PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang17/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
#21335
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

II. D: Quy hoạch cấp điện

IID.1: Tổng hợp nhu cầu cấp điện cho từng khu quy hoạch
A. Tổng hợp nhu cầu cấp điện cho các đô thị cửa ngõ:

Bảng 1: Cấp điện Chợ Rã

STT

HẠNG MỤC

Kí hiệu

Diện tích

Dân số

Chỉ tiêu

Đơn vị

Hệ số đồng thời

Hệ số dự phòngPtt

Cosφ

Stt

Phụ tải

 

 

 

 

 

 

(ha)

(người)

 

 

 

 

(kW)

(kW)

 

(kVA)

(kVA)

 

1

ĐẤT LÀNG XÓM, KHU DÂN CƯ

DT

98,94

5.095

330

W/người

0,7

1,2

1.681

1.177

0,85

1.385

1.662

 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

NT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

98,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH NGHỈ TRỌ

NN

7,01

1.200

2,50

kW/người/giường

0,7

1,2

3.000

2.100

0,85

2.471

2.965

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO LƯU

GL

1,26

 

120

kW/ha

0,7

1,2

151

106

0,85

124

149

 

ĐẤT CƠ QUAN

CQ

0,00

 

100

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TM

12,00

 

100

kW/ha

0,7

1,2

1.200

840

0,85

989

1.186

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

CC

43,07

 

80

kW/ha

0,7

1,2

3.446

2.412

0,85

2.838

3.405

 

ĐẤT HỖN HỢP

HH

14,17

 

80

kW/ha

0,7

1,2

1.133

793

0,85

933

1.120

 

BẾN XE, BẾN THUYỀN

BX

3,55

 

50

kW/ha

0,7

1,2

177

124

0,85

146

175

 

ĐẤT DỊCH VỤ, CHỢ

DV

0,00

 

80

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT THỂ THAO, BÃI TẮM

TT

3,46

 

5

kW/ha

0,7

1,2

17

12

0,85

14

17

 

ĐẤT CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA

CV

74,87

 

5

kW/ha

0,7

1,2

374

262

0,85

308

370

 

ĐẤT KHU TÂM LINH

KTL

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

159,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KT

4,35

 

50

kW/ha

0,7

1,2

218

152

0,85

179

215

 

TỔNG CỘNG

 

4,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC LỘ

QL

8,57

 

5

kW/ha

0,7

1,2

43

30

0,85

35

42

 

TỈNH LỘ

TL

22,05

 

5

kW/ha

0,7

1,2

110

77

0,85

91

109

 

HUYỆN LỘ

HL

8,63

 

5

kW/ha

0,7

1,2

43

30

0,85

36

43

 

ĐƯỜNG MÒN

DM

16,33

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

55,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

318,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.458

 

Каталог: DocumentLibrary -> 525b372e092e6c8d
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
525b372e092e6c8d -> Mục lục Chương Khái quát hiện trạng khu vực hồ Ba Bể

tải về 4.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương