PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang7/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
#21335
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

BẢNG X:

Hạng mục

Ký hiệu

Khu IX - Trung Tâm Thôn Cốc Tộc

Diện tích -(ha)

Chỉ tiêu-(m2/người)

Tỷ lệ\ - (%)

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

IX-DT

8,718

 

29,18

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

IX-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

8,718

 

29,18

Đất dịch vụ du lịch

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

IX-GL

 

 

-

Đất công trình nghỉ trọ

IX-NN

1,786

 

5,98

Đất công trình thương mại

IX-TM

 

 

-

Đất công trình công cộng

IX-CC

 

 

-

Bến xe, bến thuyền

IX-BX-1

0,073

 

0,24

 

IX-BX-2

0,079

 

0,26

Đất dịch vụ, chợ

IX-DV

 

 

-

Đất thể thao, bãi tắm

IX-TT

 

 

-

Đất công viên, vườn hoa

IX-CV

2,206

 

7,38

Đất khu tâm linh

IX-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

4,144

 

13,87

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

IX-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

IX-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

IX-QL

 

 

-

Tỉnh lộ

IX-TL

 

 

-

Huyện lộ

IX-HL

 

 

-

Đường giao thông nội bộ

IX-GTNB

2,580

 

8,63

Total - Tổng cộng

 

2,580

 

8,63

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

15,442

 

51,68

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

IX-DTL

 

 

-

Đất nông nghiệp mới

IX-NM

 

 

-

Đất hoa màu

IX-HM

6,865

 

22,97

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

6,865

 

22,97

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

IX-DR

 

 

-

Đất rừng cây bụi

IX-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

IX-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

IX-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

IX-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

Mặt nước

Mặt nước

IX-MN

7,574

 

25,35

Mặt nước nhân tạo

IX-MNN

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

7,574

 

25,35

 

 

29,881

 

100,00BANG XI :


Hạng mục

Ký hiệu

Khu X - Trung Tâm Thôn Bó Lù

Diện tích -(ha)

Chỉ tiêu-(m2/người)

Tỷ lệ\ - (%)

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

X-DT-1

4,447

 

11,77

 

X-DT-2

0,893

 

2,36

 

X-DT-3

0,446

 

1,18

 

X-DT-4

1,071

 

2,83

 

X-DT-5

0,216

 

0,57

 

X-DT-6

0,039

 

0,10

 

X-DT-7

1,255

 

3,32

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

X-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

8,366

 

22,14

Đất dịch vụ du lịch

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

X-GL

 

 

-

Đất công trình nghỉ trọ

X-NN

 

 

-

Đất công trình thương mại

X-TM-1

5,643

 

14,94

 

X-TM-2

0,469

 

1,24

Đất công trình công cộng

X-CC

0,785

 

2,08

Bến xe, bến thuyền

X-BX-1

0,084

 

0,22

 

X-BX-2

0,081

 

0,21

Đất dịch vụ, chợ

X-DV-1

0,605

 

1,60

 

X-DV-2

0,381

 

1,01

Đất thể thao, bãi tắm

X-TT

 

 

-

Đất công viên, vườn hoa

X-CV-1

0,164

 

0,43

 

X-CV-2

0,866

 

2,29

 

X-CV-3

0,684

 

1,81

 

X-CV-4

1,009

 

2,67

Đất khu tâm linh

X-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

10,771

 

28,51

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

X-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

X-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

X-QL

 

 

-

Tỉnh lộ

X-TL

 

 

-

Huyện lộ

X-HL

0,968

 

2,56

Đường mòn

X-GTNB

0,222

 

0,59

Total - Tổng cộng

 

1,190

 

3,15

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

20,327

 

53,80

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

X-DTL-1

6,392

 

16,92

 

X-DTL-2

2,563

 

6,78

 

X-DTL-3

5,313

 

14,06

Đất nông nghiệp mới

X-NM

 

 

-

Đất hoa màu

X-HM

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

14,268

 

37,77

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

X-DR

0,247

 

0,65

Đất rừng cây bụi

X-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

X-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

X-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

X-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,247

 

0,65

Mặt nước

Mặt nước

X-MN

 

 

-

Mặt nước nhân tạo

X-MNN

2,939

 

7,78

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

2,939

 

7,78

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC KHU CHỨC NĂNG

 

37,782

 

100,00


BANG XII :


Hạng mục

Ký hiệu

Khu XI - Thị Tứ Cốc Lùng

Diện tích -(ha)

Chỉ tiêu-(m2/ng)

Tỷ lệ - (%)

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

XI-DT-1

1,948

 

9,17

 

XI-DT-2

3,416

 

16,07

 

XI-DT-3

3,845

 

18,09

 

XI-DT-4

2,213

 

10,41

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

XI-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

11,422

 

53,75

Đất dịch vụ du lịch

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

XI-GL

0,938

 

4,41

Đất công trình nghỉ trọ

XI-NN

 

 

-

Đất công trình thương mại

XI-TM

 

 

-

Đất công trình công cộng

XI-CC-1

1,977

 

9,30

 

XI-CC-2

0,241

 

1,13

 

XI-CC-3

0,049

 

0,23

Bến xe, bến thuyền

XI-BX

1,255

 

5,91

Đất dịch vụ, chợ

XI-DV

 

 

-

Đất thể thao, bãi tắm

XI-TT

 

 

-

Đất công viên, vườn hoa

XI-CV

2,169

 

10,21

Đất khu tâm linh

XI-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

6,629

 

31,19

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

XI-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

XI-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

XI-QL

 

 

-

Tỉnh lộ

XI-TL

0,744

 

3,50

Huyện lộ

XI-HL

0,058

 

0,27

Đường giao thông nội bộ

XI-GTNB

2,399

 

11,29

Total - Tổng cộng

 

3,201

 

15,06

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

21,252

 

100,00

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

XI-DTL

 

 

-

Đất nông nghiệp mới

XI-NM

 

 

 

Đất hoa màu

XI-HM

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

XI-DR

 

 

-

Đất rừng cây bụi

XI-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

XI-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

XI-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

XI-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

Mặt nước

Mặt nước

XI-MN

 

 

-

Mặt nước nhân tạo

XI-MNN

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

 

 

-

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC KHU CHỨC NĂNG

 

21,252

 

100,00Каталог: DocumentLibrary -> 525b372e092e6c8d
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
525b372e092e6c8d -> Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể

tải về 4.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương