PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang8/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
#21335
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

BANG XII :


Hạng mục

Ký hiệu

Khu XII - Khu đón tiếp Nam Cường

Diện tích -(ha)

Chỉ tiêu-(m2/ng)

Tỷ lệ - (%)

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

XII-DT-1

1,409

 

6,66

 

XII-DT-2

0,614

 

2,91

 

XII-DT-3

0,960

 

4,54

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

XII-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

2,983
14,11

Đất dịch vụ du lịch

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

XII-GL

1,810

 

8,56

Đất công trình nghỉ trọ

XII-NN

2,276

 

10,76

Đất công trình thương mại

XII-TM

1,450

 

6,86

Đất công trình công cộng

XII-CC

 

 

-

Bến xe, bến thuyền

XII-BX

1,156

 

5,47

Đất dịch vụ, chợ

XII-DV

 

 

-

Đất thể thao, bãi tắm

XII-TT

 

 

-

Đất công viên, vườn hoa

XII-CV

9,264

 

43,81

Đất khu tâm linh

XII-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

15,955

 

75,45

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

XII-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

XII-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

XII-QL

 

 

-

Tỉnh lộ

XII-TL

0,347
1,64

Huyện lộ

XII-HL

0,430
2,03

Đường giao thông nội bộ

XII-GTNB

1,431
6,77

Total - Tổng cộng
2,208
10,44

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

21,147

 

100,00

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

XII-DTL

 

 

-

Đất nông nghiệp mới

XII-NM

 

 

 

Đất hoa màu

XII-HM

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

XII-DR

 

 

-

Đất rừng cây bụi

XII-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

XII-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

XII-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

XII-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

Mặt nước

Mặt nước

XII-MN

 

 

-

Mặt nước nhân tạo

XII-MNN

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC KHU CHỨC NĂNG

 

21,147

 

100,00


BANG XIII :


Chức Năng

Hạng mục

Ký hiệu

Thôn Lẻo Keo

Diện tích -(ha)

Chỉ tiêu-(m2/ng)

Tỷ lệ\ - (%)

Đất Xây Dựng Vùng Du Lịch

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

XIII-DT

 

 

-

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

XIII-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

 

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

XIII-GL

0,321

 

8,40

Đất công trình nghỉ trọ

XIII-NN

 

 

-

Đất công trình thương mại

XIII-TM

 

 

-

Đất công trình công cộng

XIII-CC

 

 

-

Bến xe, bến thuyền

XIII-BX-1

0,253

 

6,63

 

XIII-BX-2

0,355

 

9,29

 

XIII-BX-3

0,617

 

16,14

Đất dịch vụ, chợ

XIII-DV

 

 

-

Đất thể thao, bãi tắm

XIII-TT

 

 

-

Đất công viên, vườn hoa

XIII-CV-1

0,182

 

4,76

 

XIII-CV-2

1,134

 

29,67

 

XIII-CV-3

0,727

 

19,02

Đất khu tâm linh

XIII-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

3,589

 

93,90

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

XIII-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

XIII-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

XIII-QL

 

 

-

Tỉnh lộ

XIII-TL

 

 

-

Huyện lộ

XIII-HL

0,233

 

6,10

Đường giao thông nội bộ

XIII-GTNB

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,233

 

6,10

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

3,822

 

100,00

Đất Nông Nghiệp

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

XIII-DTL

 

 

-

Đất nông nghiệp mới

XIII-NM

 

 

 

Đất hoa màu

XIII-HM

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

 

 

-

Đất Lâm Nghiệp

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

XIII-DR

 

 

-

Đất rừng cây bụi

XIII-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

XIII-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

XIII-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

XIII-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

 

 

-

Mặt Nước

Mặt nước

Mặt nước

XIII-MN

 

 

-

Mặt nước nhân tạo

XIII-MNN

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

 

 

-

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC KHU CHỨC NĂNG

 

3,822

 

100,00


BANG XIV :

Chức Năng

Hạng mục

Ký hiệu

Khu XIV - Trung Tâm Cum Xã Quảng Khê

Diện tích -(ha)

Chỉ tiêu-(m2/ng)

Tỷ lệ\ - (%)

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

XIV-DT-1

0,174

 

1,79

 

XIV-DT-2

0,159

 

1,63

 

XIV-DT-3

1,677

 

17,29

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

XIV-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

2,009

 

20,72

Đất dịch vụ du lịch

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

XIV-GL

0,386

 

3,98

Đất công trình nghỉ trọ

XIV-NN

 

 

-

Đất công trình thương mại

XIV-TM

0,249

 

2,57

Đất công trình công cộng

XIV-CC-1

0,380

 

3,92

 

XIV-CC-2

1,094

 

11,28

 

XIV-CC-3

0,269

 

2,78

Bến xe, bến thuyền

XIV-BX

 

 

-

Đất dịch vụ, chợ

XIV-DV

 

 

-

Đất thể thao, bãi tắm

XIV-TT

4,383

 

45,21

Đất công viên, vườn hoa

XIV-CV

 

 

-

Đất khu tâm linh

XIV-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

6,761

 

69,74

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

XIV-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

XIV-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

XIV-QL

 

 

-

Tỉnh lộ

XIV-TL

 

 

-

Huyện lộ

XIV-HL

0,290

 

2,99

Đường giao thông nội bộ

XIV-GTNB

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,290

 

2,99

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

9,059

 

93,45

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

XIV-DTL

 

 

-

Đất nông nghiệp mới

XIV-NM

0,635

 

6,55

Đất hoa màu

XIV-DHM

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,635

 

6,55

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

XIV-DR

 

 

-

Đất rừng cây bụi

XIV-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

XIV-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

XIV-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

XIV-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

Mặt nước

Mặt nước

XIV-MN

 

 

-

Mặt nước nhân tạo

XIV-MNN

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC KHU CHỨC NĂNG

 

9,695

 

100,00


Каталог: DocumentLibrary -> 525b372e092e6c8d
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
525b372e092e6c8d -> Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể

tải về 4.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương