phải)

1,500,000

Cầu Cồn Chen

Ranh huyện Cờ Đỏ (Bên trái)

400,000

Ranh huyện Cờ Đỏ (Bên phải)

600,000

7

Đường thị trấn Thới Lai – xã Đông Bình

Đường tỉnh 922

Cầu Đông Pháp

1,000,000

Cầu Đông Pháp

Cầu Bảy Phẩm (Bên phải)

400,000

Cầu Bảy Phẩm (Bên trái)

500,000

Cầu Bảy Phẩm

Đường tỉnh 919 (Bên phải)

400,000

Đường tỉnh 919 (Bên trái)

600,000

Đường tỉnh 919

Xã Đông Bình

500,000

8

Đường thị trấn Thới Lai - xã Trường Xuân A

Cầu Búng Lớn

Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên trái)

400,000

Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên phải)

600,000

Tuyến lộ trước khu dân cư vượt lũ (Bên trái)

Hướng cầu Bà Đầm

1,400,000

Tuyến lộ trước khu dân cư vượt lũ (Bên phải)

900,000

Khu chợ trung tâm: cặp kinh Bà Đầm

Hết ranh đất nhà bà Năm Dung

1,000,000

Các phần còn lại trong khu vực chợ

 

500,000

Cầu Bà Đầm

Kinh Ranh (Bên trái)

400,000

Kinh Ranh (Bên phải)

500,000

9

Khu dân cư Huệ Phát

Trục chính

 

2,000,000

Trục phụ

 

1,200,000

10

Thị trấn Thới Lai (Trừ khu dân cư Huệ Phát)

Ngã ba (Thới Lai - Trường Xuân)

Ranh xã Trường Thắng (Bên trái)

1,000,000

Ranh xã Trường Thắng (Bên phải)

1,200,000

Cầu Sắt Lớn

Ranh xã Trường Thắng

700,000

11

Xã Định Môn

Cầu Vàm Nhon

Cầu Mương Huyện

500,000

Cầu Mương Huyện

Cầu Trà An

600,000

Cầu Trà An

Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ)

500,000

12

Xã Trường Thắng

Ranh thị trấn Thới Lai

Cầu Ông Định (Bên trái)

500,000

Cầu Ông Định (Bên phải)

600,000

Cầu Ông Định

Cầu Búng Lớn (Bên trái)

400,000

Cầu Búng Lớn (Bên phải)

450,000

13

Xã Trường Thành

Khu dân cư vượt lũ

Ranh Rạch Gừa (mé sông)

1,000,000

Ranh Rạch Gừa (lộ mới)

1,000,000

Rạch Gừa

Ranh xã Tân Thới (mé sông)

400,000

Ranh xã Tân Thới (lộ mới)

500,000

14

Khu hành chính huyện Thới Lai (Trừ phần tiếp giáp Đường tỉnh 922)

Toàn khu

 

2,000,000

: Lists -> vbpq -> Attachments -> 93281
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
93281 -> PHỤ LỤc IV. 8 BẢng giá ĐẤT Ở TẠI ĐÔ thị huyện cờ ĐỎ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương