Phụ lục I tổng vốN ĐẦu tư VÀ XÂy dựng năM 2012tải về 68.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích68.32 Kb.


Phụ lục I

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND

ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Tỷ đồngNguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2012

Tổng số

Phần tỉnh giao chỉ tiêu

Phần huyện giao chỉ tiêu

3.530,324

2.646,341

883,983

1. Vốn ngân sách tập trung

1.950,000

1.177,000

773,000

- Vốn đầu tư và xây dựng

1.773,000

1.000,000

773,000

- Vốn hỗ trợ xã hội hóa

47,000

47,000

 

- Hoàn trả vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (tạm ứng năm 2010)

130,000

130,000

 

2. Nguồn vốn XSKT

832,886

832,886

 

- Nguồn vốn XSKT 2012

600,000

600,000

 

- Kết dư nguồn vốn XSKT 2011 bổ sung năm 2012

232,886

232,886

 

3. Nguồn vốn khai thác quỹ đất (hoàn trả vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước, tạm ứng năm 2010)

140,000

70,000

70,000

4. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ

58,100

58,100

 

5. Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2012

70,000

70,000

 

6. Chuyển nguồn đầu tư và xây dựng năm 2011 bổ sung nguồn vốn cấp sau quyết toán của năm 2012

17,684

17,684

 

7. Nguồn vốn KH 2012 từ nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2011

7,000

7,000

 

8. Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2012

300,000

300,000

 

9. Nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2011

154,654

113,681

40,973

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng

10,000

10,000- Hỗ trợ đầu tư chương trình kiên cố hóa giai đoạn 02 và đầu tư hạ tầng trường học (phần tỉnh hỗ trợ cấp huyện)

103,681

103,681
- Hỗ trợ đầu tư chương trình kiên cố hóa giai đoạn 02 và đầu tư hạ tầng trường học (phần huyện được hưởng)

40,973

 

40,973


Nguồn thưởng vượt thu năm 2011 của tỉnh phân bổ vốn cho

ngân sách cấp huyện khi có thông báo của Bộ Tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng


Biên Hòa

Cẩm Mỹ

Định Quán

Nhơn Trạch

Long Khánh

Long Thành

Tân Phú

Thống Nhất

Trảng Bom

Vĩnh Cửu

Xuân Lộc

Tổng số

Phần thưởng vượt thu của tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện

10.000

19.000

19.000

7.800

3.800

1.000

19.000

10.681

2.200

5.000

6.200

103.681

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ

KIẾN THIẾT DO UBND TỈNH TRỰC TIẾP GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND

ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: Tổng số 1.000 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

1.000.000

1.000.000

1. Thực hiện dự án

915.000

931.065

- Giao thông

379.000

386.527

- Giáo dục - đào tạo

197.000

203.612

- Y tế

14.000

14.000

- Văn hóa - xã hội

40.000

40.400

- Quản lý Nhà nước

25.000

24.175

- Cấp nước

35.000

28.500

- Hạ tầng công cộng

51.000

57.163

- Nông lâm - thủy lợi

53.000

55.688

- An ninh quốc phòng

42.000

42.000

- Khoa học công nghệ

79.000

79.000

2. Chuẩn bị đầu tư

65.000

48.935

3. Cấp các dự án sau quyết toán

20.000

20.000

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng số 832,886 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồngDanh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

832.886

832.886

1. Thực hiện dự án

824.386

830.550

- Y tế

585.951

579.482

- Giáo dục và đào tạo

80.000

80.000

- Văn hóa - xã hội

158.435

171.068

2. Chuẩn bị đầu tư

8.500

2.336

Phụ lục III

PHÂN BỔ VỐN CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỪ NGUỒN

THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND

ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng


Biên Hòa

Cẩm Mỹ

Định Quán

Nhơn Trạch

Long Khánh

Long Thành

Tân Phú

Thống Nhất

Trảng Bom

Vĩnh Cửu

Xuân Lộc

Tổng số

Phần thưởng vượt thu huyện được hưởng

23.869

172

330
1.528

3.683

296

1.685

1.812
7.598

40.973
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương