PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang I


Bảng 9: Tiêu chuẩn thoát nước thải Khu TT hành chính Vườn (Định hướng đến năm 2030)tải về 4.66 Mb.
trang41/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
#21335
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41Bảng 9: Tiêu chuẩn thoát nước thải Khu TT hành chính Vườn (Định hướng đến năm 2030)


TT

Thành phần thải nước

Tiêu chuẩn

Quy mô

Nhu cầu (m3/ngđ)

I

Tổng lưu lượng

 

 

 

 

1128.90

1

Nước sinh hoạt (90% Tc cấp nước)

162

l/ng.ngđ

1092

Người

176.90

2

Nước du lịch (90% Tc cấp nước)

180

l/ng.ngđ

1200

Người

216.00

3

Nước cho công trình thương mại, dịch vụ, nghỉ trọ.(90% Tc cấp nước)

27

m3/ngđ

24.00

ha

684.00

4

Nước cho các công trình khác. (90% Tc cấp nước)

18

m3/ngđ

2.0

ha

36.00

6

Nước công trình công cộng. (90% Tc cấp nước)

9

%Qsh

 

16.00

II

Dự tính nước thẩm thấu vào hệ thống đường ống

10

%

 

112.00

III

Tổng nhu cầu

 

1240.90Bảng 10: Tiêu chuẩn thoát nước thải Ngã 3 Sông Năng (Định hướng đến năm 2030)


TT

Thành phần thải nước

Tiêu chuẩn

Quy mô

Nhu cầu (m3/ngđ)

I

Tổng lưu lượng

 

 

 

 

129.46

1

Nước sinh hoạt (90% Tc cấp nước)

108

l/ng.ngđ

409

Người

44.18

2

Nước du lịch (90% Tc cấp nước)

180

l/ng.ngđ

0

Người

0.00

3

Nước cho công trình thương mại, dịch vụ, nghỉ trọ.(90% Tc cấp nước)

27

m3/ngđ

5.4

ha

71.86

4

Nước cho các công trình khác. (90% Tc cấp nước)

18

m3/ngđ

1.1

ha

2.74

6

Nước công trình công cộng. (90% Tc cấp nước)

9

%Qsh

 

10.69

II

Dự tính nước thẩm thấu vào hệ thống đường ống

10

%

 

12.95

III

Tổng nhu cầu

 

142.40

Каталог: DocumentLibrary -> 525b372e092e6c8d
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
525b372e092e6c8d -> Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể

tải về 4.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương