PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang2/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
#21335
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41BẢNG 2 :


Hạng mục

Kí hiệu

Khu II – Điểm Du Lịch,Trống Và Chế Biến Dược Liệu Đồn Đèn

Diện tích – (ha)

Chỉ tiêu –(m2/người)

Tỷ lệ (%)

Đất dân dụng

Đất làng xóm, khu dân cư

II-DT-1

2,886

 

0,95

II-DT-2

3,591

 

1,18

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

II-NT

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

6,477

 

2,13

Đất dịch vụ du lịch

Trung tâm thông tin, đất công trình giao lưu

II-GL-1

1,113

 

0,37

II-GL-2

1,493

 

0,49

Đất công trình nghỉ trọ

II-NN-1

9,481

 

3,11

II-NN-2

5,168

 

1,70

Đất công trình thương mại

II-TM-1

6,083

 

2,00

II-TM-2

1,627

 

0,53

II-TM-3

0,433

 

0,14

Đất công trình công cộng

II-CC-1

5,155

 

1,69

II-CC-2

1,099

 

0,36

Bến xe, bến thuyền

II-BX

1,439

 

0,47

Đất dịch vụ, chợ

II-DV

 

 

-

Đất thể thao, bãi tắm

II-TT

 

 

-

Đất công viên, vườn hoa

II-CV-1

2,843

 

0,93

II-CV-2

0,140

 

0,05

II-CV-3

0,851

 

0,28

II-CV-4

0,042

 

0,01

II-CV-5

1,224

 

0,40

Đất khu tâm linh

II-KTL

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

38,191

 

12,55

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

II-KT

 

 

-

Đất hỗn hợp

II-HH

 

 

-

Total - Tổng cộng

 

0,000

 

-

Đất giao thông

Quốc lộ

II-KTL

 

 

-

Tỉnh lộ

II-QL

 

 

-

Huyện lộ

II-TL

 

 

-

Đường giao thông nội bộ

II-GTNB

 

 

-

Total - Tổng cộng

II-DM

8,766

 

2,88

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

53,434

 

17,55

Đất nông nghiệp

Đất trồng lúa

II-DTL

 

 

-

Đất nông nghiệp mới

II-NM

 

 

 

Đất hoa màu

II-HM

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

Đất lâm nghiệp

Đất cây xanh bảo tồn (rừng)

II-DR-1

27,030

 

8,88

II-DR-2

53,183

 

17,47

II-DR-3

2,672

 

0,88

II-DR-4

2,844

 

0,93

II-DR-5

27,925

 

9,17

II-DR-6

50,718

 

16,66

II-DR-7

62,691

 

20,60

II-DR-8

21,145

 

6,95

II-DR-9

0,979

 

0,32

II-DR-10

1,764

 

0,58

Đất rừng cây bụi

II-CB

 

 

-

Đất cây trồng không thành rừng

II-RR

 

 

-

Đất rừng cần xúc tiến sinh trưởng

II-XT

 

 

-

Đất chưa sử dụng, đất khác

II-DK

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

250,951

 

82,45

Mặt nước

Mặt nước

II-MN

 

 

-

Mặt nước nhân tạo

II-MNN

 

 

-

 

TOTAL - TỔNG CỘNG

 

0,000

 

-

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC KHU CHỨC NĂNG

304,385

 

100,00

Каталог: DocumentLibrary -> 525b372e092e6c8d
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
525b372e092e6c8d -> Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể

tải về 4.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương