PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang I


Bảng 15: Cấp điện cho các điểm dân cư hiện trạngtải về 4.66 Mb.
trang27/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41

Bảng 15: Cấp điện cho các điểm dân cư hiện trạng

STT

HẠNG MỤC

Kí hiệu

Diện tích

Dân số

Chỉ tiêu

Đơn vị

Hệ số đồng thời

Hệ số dự phòngPtt

Cosφ

Stt

Phụ tải

 

 

 

 

 

 

(ha)

(người)

 

 

 

 

(kW)

(kW)

 

(kVA)

(kVA)

 

1

ĐẤT LÀNG XÓM, KHU DÂN CƯ

DT

294,76

21.912

250

W/người

0,7

1,2

5.478

3.835

0,85

4.511

5.414

 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

NT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

294,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH NGHỈ TRỌ

NN

0,00

0

2,50

kW/người/giường

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO LƯU

GL

0,00

 

120

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CƠ QUAN

CQ

0,00

 

100

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TM

0,00

 

100

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

CC

0,00

 

80

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT HỖN HỢP

HH

0,00

 

80

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

BẾN XE, BẾN THUYỀN

BX

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT DỊCH VỤ, CHỢ

DV

0,00

 

80

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT THỂ THAO, BÃI TẮM

TT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA

CV

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT KHU TÂM LINH

KTL

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KT

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC LỘ

QL

17,27

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỈNH LỘ

TL

34,04

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

HUYỆN LỘ

HL

14,01

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐƯỜNG MÒN

DM

188,53

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

253,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

548,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.414

 

: DocumentLibrary -> 525b372e092e6c8d
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
525b372e092e6c8d -> Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương